Tiểu My

Smile!

DC4: Phát hành riêng lẻ 20 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 3 năm

CTCP DIC số 4 (HNX: DC4) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm.

Theo đó, DC4 dự kiến sẽ phát hành 200,000 trái phiếu chuyển đổi trong quý 4/2016 với giá phát hành bằng mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 10%/năm, trả lãi 6 tháng/lần. Nguồn trả lãi được lấy từ dòng tiền hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các dòng tiền hợp pháp của Công ty.

Trái phiếu không được phép chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Mỗi trái phiếu có quyền hoán đổi thành 10 cổ phiếu DC4 trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến hạn chuyển đổi (sau 18 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, được phép chuyển đổi 50%, số còn lại được chuyển đổi vào ngày đáo hạn trái phiếu).

Dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi là 20 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để đầu tư xây dựng dự án mới “Văn phòng kết hợp chung cư – TDC”. Dự án có tổng mức đầu tư 97.53 tỷ đồng, bao gồm 54 căn hộ chung cư các loại, được khởi công xây dựng từ quý 3/2016 và dự kiến hoàn thành vào quý 4/2017.

Tài liệu đính kèm:
DC4_2016.11.25_e9c3204_Phat_hanh_trai_phieu_2016_signed.pdf

Từ khóa: DC4, DIC số 4, trái phiếu chuyển đổi

DC4: Phát hành riêng lẻ 20 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 3 năm

CTCP DIC số 4 (HNX: DC4) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm.

Theo đó, DC4 dự kiến sẽ phát hành 200,000 trái phiếu chuyển đổi trong quý 4/2016 với giá phát hành bằng mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 10%/năm, trả lãi 6 tháng/lần. Nguồn trả lãi được lấy từ dòng tiền hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các dòng tiền hợp pháp của Công ty.

Trái phiếu không được phép chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Mỗi trái phiếu có quyền hoán đổi thành 10 cổ phiếu DC4 trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến hạn chuyển đổi (sau 18 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, được phép chuyển đổi 50%, số còn lại được chuyển đổi vào ngày đáo hạn trái phiếu).

Dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi là 20 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để đầu tư xây dựng dự án mới “Văn phòng kết hợp chung cư – TDC”. Dự án có tổng mức đầu tư 97.53 tỷ đồng, bao gồm 54 căn hộ chung cư các loại, được khởi công xây dựng từ quý 3/2016 và dự kiến hoàn thành vào quý 4/2017.

Tài liệu đính kèm:
DC4_2016.11.25_e9c3204_Phat_hanh_trai_phieu_2016_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • DC4 10.0 +0.1 +1.01% 59,200
 • DIC 7.0 0.0 -0.43% 47,430

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.7
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán