Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

CPI tháng 11 tăng 4.52%

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê mới công bố, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2016 tăng 0.48% so với tháng trước, tăng 4.5% so với tháng 12/2015 và tăng 4.52% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhóm giao thông tăng cao nhất với 1.63% do giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng vào các thời điểm 20/10/2016, 04/11/2016 và 19/11/2016 (tác động làm CPI chung tăng khoảng 0.15%).

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0.9%, trong đó dịch vụ y tế tăng 1.15%, do trong tháng tỉnh Hải Dương thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế bước 2 theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0.49%, trong đó lương thực tăng 0.22%; thực phẩm tăng 0.71%.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0.49% do giá gas và giá dầu hỏa điều chỉnh tăng vào thời điểm đầu tháng 11/2016. 

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm như may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0.24%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0.1%; đồ uống và thuốc lá tăng 0.05%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0.03%; giáo dục không đổi; bưu chính viễn thông giảm 0.02%.

Lạm phát cơ bản tháng 11/2016 tăng 0.1% so với tháng trước và tăng 1.87% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 11 tháng tăng 1.82% so với bình quân cùng kỳ năm 2015.

Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 11/2016 giảm 1.12% so với tháng trước; tăng 13.85% so với tháng 12/2015 và tăng 10.65% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11/2016 tăng 0.22% so với tháng trước; giảm 0.71% so với tháng 12/2015 và giảm 0.02% so với cùng kỳ năm 2015./.

Từ khóa: Chỉ số giá tiêu dùng, tháng 11/2016, giao thông

CPI tháng 11 tăng 4.52%

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê mới công bố, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2016 tăng 0.48% so với tháng trước, tăng 4.5% so với tháng 12/2015 và tăng 4.52% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhóm giao thông tăng cao nhất với 1.63% do giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng vào các thời điểm 20/10/2016, 04/11/2016 và 19/11/2016 (tác động làm CPI chung tăng khoảng 0.15%).

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0.9%, trong đó dịch vụ y tế tăng 1.15%, do trong tháng tỉnh Hải Dương thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế bước 2 theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0.49%, trong đó lương thực tăng 0.22%; thực phẩm tăng 0.71%.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0.49% do giá gas và giá dầu hỏa điều chỉnh tăng vào thời điểm đầu tháng 11/2016. 

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm như may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0.24%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0.1%; đồ uống và thuốc lá tăng 0.05%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0.03%; giáo dục không đổi; bưu chính viễn thông giảm 0.02%.

Lạm phát cơ bản tháng 11/2016 tăng 0.1% so với tháng trước và tăng 1.87% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 11 tháng tăng 1.82% so với bình quân cùng kỳ năm 2015.

Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 11/2016 giảm 1.12% so với tháng trước; tăng 13.85% so với tháng 12/2015 và tăng 10.65% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11/2016 tăng 0.22% so với tháng trước; giảm 0.71% so với tháng 12/2015 và giảm 0.02% so với cùng kỳ năm 2015./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán