Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

ĐHĐCĐ BHS: Cổ đông kiến nghị sớm triển khai đợt phát hành 169 triệu cp

Ngày 17/11, CTCP Đường Biên Hòa đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 để thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ 2016-2017 với doanh thu thuần ở mức 3,940 tỷ đồng (giảm 10% so với kết quả năm trước) và lãi trước thuế tăng nhẹ đạt 300 tỷ đồng.

Trong năm tài chính 2016-2017, BHS sẽ tiếp tục triển khai các dự án tại Biên Hòa bao gồm nghiên cứu đầu tư sản phẩm đường phèn, lắp đặt hệ thống điện mặt trời 99kW, đầu tư hệ thống quan trắc khói lò tự động... Tại Ninh Hòa, BHS sẽ triển khai các hạng mục dự án gồm 400 tấn RE (giai đoạn 2), 600 tấn RE, dự án quy hoạch công ty (giai đoạn 2), dự án năng lượng mặt trời khu văn phòng và dự án nước đóng chai hương mía.

Điểm lại kết quả trong năm 2015, sản lượng đường sản xuất của BHS đạt 183,364 tấn, sản lượng đường tiêu thụ đạt 221,432 tấn, đều vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, BHS ghi nhận doanh thuần cả năm hơn 4,366 tỷ đồng, tăng 47% so với thực hiện năm 2014 và vượt 40% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng 34% đạt 296 tỷ đồng, vượt 35% chỉ tiêu đề ra.

Tại Đại hội, vấn đề được cổ đông quan tâm là đợt phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 và kiến nghị đẩy nhanh việc thực hiện đợt chào bán trong thời gian sớm nhất.

Được biết, tại ĐHĐCĐ bất thường trước đó, cổ đông BHS đã thông qua phương án phát hành 169 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đó bao gồm gần 38.9 triệu cp thưởng theo tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận thêm 30 cp mới) và chào bán hơn 129.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá chào bán 10,000 đồng/cp. Dự kiến sẽ thực hiện trong năm tài chính 2016-2017.

Kết thúc Đại hội, các tờ trình đều được thông qua bao gồm việc xin chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch có liên quan của BHS với 24 công ty khác./.

Tài liệu:

20161117_20161117 - BHS - BIEN BAN HOP DHDCDTN.pdf

20161117_20161117 - BHS - NQ DHDCDTN.pdf

Từ khóa: BHS, ĐHĐCĐ thường niên, lãi ròng, kế hoạch

ĐHĐCĐ BHS: Cổ đông kiến nghị sớm triển khai đợt phát hành 169 triệu cp

Ngày 17/11, CTCP Đường Biên Hòa đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 để thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ 2016-2017 với doanh thu thuần ở mức 3,940 tỷ đồng (giảm 10% so với kết quả năm trước) và lãi trước thuế tăng nhẹ đạt 300 tỷ đồng.

Trong năm tài chính 2016-2017, BHS sẽ tiếp tục triển khai các dự án tại Biên Hòa bao gồm nghiên cứu đầu tư sản phẩm đường phèn, lắp đặt hệ thống điện mặt trời 99kW, đầu tư hệ thống quan trắc khói lò tự động... Tại Ninh Hòa, BHS sẽ triển khai các hạng mục dự án gồm 400 tấn RE (giai đoạn 2), 600 tấn RE, dự án quy hoạch công ty (giai đoạn 2), dự án năng lượng mặt trời khu văn phòng và dự án nước đóng chai hương mía.

Điểm lại kết quả trong năm 2015, sản lượng đường sản xuất của BHS đạt 183,364 tấn, sản lượng đường tiêu thụ đạt 221,432 tấn, đều vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, BHS ghi nhận doanh thuần cả năm hơn 4,366 tỷ đồng, tăng 47% so với thực hiện năm 2014 và vượt 40% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng 34% đạt 296 tỷ đồng, vượt 35% chỉ tiêu đề ra.

Tại Đại hội, vấn đề được cổ đông quan tâm là đợt phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 và kiến nghị đẩy nhanh việc thực hiện đợt chào bán trong thời gian sớm nhất.

Được biết, tại ĐHĐCĐ bất thường trước đó, cổ đông BHS đã thông qua phương án phát hành 169 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đó bao gồm gần 38.9 triệu cp thưởng theo tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận thêm 30 cp mới) và chào bán hơn 129.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá chào bán 10,000 đồng/cp. Dự kiến sẽ thực hiện trong năm tài chính 2016-2017.

Kết thúc Đại hội, các tờ trình đều được thông qua bao gồm việc xin chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch có liên quan của BHS với 24 công ty khác./.

Tài liệu:

20161117_20161117 - BHS - BIEN BAN HOP DHDCDTN.pdf

20161117_20161117 - BHS - NQ DHDCDTN.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • BHS 25.0 +0.5 +1.83% 2,081,340

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán