Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Giảm phí đường bộ tại một số trạm thu phí

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành 3 thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại một số trạm thu phí.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 253/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 86/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, đối tượng chịu mức phí thấp nhất là xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng chịu phí là 35,000 đồng/lượt, còn mức cao nhất dành cho xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit chịu phí là 180,000 đồng/lượt giảm 20,000 đồng/lượt. Đối với xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit, mức thu giảm từ 140,000 đồng/vé lượt xuống còn 125,000 đồng/vé lượt.

Ngoài Thông tư trên, Bộ Tài chính cũng đã Thông tư 254/2016/TT-BTC và Thông tư 255/2016/TT-BTC. Trong đó, Thông tư 254/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 quy định số phí sẽ giảm 5,000 đồng/xe/lượt đối với hai phương tiện là: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng; xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn.

Thông tư 255/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 51/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1 quy định số phí sẽ giảm 5,000 đồng/xe/lượt đối với hai phương tiện là: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng; xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn.

Được biết, các thông tư này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2016. Trường hợp chủ phương tiện đã mua vé tháng 11/2016 và vé quý 4/2016 theo quy định tại Thông tư số 51/2014/TT-BTC thì tiếp tục sử dụng cho hết thời gian của tháng, quý.

* Tài liệu đính kèm:

thong tu 253.docx

thong tu 254.docx

thong tu 255.docx

Từ khóa: phí đường bộ, trạm thu phí, Bộ Tài chính

Giảm phí đường bộ tại một số trạm thu phí

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành 3 thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại một số trạm thu phí.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 253/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 86/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, đối tượng chịu mức phí thấp nhất là xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng chịu phí là 35,000 đồng/lượt, còn mức cao nhất dành cho xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit chịu phí là 180,000 đồng/lượt giảm 20,000 đồng/lượt. Đối với xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit, mức thu giảm từ 140,000 đồng/vé lượt xuống còn 125,000 đồng/vé lượt.

Ngoài Thông tư trên, Bộ Tài chính cũng đã Thông tư 254/2016/TT-BTC và Thông tư 255/2016/TT-BTC. Trong đó, Thông tư 254/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 quy định số phí sẽ giảm 5,000 đồng/xe/lượt đối với hai phương tiện là: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng; xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn.

Thông tư 255/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 51/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1 quy định số phí sẽ giảm 5,000 đồng/xe/lượt đối với hai phương tiện là: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng; xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn.

Được biết, các thông tư này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2016. Trường hợp chủ phương tiện đã mua vé tháng 11/2016 và vé quý 4/2016 theo quy định tại Thông tư số 51/2014/TT-BTC thì tiếp tục sử dụng cho hết thời gian của tháng, quý.

* Tài liệu đính kèm:

thong tu 253.docx

thong tu 254.docx

thong tu 255.docx

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán