Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

CTC: Dời cổ tức đợt 2/2015 đến cuối tháng 3/2017

Theo thông báo của CTCP Gia Lai CTC (HNX: CTC), do Công ty không sắp xếp được nguồn tiền chi trả nên khoản cổ tức tiền mặt 5% đợt 2/2015 sẽ được chi trả vào tận ngày 31/03/2017.

Trước đó, ngày dự định thanh toán cổ tức ban đầu là 29/07/2016. Sau đó CTC dời ngày thanh toán sang tháng 11/2016, nguyên nhân dời là để tập trung nguồn tiền kinh doanh cho các nhà sách trong dịp chuẩn bị năm học mới.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 của Công ty thì tiền và tương đượng tiền vào ngày 30/09/2016 của Công ty là hơn 1.7 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ là 4.9 tỷ đồng, nguyên nhân do tăng trả nợ gốc vay. Bên cạnh đó, để chi trả cố tức 5% thì cần phải có nguồn tiền là 4.4 tỷ đồng trong khi thời điểm cuối quý 3, CTC có lỗ lũy kế hơn 1 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
CTC_2016.11.14_da751a2_96TB111120160001_signed.pdf

 

Từ khóa: CTC, cổ tức

CTC: Dời cổ tức đợt 2/2015 đến cuối tháng 3/2017

Theo thông báo của CTCP Gia Lai CTC (HNX: CTC), do Công ty không sắp xếp được nguồn tiền chi trả nên khoản cổ tức tiền mặt 5% đợt 2/2015 sẽ được chi trả vào tận ngày 31/03/2017.

Trước đó, ngày dự định thanh toán cổ tức ban đầu là 29/07/2016. Sau đó CTC dời ngày thanh toán sang tháng 11/2016, nguyên nhân dời là để tập trung nguồn tiền kinh doanh cho các nhà sách trong dịp chuẩn bị năm học mới.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 của Công ty thì tiền và tương đượng tiền vào ngày 30/09/2016 của Công ty là hơn 1.7 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ là 4.9 tỷ đồng, nguyên nhân do tăng trả nợ gốc vay. Bên cạnh đó, để chi trả cố tức 5% thì cần phải có nguồn tiền là 4.4 tỷ đồng trong khi thời điểm cuối quý 3, CTC có lỗ lũy kế hơn 1 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
CTC_2016.11.14_da751a2_96TB111120160001_signed.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • CTC 4.7 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 21
 • DGW 8.59 17.17 - 10.5
 • LDG 80.91 136.01 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (14.9)
 • AMD 5.95 13.18 - 22.1
 • DGL 39.37 66.85 - 12.8
 • HAR 8.88 - - (1,183.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán