Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

Digiworld: Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30%

HĐQT CTCP Thế Giới Số - Digiworld (HOSE: DGW) vừa thông qua quyết định sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn với tỷ lệ 30% trong quý 4/2016.

Theo đó, Digiworld sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông tại ngày chốt danh sách theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 30% (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần được quyền nhận thêm 3 cổ phần). Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm khoảng 9,138,558 cổ phần.

Nguồn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán của Công ty đến thời điểm 30/06/2016 là 152.6 tỷ đồng. Mục đích phát hành là thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Digiworld sẽ tăng thêm gần 91.4 tỷ đồng và đạt 397.5 tỷ đồng./.

Digiworld: Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30%

HĐQT CTCP Thế Giới Số - Digiworld (HOSE: DGW) vừa thông qua quyết định sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn với tỷ lệ 30% trong quý 4/2016.

Theo đó, Digiworld sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông tại ngày chốt danh sách theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 30% (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần được quyền nhận thêm 3 cổ phần). Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm khoảng 9,138,558 cổ phần.

Nguồn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán của Công ty đến thời điểm 30/06/2016 là 152.6 tỷ đồng. Mục đích phát hành là thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Digiworld sẽ tăng thêm gần 91.4 tỷ đồng và đạt 397.5 tỷ đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DGW 16.6 +0.3 +1.53% 145,500

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • VNM 9,350.33 113% 7,300 19.4
 • GAS 7,110.49 100% 3,721 14.5
 • DCM 619.83 96% 1,171 9.1
 • VCF 380.95 152% 14,333 11.2
 • KDH 371.77 93% 1,998 12.6
 • PGS 341.7 110% 6,861 2.6
 • DPR 153.45 292% 3,824 10.4
 • VTO 86.96 101% 1,103 7.5
 • VIP 83.27 116% 1,259 5.8
 • CLL 81.33 100% 2,392 11.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán