Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

Chỉ số giá BĐS đồng thuận tăng tại TPHCM và Hà Nội

Tăng trưởng tốt là trạng thái chỉ số giá Bất động sản (Savills Property Price Index) tháng 11/2016 của thị trường TPHCM và Hà Nội, theo báo cáo của Savills Việt Nam. Trong đó, riêng chỉ số hoạt động tại phân khúc văn phòng tương đối tích cực tại cả hai đầu đất nước.

Tại TPHCM, trong quý 3/2016, chỉ giá số nhà ở tăng 0.6 điểm theo quý và 4.5 điểm theo năm đạt 93.5.

Lượng giao dịch đạt xấp xỉ 7,500 căn, tăng 7% theo quý và 43% theo năm. Tỉ lệ hấp thụ ở mức 19%, tăng 2 điểm phần trăm theo quý và năm do tình hình hoạt động tốt của Hạng A và C.

Trong khi phân khúc Hạng A và C có lượng giao dịch cao, lượng giao dich phân khúc Hạng B giảm 12% theo quý. Lượng giao dịch Hạng C đạt hơn 3,700 căn, chiếm 50% tổng lượng giao dịch của quý. Tình hình hoạt động Hạng A tương đối tốt đạt 780 giao dịch, tăng 140% theo quý.

Được biết, nhờ có giá cả phù hợp với hầu hết người mua, phân khúc Hạng C thu hút được lượng lớn người mua với nhu cầu ở thật. Các chủ đầu cung cấp giá bán hợp lý nhờ vào mục tiêu phát triển ở các khu vực có quỹ đất rộng, giá đất rẻ và cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện. Tại TPHCM, những khu vực xung quanh đại lộ Võ Văn Kiệt ở khu Tây và đại lộ Phạm Văn Đồng ở khu Đông đang là những khu vực nóng cho sự phát triển phân khúc hạng C.

Chỉ số hoạt động văn phòng đạt 86.7, tăng 2 điểm phần trăm theo quý và 7 điềm phần trăm theo năm. Cải thiện này chủ yếu do công suất tăng 1 điềm phần trăm theo quý và 4 điểm phần trăm theo năm cùng giá thuê tăng 1% theo quý và 3% theo năm. Công suất trung bình đạt cao điểm mới ở mức 98%.

Trong đó, dự án Hạng A khu trung tâm hoạt động tốt với công suất tăng 4% theo quý và năm. Chỉ số hoạt động văn phòng tại khu trung tâm tăng 2 điểm theo quý và 5 điểm theo năm.

Khu vực ngoài trung tâm cũng hoạt động tốt với công suất tăng 2 điểm phần trăm theo quý và 6 điểm phần trăm theo năm. Chỉ số hoạt động văn phòng tăng 2 điểm theo quý và 10 điểm theo năm.

Trong quý 3/2016, tổng lượng tiêu thụ đạt xấp xỉ 7,000 m2, giảm 50% theo quý và 89% theo năm do lượng sàn trống khan hiếm, nhất là ở khu vực trung tâm.

Giá thuê Hạng A và B dự đoán tiếp tục tăng do nguồn cầu tăng trong khi nguồn cung mới còn thiếu hụt. Savills dự báo giá thuê sẽ tăng 4%/năm trong vòng 2 năm tới.

Cùng với đó, chỉ số giá nhà tại Hà Nội trong kỳ đạt 105.8 điểm, tăng 1 điểm theo quý nhưng giảm 2.4 điểm theo năm với giá bán trung bình đạt 27.6 triệu đồng/m2.

Khoảng 5,660 căn đã bán, giảm 6% theo quý và 15% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ trên thị trường sơ cấp đạt khoảng 33%, giảm 2 điểm % theo quý do Tháng Bảy Âm Lịch và giảm 12 điểm % theo năm. Từ Liêm dẫn đầu với 1,800 căn bán được hay 32% thị phần, tương đương với tỷ lệ hấp thụ 44%.

Hạng B có lượng bán lớn nhất trong  quý thứ 6 liên tiếp với 51%. Trong khi lượng hấp thụ của Hạng A giảm 8 điểm % theo quý đạt 20% với 130 căn bán được và tỷ lệ hấp thụ của hạng B đạt 34% giảm 6 điểm % theo quý với 2,900 căn đã bán, Hạng C hoạt động tích cực với tỷ lệ hấp thụ đạt 33% tăng 8 điểm % với 2,620 căn đã bán.

Thông tư số 19/2016/TT-BXD đã thắt chặt các thủ tục bán lại, hạn chế các nhà đầu tư ngắn hạn. Hà Đông và Hoàng Mai sẽ đối mặt với áp lực cao với 48% nguồn cung tương lai.

Về chỉ số hoạt động văn phòng đạt mức 60.4 điểm, tăng 1 điểm theo quý và 3.2 điểm theo năm nhờ công suất thuê tăng 2 điểm % theo quý và theo năm, giá thuê không đổi theo quý nhưng tăng 3% theo năm.

Khu vực trung tâm giảm 1.6 điểm theo quý nhưng tăng 1.7 điểm theo năm do công suất thuê giảm 1.3 điểm % và giá thuê giảm 0.9% theo quý. Chỉ số văn phòng tại khu vực ngoài trung tâm tăng 1.8 điểm theo quý và 5.1 điểm theo năm do tác động mạnh công suất thuê tăng 2.6 điểm % trong khi giá thuê chỉ giảm nhẹ 0.4%  theo quý.

Trong hai năm tới, khu vực trung tâm sẽ có nguồn cung hạn chế. Trong khi khu vực ngoài trung tâm với quỹ đất dồi dào sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ nguồn cung tương lai lớn và diện tích còn trống đáng kể. Do đó, các các dự án mới sẽ phải đối mặt với việc thu hút khách thuê mới, buộc phải giảm giá thuê và đưa ra các chính sách thuê linh hoạt hơn.

* Tài liệu đính kèm

29112016 - Chỉ số giá Bất động sản Savills (SPPI) tại HCM HN - VN.doc

29112016 - Savills Property Price Index (SPPI) in HCM HN - EN.doc

Từ khóa: chỉ số giá Bất động sản, Savills Việt Nam

Chỉ số giá BĐS đồng thuận tăng tại TPHCM và Hà Nội

Tăng trưởng tốt là trạng thái chỉ số giá Bất động sản (Savills Property Price Index) tháng 11/2016 của thị trường TPHCM và Hà Nội, theo báo cáo của Savills Việt Nam. Trong đó, riêng chỉ số hoạt động tại phân khúc văn phòng tương đối tích cực tại cả hai đầu đất nước.

Tại TPHCM, trong quý 3/2016, chỉ giá số nhà ở tăng 0.6 điểm theo quý và 4.5 điểm theo năm đạt 93.5.

Lượng giao dịch đạt xấp xỉ 7,500 căn, tăng 7% theo quý và 43% theo năm. Tỉ lệ hấp thụ ở mức 19%, tăng 2 điểm phần trăm theo quý và năm do tình hình hoạt động tốt của Hạng A và C.

Trong khi phân khúc Hạng A và C có lượng giao dịch cao, lượng giao dich phân khúc Hạng B giảm 12% theo quý. Lượng giao dịch Hạng C đạt hơn 3,700 căn, chiếm 50% tổng lượng giao dịch của quý. Tình hình hoạt động Hạng A tương đối tốt đạt 780 giao dịch, tăng 140% theo quý.

Được biết, nhờ có giá cả phù hợp với hầu hết người mua, phân khúc Hạng C thu hút được lượng lớn người mua với nhu cầu ở thật. Các chủ đầu cung cấp giá bán hợp lý nhờ vào mục tiêu phát triển ở các khu vực có quỹ đất rộng, giá đất rẻ và cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện. Tại TPHCM, những khu vực xung quanh đại lộ Võ Văn Kiệt ở khu Tây và đại lộ Phạm Văn Đồng ở khu Đông đang là những khu vực nóng cho sự phát triển phân khúc hạng C.

Chỉ số hoạt động văn phòng đạt 86.7, tăng 2 điểm phần trăm theo quý và 7 điềm phần trăm theo năm. Cải thiện này chủ yếu do công suất tăng 1 điềm phần trăm theo quý và 4 điểm phần trăm theo năm cùng giá thuê tăng 1% theo quý và 3% theo năm. Công suất trung bình đạt cao điểm mới ở mức 98%.

Trong đó, dự án Hạng A khu trung tâm hoạt động tốt với công suất tăng 4% theo quý và năm. Chỉ số hoạt động văn phòng tại khu trung tâm tăng 2 điểm theo quý và 5 điểm theo năm.

Khu vực ngoài trung tâm cũng hoạt động tốt với công suất tăng 2 điểm phần trăm theo quý và 6 điểm phần trăm theo năm. Chỉ số hoạt động văn phòng tăng 2 điểm theo quý và 10 điểm theo năm.

Trong quý 3/2016, tổng lượng tiêu thụ đạt xấp xỉ 7,000 m2, giảm 50% theo quý và 89% theo năm do lượng sàn trống khan hiếm, nhất là ở khu vực trung tâm.

Giá thuê Hạng A và B dự đoán tiếp tục tăng do nguồn cầu tăng trong khi nguồn cung mới còn thiếu hụt. Savills dự báo giá thuê sẽ tăng 4%/năm trong vòng 2 năm tới.

Cùng với đó, chỉ số giá nhà tại Hà Nội trong kỳ đạt 105.8 điểm, tăng 1 điểm theo quý nhưng giảm 2.4 điểm theo năm với giá bán trung bình đạt 27.6 triệu đồng/m2.

Khoảng 5,660 căn đã bán, giảm 6% theo quý và 15% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ trên thị trường sơ cấp đạt khoảng 33%, giảm 2 điểm % theo quý do Tháng Bảy Âm Lịch và giảm 12 điểm % theo năm. Từ Liêm dẫn đầu với 1,800 căn bán được hay 32% thị phần, tương đương với tỷ lệ hấp thụ 44%.

Hạng B có lượng bán lớn nhất trong  quý thứ 6 liên tiếp với 51%. Trong khi lượng hấp thụ của Hạng A giảm 8 điểm % theo quý đạt 20% với 130 căn bán được và tỷ lệ hấp thụ của hạng B đạt 34% giảm 6 điểm % theo quý với 2,900 căn đã bán, Hạng C hoạt động tích cực với tỷ lệ hấp thụ đạt 33% tăng 8 điểm % với 2,620 căn đã bán.

Thông tư số 19/2016/TT-BXD đã thắt chặt các thủ tục bán lại, hạn chế các nhà đầu tư ngắn hạn. Hà Đông và Hoàng Mai sẽ đối mặt với áp lực cao với 48% nguồn cung tương lai.

Về chỉ số hoạt động văn phòng đạt mức 60.4 điểm, tăng 1 điểm theo quý và 3.2 điểm theo năm nhờ công suất thuê tăng 2 điểm % theo quý và theo năm, giá thuê không đổi theo quý nhưng tăng 3% theo năm.

Khu vực trung tâm giảm 1.6 điểm theo quý nhưng tăng 1.7 điểm theo năm do công suất thuê giảm 1.3 điểm % và giá thuê giảm 0.9% theo quý. Chỉ số văn phòng tại khu vực ngoài trung tâm tăng 1.8 điểm theo quý và 5.1 điểm theo năm do tác động mạnh công suất thuê tăng 2.6 điểm % trong khi giá thuê chỉ giảm nhẹ 0.4%  theo quý.

Trong hai năm tới, khu vực trung tâm sẽ có nguồn cung hạn chế. Trong khi khu vực ngoài trung tâm với quỹ đất dồi dào sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ nguồn cung tương lai lớn và diện tích còn trống đáng kể. Do đó, các các dự án mới sẽ phải đối mặt với việc thu hút khách thuê mới, buộc phải giảm giá thuê và đưa ra các chính sách thuê linh hoạt hơn.

* Tài liệu đính kèm

29112016 - Chỉ số giá Bất động sản Savills (SPPI) tại HCM HN - VN.doc

29112016 - Savills Property Price Index (SPPI) in HCM HN - EN.doc

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

  • HCM 42.5 +0.9 +2.16% 435,650
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán