Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Hà Nội tiếp tục công khai các doanh nghiệp nợ thuế

Theo Cục thuế Hà Nội, sau khi công khai, vẫn còn một số doanh nghiệp chây ì, nợ thuế, chưa nộp nợ thuế. Với những doanh nghiệp này, Cục Thuế đã và đang áp dụng quyết liệt các biện pháp cưỡng chế tài khoản và hóa đơn theo quy định. Đồng thời, rà soát và công khai danh sách các doanh nghiệp chây ì, chưa nộp nợ thuế sau công khai.

Theo đó, có tới 67 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền hơn 664 tỷ đồng tính đến thời điểm 31/10/2016. Đứng đầu danh sách này có CTCP Tập đoàn Quang Minh, trụ sở tại đường Thanh Niên, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình với số tiền nợ thuế gần 80 tỷ đồng. Tiếp theo là CTCP Tập Đoàn Điện Tử Công Nghiệp Việt Nam chưa nộp thuế với số tiền là 75 tỷ đồng. CTCP Đầu tư Phát triển Kỹ nghệ và Xây dựng Việt Nam 44 tỷ đồng, Chi Nhánh CTCP Xây Dựng Số 15 với số tiền nợ thuế gần 37 tỷ đồng...

Đáng chú ý, trong danh sách các doanh nghiệp chây ì nợ thuế, còn có sự xuất hiện của CTCP Sông Đà 1 với số tiền nợ gần 21 tỷ đồng.

Cục Thuế mong muốn các doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền nợ thuế vào NSNN trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn./.

* Tài liệu đính kèm:

Danh+sách+các+đơn+vị+nợ+thuế.xlsx

Từ khóa: chây ì, nợ thuế, Hà Nội

Hà Nội tiếp tục công khai các doanh nghiệp nợ thuế

Theo Cục thuế Hà Nội, sau khi công khai, vẫn còn một số doanh nghiệp chây ì, nợ thuế, chưa nộp nợ thuế. Với những doanh nghiệp này, Cục Thuế đã và đang áp dụng quyết liệt các biện pháp cưỡng chế tài khoản và hóa đơn theo quy định. Đồng thời, rà soát và công khai danh sách các doanh nghiệp chây ì, chưa nộp nợ thuế sau công khai.

Theo đó, có tới 67 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền hơn 664 tỷ đồng tính đến thời điểm 31/10/2016. Đứng đầu danh sách này có CTCP Tập đoàn Quang Minh, trụ sở tại đường Thanh Niên, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình với số tiền nợ thuế gần 80 tỷ đồng. Tiếp theo là CTCP Tập Đoàn Điện Tử Công Nghiệp Việt Nam chưa nộp thuế với số tiền là 75 tỷ đồng. CTCP Đầu tư Phát triển Kỹ nghệ và Xây dựng Việt Nam 44 tỷ đồng, Chi Nhánh CTCP Xây Dựng Số 15 với số tiền nợ thuế gần 37 tỷ đồng...

Đáng chú ý, trong danh sách các doanh nghiệp chây ì nợ thuế, còn có sự xuất hiện của CTCP Sông Đà 1 với số tiền nợ gần 21 tỷ đồng.

Cục Thuế mong muốn các doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền nợ thuế vào NSNN trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn./.

* Tài liệu đính kèm:

Danh+sách+các+đơn+vị+nợ+thuế.xlsx

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán