Tiểu My

Smile!

FCN sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2016

CTCP Fecon (HOSE: FCN) công bố Nghị quyết thông qua phương án phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Theo đó, FCN sẽ phát hành 200 trái phiếu với giá phát hành bằng mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi được thanh toán 3 tháng/lần (lãi suất sẽ được xác định theo kết quả đàm phán giữa FCN và nhà đầu tư tại thời điểm chào bán). Nguồn thanh toán nợ gốc và lãi dự kiến được lấy từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu thích hợp khác (nếu có) của FCN.

Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản; được phát hành thành 2 đợt, trong đó đợt 1 có khối lượng 70 trái phiếu và đợt 2 là 130 trái phiếu. Thời gian phát hành trong năm 2016.

Tài liệu đính kèm:
20161129_20161129 - FCN - CBTT NQHDQT ve viec phat hanh trai phieu doanh nghiep.pdf

Từ khóa: FCN, Fecon, phát hành, trái phiếu

FCN sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2016

CTCP Fecon (HOSE: FCN) công bố Nghị quyết thông qua phương án phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Theo đó, FCN sẽ phát hành 200 trái phiếu với giá phát hành bằng mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi được thanh toán 3 tháng/lần (lãi suất sẽ được xác định theo kết quả đàm phán giữa FCN và nhà đầu tư tại thời điểm chào bán). Nguồn thanh toán nợ gốc và lãi dự kiến được lấy từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu thích hợp khác (nếu có) của FCN.

Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản; được phát hành thành 2 đợt, trong đó đợt 1 có khối lượng 70 trái phiếu và đợt 2 là 130 trái phiếu. Thời gian phát hành trong năm 2016.

Tài liệu đính kèm:
20161129_20161129 - FCN - CBTT NQHDQT ve viec phat hanh trai phieu doanh nghiep.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • FCN 24.8 -0.3 -1.00% 608,720

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • HKT 1.28 - - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.4
 • PPI 0.12 - - (812.5)
 • TV1 1.38 3.15 - 14.9
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • BTT 9.43 17.32 - 14.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán