Nguyên Phương

Chỉ có duy nhất một điều được định đoạt trước trong cuộc đời. Đó là một ngày nào đó người ta sẽ chết

Điều chỉnh vận hành tại 38 hồ thủy điện

Trong quá trình rà soát, Bộ Công Thương đã bổ sung, điều chỉnh Quy trình vận hành của 38 hồ chứa thủy điện.

* Bộ Công Thương loại 471 dự án thủy điện khỏi quy hoạch

Ngày 11/ 7/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-BCT về tăng cường công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện, theo đó Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Công Thương và các Sở, Ngành liên quan và yêu cầu Chủ đầu tư tiếp tục rà soát, xem xét để điều chỉnh hoặc có kiến nghị điều chỉnh những nội dung của Quy trình vận hành đã được phê duyệt cho phù hợp hơn với thực tế. Kiểm tra và kiên quyết xử lý những nhà máy thủy điện không thực hiện đúng Quy trình vận hành đã được phê duyệt, trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, đề nghị chuyển cho cơ quan chức năng xử lý.

Theo đó, trong quá trình rà soát, Bộ Công Thương đã bổ sung, điều chỉnh Quy trình vận hành của 38 hồ chứa thủy điện.

Được biết hiện nay trên cả nước có 306 dự án thủy điện (DATĐ) với tổng công suất lắp máy Nlm=15,474.3 MW đang vận hành phát điện; 193 dự án (DA) (5,662.66 MW) đang thi công xây dựng; 245 DA (3,006 MW) đang nghiên cứu đầu tư; còn lại 59 DA (421.88 MW) có quy mô nhỏ, đang được tiếp tục rà soát.

Về quy hoạch bậc thang thủy điện trên các dòng sông lớn: Đã vận hành phát điện 61 DA (13,101.1 MW); đang thi công xây dựng 31 DA (3,580.5 MW); đang nghiên cứu đầu tư 15 DA (730.5 MW); có 3 DA (128 MW) chưa cho phép nghiên cứu đầu tư.

Qua báo cáo của UBND các tỉnh, EVN và kiểm tra trực tiếp tại các địa phương và các nhà máy, nhìn chung, hầu hết các chủ hồ đã nghiêm túc vận hành theo quy trình đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn hồ, đập, góp phần nâng cao hiệu quả giảm lũ cho hạ du, cấp nước cho sản suất nông nghiệp và sinh hoạt, góp phần quan trọng trong hiệu quả phát điện. Tuy nhiên còn một số công trình thủy điện như Hố Hô và An Khê chưa tuân thủ đầy đủ về chế độ thông tin báo cáo việc vận hành hồ chứa, cụ thể:

Đối với hồ chứa thủy điện Hố Hô vận hành trong đợt lũ từ ngày 13 đến ngày 15/10/2016, việc xả lũ trong tình huống khẩn cấp đã làm gia tăng lưu lượng về hạ du khoảng 192 m3/s trong thời gian từ 17h30 ngày 14/10/2006 đến 02h00 ngày 15/10/2006, gây ảnh hưởng nhất định tới hạ du, đặc biệt là các xã ngay sau đập.

Đối với việc vận hành hồ chứa thủy điện An Khê  đợt lũ đầu tháng 11/2016: Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã vận hành hồ chứa An Khê cơ bản tuân thủ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba ban hành theo Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 07/7/2014 và đã có thông báo cho các cơ quan theo quy định của Quy trình để thông báo xả điều tiết qua tràn. Tuy nhiên khi thông báo bằng văn bản và gọi điện cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của tỉnh Gia Lai, Công ty chỉ gửi và gọi điện cho Văn phòng thường trực PCTT và TKCN của tỉnh và chưa thông báo cho đồng chí Trưởng ban PCTT và TKCN tỉnh (đồng chí Chủ tịnh UBND tỉnh) theo Quy định của Quy trình liên hồ.

Trước đó, trong 3 năm thực hiện rà soát quy hoạch theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội, đã loại khỏi quy hoạch 8 DATĐ bậc thang (655 MW bao gồm: thủy điện Pa Ma - 80 MW, Huổi Tạo - 180 MW, Sông Giằng - 60 MW, Đức Xuyên - 58MW, Đồng Nai 6 - 135 MW, Đồng Nai 6A - 106 MW, Tà Lài - 20 MW, Ngọc Định - 16 MW) và 463 DATĐ nhỏ (1,404.68 MW), không xem xét quy hoạch 213 vị trí tiềm năng (349.61MW)./.

Từ khóa: hồ thủy điện, Bộ Công Thương

Điều chỉnh vận hành tại 38 hồ thủy điện

Trong quá trình rà soát, Bộ Công Thương đã bổ sung, điều chỉnh Quy trình vận hành của 38 hồ chứa thủy điện.

* Bộ Công Thương loại 471 dự án thủy điện khỏi quy hoạch

Ngày 11/ 7/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-BCT về tăng cường công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện, theo đó Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Công Thương và các Sở, Ngành liên quan và yêu cầu Chủ đầu tư tiếp tục rà soát, xem xét để điều chỉnh hoặc có kiến nghị điều chỉnh những nội dung của Quy trình vận hành đã được phê duyệt cho phù hợp hơn với thực tế. Kiểm tra và kiên quyết xử lý những nhà máy thủy điện không thực hiện đúng Quy trình vận hành đã được phê duyệt, trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, đề nghị chuyển cho cơ quan chức năng xử lý.

Theo đó, trong quá trình rà soát, Bộ Công Thương đã bổ sung, điều chỉnh Quy trình vận hành của 38 hồ chứa thủy điện.

Được biết hiện nay trên cả nước có 306 dự án thủy điện (DATĐ) với tổng công suất lắp máy Nlm=15,474.3 MW đang vận hành phát điện; 193 dự án (DA) (5,662.66 MW) đang thi công xây dựng; 245 DA (3,006 MW) đang nghiên cứu đầu tư; còn lại 59 DA (421.88 MW) có quy mô nhỏ, đang được tiếp tục rà soát.

Về quy hoạch bậc thang thủy điện trên các dòng sông lớn: Đã vận hành phát điện 61 DA (13,101.1 MW); đang thi công xây dựng 31 DA (3,580.5 MW); đang nghiên cứu đầu tư 15 DA (730.5 MW); có 3 DA (128 MW) chưa cho phép nghiên cứu đầu tư.

Qua báo cáo của UBND các tỉnh, EVN và kiểm tra trực tiếp tại các địa phương và các nhà máy, nhìn chung, hầu hết các chủ hồ đã nghiêm túc vận hành theo quy trình đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn hồ, đập, góp phần nâng cao hiệu quả giảm lũ cho hạ du, cấp nước cho sản suất nông nghiệp và sinh hoạt, góp phần quan trọng trong hiệu quả phát điện. Tuy nhiên còn một số công trình thủy điện như Hố Hô và An Khê chưa tuân thủ đầy đủ về chế độ thông tin báo cáo việc vận hành hồ chứa, cụ thể:

Đối với hồ chứa thủy điện Hố Hô vận hành trong đợt lũ từ ngày 13 đến ngày 15/10/2016, việc xả lũ trong tình huống khẩn cấp đã làm gia tăng lưu lượng về hạ du khoảng 192 m3/s trong thời gian từ 17h30 ngày 14/10/2006 đến 02h00 ngày 15/10/2006, gây ảnh hưởng nhất định tới hạ du, đặc biệt là các xã ngay sau đập.

Đối với việc vận hành hồ chứa thủy điện An Khê  đợt lũ đầu tháng 11/2016: Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã vận hành hồ chứa An Khê cơ bản tuân thủ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba ban hành theo Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 07/7/2014 và đã có thông báo cho các cơ quan theo quy định của Quy trình để thông báo xả điều tiết qua tràn. Tuy nhiên khi thông báo bằng văn bản và gọi điện cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của tỉnh Gia Lai, Công ty chỉ gửi và gọi điện cho Văn phòng thường trực PCTT và TKCN của tỉnh và chưa thông báo cho đồng chí Trưởng ban PCTT và TKCN tỉnh (đồng chí Chủ tịnh UBND tỉnh) theo Quy định của Quy trình liên hồ.

Trước đó, trong 3 năm thực hiện rà soát quy hoạch theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội, đã loại khỏi quy hoạch 8 DATĐ bậc thang (655 MW bao gồm: thủy điện Pa Ma - 80 MW, Huổi Tạo - 180 MW, Sông Giằng - 60 MW, Đức Xuyên - 58MW, Đồng Nai 6 - 135 MW, Đồng Nai 6A - 106 MW, Tà Lài - 20 MW, Ngọc Định - 16 MW) và 463 DATĐ nhỏ (1,404.68 MW), không xem xét quy hoạch 213 vị trí tiềm năng (349.61MW)./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán