Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị mới Văn Phú

Ngày 28/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6525/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Văn Phú tại các ô đất quy hoạch ký hiệu X10, X13, HT01, tỷ lệ 1/500 tại phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Theo đó, tổng diện tích đất các ô đất điều chỉnh khoảng 7,378m2; dân số khoảng 128 người.

Điều chỉnh bổ sung quỹ đất xây dựng nhà ở, cơ cấu tổ chức lại đất hạ tầng kỹ thuật và giao thông đảm bảo cân đối các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khu vực phù hợp theo quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000 được duyệt và khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với đồ án quy hoạch, dự án đầu tư khu đô thị mới Phú Lương. Đề xuất giải pháp mới về tổ chức không gian kiến trúc hài hòa với các công trình lân cận trong khu vực.

Về cơ cấu sử dụng đất, điều chỉnh tách ô đất quy hoạch ký hiệu X10 ra khỏi khu đô thị mới Văn Phú, đồng thời, gộp phần đất này vào khu đô thị Phú Lương theo đúng Quyết định số 6469/QĐ-UBND ngày 5/12/2014 của UBND TP về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung ghi tại Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 5/10/2012 “Thu hồi 303m2 đất nằm trong khu đô thị mới Văn Phú do CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest đang quản lý, sử dụng giao CTCP Đầu tư xây dựng Trung Việt quản lý, sử dụng…”.

Nội dung điều chỉnh nêu trên dẫn đến thay đổi phạm vi, ranh giới và giảm diện tích đất khu đô thị mới Văn Phú từ khoảng 947,984m2 xuống khoảng 947,681m2.

Điều chỉnh các ô đất quy hoạch ký hiệu X13, HT01 có chức năng cây xanh, mặt nước, hạ tầng đô thị thành các ô đất quy hoạch có chức năng trạm xử lý nước thải ngầm (phía trên bố trí vườn hoa, cây xanh…) bãi đỗ xe, cây xanh nhóm nhà ở, nhà ở liền kề, đường giao thông./.

Từ khóa: Điều chỉnh cục bộ, Khu đô thị, Văn Phú

Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị mới Văn Phú

Ngày 28/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6525/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Văn Phú tại các ô đất quy hoạch ký hiệu X10, X13, HT01, tỷ lệ 1/500 tại phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Theo đó, tổng diện tích đất các ô đất điều chỉnh khoảng 7,378m2; dân số khoảng 128 người.

Điều chỉnh bổ sung quỹ đất xây dựng nhà ở, cơ cấu tổ chức lại đất hạ tầng kỹ thuật và giao thông đảm bảo cân đối các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khu vực phù hợp theo quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000 được duyệt và khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với đồ án quy hoạch, dự án đầu tư khu đô thị mới Phú Lương. Đề xuất giải pháp mới về tổ chức không gian kiến trúc hài hòa với các công trình lân cận trong khu vực.

Về cơ cấu sử dụng đất, điều chỉnh tách ô đất quy hoạch ký hiệu X10 ra khỏi khu đô thị mới Văn Phú, đồng thời, gộp phần đất này vào khu đô thị Phú Lương theo đúng Quyết định số 6469/QĐ-UBND ngày 5/12/2014 của UBND TP về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung ghi tại Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 5/10/2012 “Thu hồi 303m2 đất nằm trong khu đô thị mới Văn Phú do CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest đang quản lý, sử dụng giao CTCP Đầu tư xây dựng Trung Việt quản lý, sử dụng…”.

Nội dung điều chỉnh nêu trên dẫn đến thay đổi phạm vi, ranh giới và giảm diện tích đất khu đô thị mới Văn Phú từ khoảng 947,984m2 xuống khoảng 947,681m2.

Điều chỉnh các ô đất quy hoạch ký hiệu X13, HT01 có chức năng cây xanh, mặt nước, hạ tầng đô thị thành các ô đất quy hoạch có chức năng trạm xử lý nước thải ngầm (phía trên bố trí vườn hoa, cây xanh…) bãi đỗ xe, cây xanh nhóm nhà ở, nhà ở liền kề, đường giao thông./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán