Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới Tây Nam xã Tân Lập, huyện Đan Phượng

Ngày 23/11, UBND Thành phố Hà Nội đã quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Tây Nam xã Tân Lập, huyện Đan Phượng. Địa điểm gồm các xã Tân Lập, Tân Hội, huyện Đan Phượng và các xã Đức Thượng, Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội.   

Theo quyết định, quy hoạch có quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 77ha; quy mô dân số khoảng 10,994 người.

Quy hoạch nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu ở của người dân huyện Đan Phượng, huyện Hoài Đức nói riêng cũng như nhu cầu của thành phố Hà Nội nói chung, khai thác thế mạnh của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân; tạo lập không gian đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với khu đô thị xung quanh.

Điểm nhấn là khu cây xanh TDTT với hệ thống hồ điều hòa tại nút giao giữa các trục đường chính đô thị tại trung tâm khu vực quy hoạch, mang lại không gian xanh, vui chơi, nghỉ dưỡng cũng như góp phần điều hòa không khí cho khu vực đô thị; dọc 2 bên tuyến đường mặt cắt 40m (theo hướng Tây Bắc - Đông Nam) bố trí dãy nhà thấp tầng (có tầng cao từ 1-5 tầng), tạo trục không gian hài hòa. Các công trình thấp tầng thiết kế với giải pháp kiến trúc linh hoạt, hợp lý, khai thác tốt không gian xanh trong lõi các nhóm nhà ở; khu trung tâm y tế được bố trí phía Đông Bắc của khu, cao 7 tầng, phục vụ nhu cầu của khu vực và khu dân cư lân cận; trong khu vực được bố trí nhà trẻ, mẫu giáo cao 2 tầng đảm bảo bán kính phục vụ khu vực; hệ thống cây xanh đơn vị ở, cây xanh nhóm nhà ở được bố trí phân tán để tạo cảnh quan cho nhóm nhà ở cao tầng, thấp tầng và các công trình công cộng, trường học...

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức, kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ và quy định quản lý đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Tây Nam xã Tân Lập, huyện Đan Phượng phù hợp Quyết định này. Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đan Phượng, UBND huyện Hoài Đức và CTCP đầu tư DIA tổ chức công bố công khai quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện. CTCP đầu tư DIA tổ chức lập, thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc giới mạng lưới đường giao thông theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định này để thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa, bàn giao cho Chính quyền địa phương quản lý.

Giao UBND huyện Đan Phượng kiểm tra, rà soát quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất dịch vụ (đất cơ chế), đất ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Tây Nam xã Tân Lập, huyện Đan Phượng được phê duyệt tại quyết định này và quy hoạch phân khu đô thị khu vực đã được phê duyệt; Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, huyện Hoài Đức, Chủ tịch UBND các xã Tân Lập, Tân Hội, Đức Thượng, Đức Giang chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý, giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; phối hợp và tạo điều kiện cho chủ đầu tư dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng./.

Từ khóa: Khu Đô thị mới Tây Nam, Phê duyệt Quy hoạch, diện tích

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới Tây Nam xã Tân Lập, huyện Đan Phượng

Ngày 23/11, UBND Thành phố Hà Nội đã quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Tây Nam xã Tân Lập, huyện Đan Phượng. Địa điểm gồm các xã Tân Lập, Tân Hội, huyện Đan Phượng và các xã Đức Thượng, Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội.   

Theo quyết định, quy hoạch có quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 77ha; quy mô dân số khoảng 10,994 người.

Quy hoạch nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu ở của người dân huyện Đan Phượng, huyện Hoài Đức nói riêng cũng như nhu cầu của thành phố Hà Nội nói chung, khai thác thế mạnh của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân; tạo lập không gian đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với khu đô thị xung quanh.

Điểm nhấn là khu cây xanh TDTT với hệ thống hồ điều hòa tại nút giao giữa các trục đường chính đô thị tại trung tâm khu vực quy hoạch, mang lại không gian xanh, vui chơi, nghỉ dưỡng cũng như góp phần điều hòa không khí cho khu vực đô thị; dọc 2 bên tuyến đường mặt cắt 40m (theo hướng Tây Bắc - Đông Nam) bố trí dãy nhà thấp tầng (có tầng cao từ 1-5 tầng), tạo trục không gian hài hòa. Các công trình thấp tầng thiết kế với giải pháp kiến trúc linh hoạt, hợp lý, khai thác tốt không gian xanh trong lõi các nhóm nhà ở; khu trung tâm y tế được bố trí phía Đông Bắc của khu, cao 7 tầng, phục vụ nhu cầu của khu vực và khu dân cư lân cận; trong khu vực được bố trí nhà trẻ, mẫu giáo cao 2 tầng đảm bảo bán kính phục vụ khu vực; hệ thống cây xanh đơn vị ở, cây xanh nhóm nhà ở được bố trí phân tán để tạo cảnh quan cho nhóm nhà ở cao tầng, thấp tầng và các công trình công cộng, trường học...

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức, kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ và quy định quản lý đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Tây Nam xã Tân Lập, huyện Đan Phượng phù hợp Quyết định này. Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đan Phượng, UBND huyện Hoài Đức và CTCP đầu tư DIA tổ chức công bố công khai quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện. CTCP đầu tư DIA tổ chức lập, thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc giới mạng lưới đường giao thông theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định này để thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa, bàn giao cho Chính quyền địa phương quản lý.

Giao UBND huyện Đan Phượng kiểm tra, rà soát quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất dịch vụ (đất cơ chế), đất ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Tây Nam xã Tân Lập, huyện Đan Phượng được phê duyệt tại quyết định này và quy hoạch phân khu đô thị khu vực đã được phê duyệt; Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, huyện Hoài Đức, Chủ tịch UBND các xã Tân Lập, Tân Hội, Đức Thượng, Đức Giang chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý, giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; phối hợp và tạo điều kiện cho chủ đầu tư dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán