Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

HOSE công bố Dự thảo các quy chế về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm

Thực hiện các công tác chuẩn bị triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) lấy ý kiến thành viên thị trường dự thảo các quy chế liên quan.

Bao gồm:

 • Dự thảo quy chế niêm yết CW.
 • Dự thảo quy chế công bố thông tin và quản lý hoạt động phòng ngừa rủi ro đối với CW.
 • Dự thảo quy chế giao dịch chứng khoán (có bổ sung quy định về CW).
 • Dự thảo quy chế hoạt động tạo lập thị trường đối với tổ chức phát hành CW.

* Tài liệu đính kèm

20161128_161122 QUY CHE CBTT VA QUAN LY HD PNRR CW -final- WG.pdf

20161128_161122 Quy che giao dich bo sung CW -final - WG.pdf

20161128_161122 Quy che hoat dong tao lap thi truong - final-WG.pdf

20161128_161122 QUY CHE NY CW - final - WG.pdf

Từ khóa: HOSE, sản phẩm chứng quyền có bảo đảm

 Bài viết cùng chủ đề (73) : Chứng khoán phái sinh 

HOSE công bố Dự thảo các quy chế về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm

Thực hiện các công tác chuẩn bị triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) lấy ý kiến thành viên thị trường dự thảo các quy chế liên quan.

Bao gồm:

 • Dự thảo quy chế niêm yết CW.
 • Dự thảo quy chế công bố thông tin và quản lý hoạt động phòng ngừa rủi ro đối với CW.
 • Dự thảo quy chế giao dịch chứng khoán (có bổ sung quy định về CW).
 • Dự thảo quy chế hoạt động tạo lập thị trường đối với tổ chức phát hành CW.

* Tài liệu đính kèm

20161128_161122 QUY CHE CBTT VA QUAN LY HD PNRR CW -final- WG.pdf

20161128_161122 Quy che giao dich bo sung CW -final - WG.pdf

20161128_161122 Quy che hoat dong tao lap thi truong - final-WG.pdf

20161128_161122 QUY CHE NY CW - final - WG.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu28/07 15:01

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • DLG 4.6 +0.09 +2.00% 10,377,140
 • OGC 2.3 -0.12 -5.00% 9,180,510
 • HAI 14.2 +0.90 +6.79% 8,154,230
 • MBB 23.5 +1.30 +5.86% 6,617,260
 • FLC 7.4 +0.01 +0.14% 5,899,000

VS - Index28/07 15:01

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán