Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

G20: Lãi ròng 9 tháng gần 11 tỷ đồng

Theo BCTC riêng lẻ quý 3/2016 của CTCP Đầu tư Dệt may G.Home , doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm gần 255 tỷ đồng, tăng 17% so với 9 tháng đầu năm 2015; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 10.6 tỷ đồng, tăng 14%. 

Cụ thể trong quý 3, lợi nhuận gộp tăng 23%, ở mức 12 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng gấp đôi lên 1.5 tỷ đồng chủ yếu do tăng mạnh chi phí dịch vụ mua ngoài. Lợi nhuận sau thuế tăng 20% lên 4.7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Công ty ghi nhận gần 255 tỷ đồng, tăng 17% so với 9 tháng đầu năm 2015; lợi nhuận sau thuế hơn 10.6 tỷ đồng, tăng 14%.

Vào thời điểm 30/09/2016, khoản phải thu ngắn hạn của Công ty tăng 70% lên mức 172 tỷ đồng. Bên cạnh đó, G20 phát sinh thêm khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết là 15.68 tỷ đồng, đây là khoản chuyển nợ thành vốn góp vào Công ty TNHH Golden Vtec./.

Tài liệu đính kèm:
G20_2016.11.4_3d559cf_G20_30.9.16_BC_TC_rieng_(1).pdf

G20_2016.11.4_8c159bb_New_Doc_18_(1).pdf

Từ khóa: G20, quý 3/2016

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

G20: Lãi ròng 9 tháng gần 11 tỷ đồng

Theo BCTC riêng lẻ quý 3/2016 của CTCP Đầu tư Dệt may G.Home , doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm gần 255 tỷ đồng, tăng 17% so với 9 tháng đầu năm 2015; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 10.6 tỷ đồng, tăng 14%. 

Cụ thể trong quý 3, lợi nhuận gộp tăng 23%, ở mức 12 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng gấp đôi lên 1.5 tỷ đồng chủ yếu do tăng mạnh chi phí dịch vụ mua ngoài. Lợi nhuận sau thuế tăng 20% lên 4.7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Công ty ghi nhận gần 255 tỷ đồng, tăng 17% so với 9 tháng đầu năm 2015; lợi nhuận sau thuế hơn 10.6 tỷ đồng, tăng 14%.

Vào thời điểm 30/09/2016, khoản phải thu ngắn hạn của Công ty tăng 70% lên mức 172 tỷ đồng. Bên cạnh đó, G20 phát sinh thêm khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết là 15.68 tỷ đồng, đây là khoản chuyển nợ thành vốn góp vào Công ty TNHH Golden Vtec./.

Tài liệu đính kèm:
G20_2016.11.4_3d559cf_G20_30.9.16_BC_TC_rieng_(1).pdf

G20_2016.11.4_8c159bb_New_Doc_18_(1).pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • G20 2.1 -0.2 -8.70% 176,920

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.7
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán