Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Gia hạn dự án Phát triển giao thông đô thị TP Hải Phòng đến tháng 8/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng".

Dự án ”Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng” có tổng mức đầu tư là 276.61 triệu USD, trong đó vốn IDA tài trợ là 112.1 triệu SDR (tương đương 175 triệu USD). Dự án được gia hạn thực hiện đến ngày 31/8/2018 theo Hiệp định Tài trợ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các Bộ: Ngoại giao,Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục pháp lý để gia hạn thời hạn thực hiện Dự án theo Hiệp định trên.

Đồng thời, UBND thành phố Hải Phòng triển khai các biện pháp phù hợp để hoàn thành Dự án theo đúng thời gian được gia hạn, không để phải tiếp tục gia hạn; có trách nhiệm bố trí nguồn chi trả toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án và Hiệp định kể cả phí cam kết./.

Từ khóa: dự án Phát triển giao thông đô thị TP Hải Phòng, Gia hạn, tổng mức đầu tư

Gia hạn dự án Phát triển giao thông đô thị TP Hải Phòng đến tháng 8/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng".

Dự án ”Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng” có tổng mức đầu tư là 276.61 triệu USD, trong đó vốn IDA tài trợ là 112.1 triệu SDR (tương đương 175 triệu USD). Dự án được gia hạn thực hiện đến ngày 31/8/2018 theo Hiệp định Tài trợ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các Bộ: Ngoại giao,Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục pháp lý để gia hạn thời hạn thực hiện Dự án theo Hiệp định trên.

Đồng thời, UBND thành phố Hải Phòng triển khai các biện pháp phù hợp để hoàn thành Dự án theo đúng thời gian được gia hạn, không để phải tiếp tục gia hạn; có trách nhiệm bố trí nguồn chi trả toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án và Hiệp định kể cả phí cam kết./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán