Nguyên Phương

Chỉ có duy nhất một điều được định đoạt trước trong cuộc đời. Đó là một ngày nào đó người ta sẽ chết

Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng đầu năm tăng hơn 7%

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11 ước tính tăng 7.2% so với tháng 11 năm 2015. Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7.3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 7.4% của 10 tháng và thấp hơn nhiều so với mức tăng 9.9% của cùng kỳ năm 2015

Trong đó riêng tháng 11 ngành khai khoáng giảm 13.8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13.1%; sản xuất và phân phối điện tăng 12.9%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8.5%.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11%, đóng góp 7.7 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 12.3%, đóng góp 0.8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7%, đóng góp 0.1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tiếp tục giảm sâu với mức giảm 6.3%, làm giảm 1.3 điểm phần trăm của mức tăng chung.

Trong các ngành công nghiệp cấp 2, một số ngành có chỉ số sản xuất 11 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại và dệt cùng tăng 17.3%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 12.7%; sản xuất và phân phối điện tăng 12.3%. Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 4.7%; sản xuất thuốc lá tăng 3,8%; khai khoáng khác tăng 2.4%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 1.4%; khai thác than cứng và than non giảm 0.1%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 8.3%.

Trong 11 tháng năm nay, một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Ti vi tăng 68.2%; thép cán tăng 25.9%; ô tô tăng 21%; sắt, thép thô tăng 20.2%; thức ăn cho gia súc tăng 18.5%; xi măng tăng 14.5%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Thuốc lá điếu tăng 3.5%; xe máy tăng 2.3%; giày, dép da tăng 1.9%; than đá giảm 0.3%; khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 0.6%; vải dệt từ sợi tự nhiên giảm 2.2%; đường kính giảm 7.7%; điện thoại di động giảm 8.2%; dầu thô khai thác giảm 10%; phân hỗn hợp (NPK) giảm 10.5%.

 Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Nam tăng 30.6%; Thái Nguyên tăng 24.5%; Hải Phòng tăng 16.7%; Đà Nẵng tăng 13%; Bình Dương tăng 9.5%; Cần Thơ tăng 8.9%; Hải Dương tăng 8.6%; Đồng Nai tăng 8.4%; TPHCM tăng 7.3%; Hà Nội tăng 7.1%; Vĩnh Phúc tăng 6.2%; Bắc Ninh tăng 6.1%; Quảng Ninh tăng 3.8%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 4.2%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10/2016 tăng 2.9% so với tháng trước và tăng 9.2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 8.3% so với cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm trước tăng 12.8%), trong đó một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao: Sản xuất xe có động cơ tăng 19.9%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 16.1%; sản xuất đồ uống tăng 11.6%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 10.9%; sản xuất kim loại tăng 10.7%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 6.6%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 5.8%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 2.9%; sản xuất sản phẩm thuốc lá, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất cùng tăng 2.8%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 0.4%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 1.2%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/11/2016 tăng 8.8% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm 2015 tăng 9.7%), trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Dệt tăng 2.3%; sản xuất trang phục tăng 1.9%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất giảm 1.7%; sản xuất thiết bị điện giảm 5.1%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 9.6%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 13.3%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan giảm 13.7%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 23.5%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 31.4%. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn mức tăng chung: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 110.3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 49.7% (chủ yếu là tồn kho điện thoại di động Samsung chờ xuất khẩu); sản xuất đồ uống tăng 29.3%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 26.8%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 24.1%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 22.2%.

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 10 tháng năm 2016 là 66.9% (cùng kỳ năm trước là 72.9%), trong đó, một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 127.4%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 113.2%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 107.9%; sản xuất, chế biến thực phẩm 86.6%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/11/2016 tăng 4.3% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 2.6%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1.7%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 7.4%. Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 7.2% so với cùng thời điểm năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5%; ngành sản xuất, phân phối điện giảm 0.1%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 2.1%.

Lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/11/2016 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Thái Nguyên tăng 28.4%; Hải Phòng tăng 10.3%; Vĩnh Phúc tăng 8.4%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 7.9%; Bình Dương tăng 7%; Đồng Nai tăng 5.9%; Bắc Ninh tăng 5.7%; Đà Nẵng tăng 4.6%; Hà Nội tăng 2.1%; Quảng Nam tăng 1.3%; Cần Thơ tăng 0.9%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 0.6%; Hải Dương giảm 0.8%; Quảng Ninh giảm 3.3% (do lao động ngành than giảm)./.

Từ khóa: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp, tháng 11

Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng đầu năm tăng hơn 7%

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11 ước tính tăng 7.2% so với tháng 11 năm 2015. Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7.3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 7.4% của 10 tháng và thấp hơn nhiều so với mức tăng 9.9% của cùng kỳ năm 2015

Trong đó riêng tháng 11 ngành khai khoáng giảm 13.8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13.1%; sản xuất và phân phối điện tăng 12.9%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8.5%.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11%, đóng góp 7.7 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 12.3%, đóng góp 0.8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7%, đóng góp 0.1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tiếp tục giảm sâu với mức giảm 6.3%, làm giảm 1.3 điểm phần trăm của mức tăng chung.

Trong các ngành công nghiệp cấp 2, một số ngành có chỉ số sản xuất 11 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại và dệt cùng tăng 17.3%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 12.7%; sản xuất và phân phối điện tăng 12.3%. Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 4.7%; sản xuất thuốc lá tăng 3,8%; khai khoáng khác tăng 2.4%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 1.4%; khai thác than cứng và than non giảm 0.1%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 8.3%.

Trong 11 tháng năm nay, một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Ti vi tăng 68.2%; thép cán tăng 25.9%; ô tô tăng 21%; sắt, thép thô tăng 20.2%; thức ăn cho gia súc tăng 18.5%; xi măng tăng 14.5%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Thuốc lá điếu tăng 3.5%; xe máy tăng 2.3%; giày, dép da tăng 1.9%; than đá giảm 0.3%; khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 0.6%; vải dệt từ sợi tự nhiên giảm 2.2%; đường kính giảm 7.7%; điện thoại di động giảm 8.2%; dầu thô khai thác giảm 10%; phân hỗn hợp (NPK) giảm 10.5%.

 Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Nam tăng 30.6%; Thái Nguyên tăng 24.5%; Hải Phòng tăng 16.7%; Đà Nẵng tăng 13%; Bình Dương tăng 9.5%; Cần Thơ tăng 8.9%; Hải Dương tăng 8.6%; Đồng Nai tăng 8.4%; TPHCM tăng 7.3%; Hà Nội tăng 7.1%; Vĩnh Phúc tăng 6.2%; Bắc Ninh tăng 6.1%; Quảng Ninh tăng 3.8%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 4.2%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10/2016 tăng 2.9% so với tháng trước và tăng 9.2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 8.3% so với cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm trước tăng 12.8%), trong đó một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao: Sản xuất xe có động cơ tăng 19.9%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 16.1%; sản xuất đồ uống tăng 11.6%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 10.9%; sản xuất kim loại tăng 10.7%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 6.6%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 5.8%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 2.9%; sản xuất sản phẩm thuốc lá, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất cùng tăng 2.8%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 0.4%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 1.2%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/11/2016 tăng 8.8% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm 2015 tăng 9.7%), trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Dệt tăng 2.3%; sản xuất trang phục tăng 1.9%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất giảm 1.7%; sản xuất thiết bị điện giảm 5.1%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 9.6%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 13.3%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan giảm 13.7%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 23.5%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 31.4%. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn mức tăng chung: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 110.3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 49.7% (chủ yếu là tồn kho điện thoại di động Samsung chờ xuất khẩu); sản xuất đồ uống tăng 29.3%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 26.8%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 24.1%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 22.2%.

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 10 tháng năm 2016 là 66.9% (cùng kỳ năm trước là 72.9%), trong đó, một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 127.4%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 113.2%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 107.9%; sản xuất, chế biến thực phẩm 86.6%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/11/2016 tăng 4.3% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 2.6%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1.7%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 7.4%. Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 7.2% so với cùng thời điểm năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5%; ngành sản xuất, phân phối điện giảm 0.1%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 2.1%.

Lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/11/2016 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Thái Nguyên tăng 28.4%; Hải Phòng tăng 10.3%; Vĩnh Phúc tăng 8.4%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 7.9%; Bình Dương tăng 7%; Đồng Nai tăng 5.9%; Bắc Ninh tăng 5.7%; Đà Nẵng tăng 4.6%; Hà Nội tăng 2.1%; Quảng Nam tăng 1.3%; Cần Thơ tăng 0.9%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 0.6%; Hải Dương giảm 0.8%; Quảng Ninh giảm 3.3% (do lao động ngành than giảm)./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán