Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Cả nước nhập siêu 400 triệu USD trong tháng 11

Theo số liêu mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11 nước ta đã nhập siêu khoảng 400 triệu USD. Tính chung 11 tháng năm 2016, cả nước xuất siêu 2.84 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18.4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 21.24 tỷ USD.

Về kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11/2016 ước tính đạt 1 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng năm 2016, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 156.6 tỷ USD, tăng 3.5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 63.8 tỷ USD, tăng 3.4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 92.8 tỷ USD, tăng 3.6%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước giảm so với cùng kỳ năm trước: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 25 tỷ USD, giảm 0.2%; điện thoại và linh kiện đạt 9.6 tỷ USD, giảm 3.5%; xăng dầu đạt 4.2 tỷ USD, giảm 14% (lượng tăng 15.6%); hóa chất đạt 2,8 tỷ USD, giảm 1.8%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1.6 tỷ USD, giảm 18.1%; phân bón đạt 994 triệu USD, giảm 22.4%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 25.4 tỷ USD, tăng 18.9%; vải đạt 9.5 tỷ USD, tăng 2.3%; sắt thép đạt 7.3 tỷ USD, tăng 7.4%; chất dẻo đạt 5.7 tỷ USD, tăng 4%; tân dược đạt 2.3 tỷ USD, tăng 11.6%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 11 tháng năm 2016, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 44.6 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 28.9 tỷ USD, tăng 13.2%; ASEAN đạt 21.2 tỷ USD, giảm 1.9%; Nhật Bản đạt 13.6 tỷ USD, tăng 3.5%; EU đạt 10.1 tỷ USD, tăng 7%; Hoa Kỳ đạt 7.8 tỷ USD, tăng 8.7%.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2016 ước tính đạt 15.6 tỷ USD, tăng 1.3% so với tháng trước.Tính chung 11 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 159.5 tỷ USD, tăng 7.5% so với cùng kỳ năm trước

Như vậy, trong tháng 11 ước tính nước ta nhập siêu 400 triệu USD, tính chung 11 tháng năm 2016 xuất siêu 2.84 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18.40 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 21.24 tỷ USD./.

Từ khóa: Nhập siêu, hàng hóa nhập khẩu, tháng 11

Cả nước nhập siêu 400 triệu USD trong tháng 11

Theo số liêu mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11 nước ta đã nhập siêu khoảng 400 triệu USD. Tính chung 11 tháng năm 2016, cả nước xuất siêu 2.84 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18.4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 21.24 tỷ USD.

Về kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11/2016 ước tính đạt 1 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng năm 2016, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 156.6 tỷ USD, tăng 3.5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 63.8 tỷ USD, tăng 3.4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 92.8 tỷ USD, tăng 3.6%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước giảm so với cùng kỳ năm trước: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 25 tỷ USD, giảm 0.2%; điện thoại và linh kiện đạt 9.6 tỷ USD, giảm 3.5%; xăng dầu đạt 4.2 tỷ USD, giảm 14% (lượng tăng 15.6%); hóa chất đạt 2,8 tỷ USD, giảm 1.8%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1.6 tỷ USD, giảm 18.1%; phân bón đạt 994 triệu USD, giảm 22.4%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 25.4 tỷ USD, tăng 18.9%; vải đạt 9.5 tỷ USD, tăng 2.3%; sắt thép đạt 7.3 tỷ USD, tăng 7.4%; chất dẻo đạt 5.7 tỷ USD, tăng 4%; tân dược đạt 2.3 tỷ USD, tăng 11.6%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 11 tháng năm 2016, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 44.6 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 28.9 tỷ USD, tăng 13.2%; ASEAN đạt 21.2 tỷ USD, giảm 1.9%; Nhật Bản đạt 13.6 tỷ USD, tăng 3.5%; EU đạt 10.1 tỷ USD, tăng 7%; Hoa Kỳ đạt 7.8 tỷ USD, tăng 8.7%.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2016 ước tính đạt 15.6 tỷ USD, tăng 1.3% so với tháng trước.Tính chung 11 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 159.5 tỷ USD, tăng 7.5% so với cùng kỳ năm trước

Như vậy, trong tháng 11 ước tính nước ta nhập siêu 400 triệu USD, tính chung 11 tháng năm 2016 xuất siêu 2.84 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18.40 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 21.24 tỷ USD./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán