Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

Hơn 50 triệu cp Vận tải Đường sắt Sài Gòn sắp chào sàn UPCoM, giá khởi điểm 10,000 đồng/cp

Sở GDCK Hà Nội thông báo ngày 25/11/2016 là ngày giao dịch đầu tiên của 50,301,000 cp CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (SRT) trên thị trường UPCoM với giá khởi điểm là 10,000 đồng/cp.

Vận tải Đường sắt Sài Gòn tiền thân là Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, được thành lập vào năm 2002. Ngày 07/12/2015, SRT bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh với giá đấu bình quân 10,061 đồng/cp. Công ty chính thức chuyển đổi mô hình thành Công ty cổ phần vào ngày 01/02/2016. Từ đó đến nay Công ty chưa thực hiện tăng vốn lần nào.

Tính đến ngày 30/09/2016, vốn điều lệ của SRT là 503.1 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ hơn 39 triệu cp (78.4% vốn) và bà Trần Kim Ngân nắm giữ 6.5 triệu cp (13.1% vốn).

Công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách, hàng hóa, hành lý bằng đường sắt trên phạm vi cả nước, quốc tế và kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ vận tải. Với tỷ lệ cơ cấu doanh thu luôn hơn 45% đến 70%, vận tải hành khách là lĩnh vực chủ chốt từ năm 2014 đến nay.

Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận gộp từ 01/01/2014 đến 30/06/2016

Điểm qua về kết qua kinh doanh 9 tháng đầu năm, doanh thu của SRT đạt hơn 1,221 tỷ đồng, tương đương 53.7% kế hoạch năm 2016; lỗ ròng gần 2.3 tỷ đồng, cách xa so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 50.3 tỷ đồng cả năm.

Tại thời điểm 30/09/2016, tổng tài sản của Công ty ở mức 746 tỷ. Nợ phải trả giảm 28.5% so với đầu năm xuống 243 tỷ, chiếm 32.6% tổng tài sản, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn (223 tỷ đồng).

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và 2017, Công ty đặt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lần lượt là 50.31 tỷ đồng và 20 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức tương ứng ở mức 7% và 3.4%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và 2017

Tài liệu đính kèm

Thong bao ngay giao dich dau tien

SRT_Ban CBTT.zip

BCTC KT 2015

BCTC Q3-2016

Từ khóa: Vận tải Đường sắt Sài Gòn, UPCoM

Hơn 50 triệu cp Vận tải Đường sắt Sài Gòn sắp chào sàn UPCoM, giá khởi điểm 10,000 đồng/cp

Sở GDCK Hà Nội thông báo ngày 25/11/2016 là ngày giao dịch đầu tiên của 50,301,000 cp CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (SRT) trên thị trường UPCoM với giá khởi điểm là 10,000 đồng/cp.

Vận tải Đường sắt Sài Gòn tiền thân là Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, được thành lập vào năm 2002. Ngày 07/12/2015, SRT bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh với giá đấu bình quân 10,061 đồng/cp. Công ty chính thức chuyển đổi mô hình thành Công ty cổ phần vào ngày 01/02/2016. Từ đó đến nay Công ty chưa thực hiện tăng vốn lần nào.

Tính đến ngày 30/09/2016, vốn điều lệ của SRT là 503.1 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ hơn 39 triệu cp (78.4% vốn) và bà Trần Kim Ngân nắm giữ 6.5 triệu cp (13.1% vốn).

Công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách, hàng hóa, hành lý bằng đường sắt trên phạm vi cả nước, quốc tế và kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ vận tải. Với tỷ lệ cơ cấu doanh thu luôn hơn 45% đến 70%, vận tải hành khách là lĩnh vực chủ chốt từ năm 2014 đến nay.

Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận gộp từ 01/01/2014 đến 30/06/2016

Điểm qua về kết qua kinh doanh 9 tháng đầu năm, doanh thu của SRT đạt hơn 1,221 tỷ đồng, tương đương 53.7% kế hoạch năm 2016; lỗ ròng gần 2.3 tỷ đồng, cách xa so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 50.3 tỷ đồng cả năm.

Tại thời điểm 30/09/2016, tổng tài sản của Công ty ở mức 746 tỷ. Nợ phải trả giảm 28.5% so với đầu năm xuống 243 tỷ, chiếm 32.6% tổng tài sản, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn (223 tỷ đồng).

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và 2017, Công ty đặt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lần lượt là 50.31 tỷ đồng và 20 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức tương ứng ở mức 7% và 3.4%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và 2017

Tài liệu đính kèm

Thong bao ngay giao dich dau tien

SRT_Ban CBTT.zip

BCTC KT 2015

BCTC Q3-2016

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu29/06 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • OGC 2.0 +0.13 +6.99% 16,760,420
 • FLC 7.2 -0.11 -1.51% 14,175,740
 • HQC 3.2 -0.04 -1.23% 9,939,640
 • DLG 4.4 +0.14 +3.33% 5,966,180
 • BID 20.3 +0.35 +1.75% 5,414,500

VS - Index29/06 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán