Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

Hủy kết quả chào bán cổ phần, CI5 sẽ hoàn trả chi phí và tiền mua cho nhà đầu tư

Vừa qua, CTCP Đầu tư Xây dựng Số 5 đã thực hiện hủy bỏ kết quả của đợt chào bán gần 1.8 triệu cp cổ đông hiện hữu. Theo đó, CI5 sẽ hoàn trả tiền mua cổ phiếu và các chi phí liên quan.

Quay lại thời điểm đầu năm 2016, CI5 đã hoàn tất đợt phát hành 200,000 cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 17:2 với giá 10,000 đồng/cp, đi kèm với đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 17:08. Trong đợt phát hành này, đã có 167,108 cp được bán cho cổ đông hiện hữu và 32,892 cp "ế" đã được HĐQT chào bán cho 21 cá nhân.

Hơn 3 tháng sau, tại ĐHĐCĐ thường niên 2016, HĐQT CI5 đã trình và được thông qua phương án phát hành gần 1.8 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2 (cổ đông sở hữu 3 cp sẽ được quyền mua 2 cp mới) với giá 10,000 đồng/cp, dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 45 tỷ đồng.

Mục đích của đợt phát hành được CI5 đưa ra là nhằm bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, về kế hoạch chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định. Trong khoảng thời gian này, thị giá cổ phiếu CIG quanh mức 10,000 đồng/cp.

Thị giá cổ phiếu CI5 từ đầu năm 2016 tới nay

Sự việc sẽ không có gì đáng đề cập nếu như CI5 không thực hiện việc hủy kết quả của đợt chào bán cổ phiếu trên.

Vào cuối tháng 8, tức hơn 1 tháng kể từ khi công bố ngày GDKHQ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành mới, CI5 bất ngờ thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy bỏ kết quả của đợt phát hành gần 1.8 triệu cp trên.

Theo tờ trình cổ đông đề ngày 01/09, CI5 cho biết, trong đợt phát hành này chỉ có 21 cổ đông thực hiện quyền mua với tổng số lượng đăng ký mua chỉ 44,680 cp, chiếm chỉ hơn 2% lượng cổ phần chào bán.

Cũng tại thời điểm phát hành 1.8 triệu cp, CI5 hiện có 2 cổ đông lớn là Tổng CTCP Xây dựng công nghiệp Việt Nam đang nắm giữ 51% vốn, tương đương gần 1.4 triệu cp và cá nhân Nguyễn Văn Khương - Thành viên HĐQT sở hữu 6.15% vốn, tương đương 166.203 cp. Từ kết quả đăng ký mua cổ phần chào bán, 2 cổ đông lớn này không hề mặn mà với đợt phát hành của CI5.

Với việc hơn 97% lượng cp chào bán bị "ế", CI5 đi đến quyết định trình cổ đông hủy bỏ kết quả chào bán. Sau đó, với 82.77% ý kiến tán thành, việc hủy bỏ đã được thông qua.

Tuy nhiên, phía sau quyết định của CI5 lại có không ít nhà đầu từ sẽ bị liên lụy.

Ngày 01/07, sau khi có thông tin về ngày GDKHQ thực hiện quyền mua cổ phiếu CI5, thị giá của CI5 liên tục gia tăng, kết thúc phiên với giá 17,500 đồng/cp. Sau 4 phiên giao dịch tiếp đó, thị giá CI5 được đẩy lên mức 22,500 đồng, tính đến phiên ngày 08/07 (liền trước phiên chốt quyền); khối lượng giao dịch có phiên đạt hơn 1,500 cp.

Tuy nhiên, đến phiên GDKHQ ngày 11/07, thị giá của CI5 rơi xuống chỉ còn 16,700 đồng/cp và liên tục rơi giá trong những phiên tiếp đó, có thời điểm ngày chỉ còn 10,100 đồng/cp (phiên ngày 22/08).

Biến động giao dịch cổ phiếu CI5 từ ngày 30/06 đến 12/07/2016

Trong văn bản gửi CI5, UBCKNN đã chấp nhận việc hủy kết quả chào bán cổ phiếu của Công ty. Tuy nhiên, UBCKNN cũng nêu rõ, CI5 sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan.

Mới đây, ngày 09/11, CI5 đã có thông báo về việc hủy quyền mua và hoàn trả tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành. Bên cạnh đó, CI5 cũng cam kết thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phiếu và các chi phí phát sinh liên quan cho người sở hữu đặt mua cổ phiếu và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh tranh chấp.

Từ khóa: CI5, cổ phiếu, hủy bỏ kết quả phát hành, cổ đông lớn

Hủy kết quả chào bán cổ phần, CI5 sẽ hoàn trả chi phí và tiền mua cho nhà đầu tư

Vừa qua, CTCP Đầu tư Xây dựng Số 5 đã thực hiện hủy bỏ kết quả của đợt chào bán gần 1.8 triệu cp cổ đông hiện hữu. Theo đó, CI5 sẽ hoàn trả tiền mua cổ phiếu và các chi phí liên quan.

Quay lại thời điểm đầu năm 2016, CI5 đã hoàn tất đợt phát hành 200,000 cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 17:2 với giá 10,000 đồng/cp, đi kèm với đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 17:08. Trong đợt phát hành này, đã có 167,108 cp được bán cho cổ đông hiện hữu và 32,892 cp "ế" đã được HĐQT chào bán cho 21 cá nhân.

Hơn 3 tháng sau, tại ĐHĐCĐ thường niên 2016, HĐQT CI5 đã trình và được thông qua phương án phát hành gần 1.8 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2 (cổ đông sở hữu 3 cp sẽ được quyền mua 2 cp mới) với giá 10,000 đồng/cp, dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 45 tỷ đồng.

Mục đích của đợt phát hành được CI5 đưa ra là nhằm bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, về kế hoạch chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định. Trong khoảng thời gian này, thị giá cổ phiếu CIG quanh mức 10,000 đồng/cp.

Thị giá cổ phiếu CI5 từ đầu năm 2016 tới nay

Sự việc sẽ không có gì đáng đề cập nếu như CI5 không thực hiện việc hủy kết quả của đợt chào bán cổ phiếu trên.

Vào cuối tháng 8, tức hơn 1 tháng kể từ khi công bố ngày GDKHQ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành mới, CI5 bất ngờ thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy bỏ kết quả của đợt phát hành gần 1.8 triệu cp trên.

Theo tờ trình cổ đông đề ngày 01/09, CI5 cho biết, trong đợt phát hành này chỉ có 21 cổ đông thực hiện quyền mua với tổng số lượng đăng ký mua chỉ 44,680 cp, chiếm chỉ hơn 2% lượng cổ phần chào bán.

Cũng tại thời điểm phát hành 1.8 triệu cp, CI5 hiện có 2 cổ đông lớn là Tổng CTCP Xây dựng công nghiệp Việt Nam đang nắm giữ 51% vốn, tương đương gần 1.4 triệu cp và cá nhân Nguyễn Văn Khương - Thành viên HĐQT sở hữu 6.15% vốn, tương đương 166.203 cp. Từ kết quả đăng ký mua cổ phần chào bán, 2 cổ đông lớn này không hề mặn mà với đợt phát hành của CI5.

Với việc hơn 97% lượng cp chào bán bị "ế", CI5 đi đến quyết định trình cổ đông hủy bỏ kết quả chào bán. Sau đó, với 82.77% ý kiến tán thành, việc hủy bỏ đã được thông qua.

Tuy nhiên, phía sau quyết định của CI5 lại có không ít nhà đầu từ sẽ bị liên lụy.

Ngày 01/07, sau khi có thông tin về ngày GDKHQ thực hiện quyền mua cổ phiếu CI5, thị giá của CI5 liên tục gia tăng, kết thúc phiên với giá 17,500 đồng/cp. Sau 4 phiên giao dịch tiếp đó, thị giá CI5 được đẩy lên mức 22,500 đồng, tính đến phiên ngày 08/07 (liền trước phiên chốt quyền); khối lượng giao dịch có phiên đạt hơn 1,500 cp.

Tuy nhiên, đến phiên GDKHQ ngày 11/07, thị giá của CI5 rơi xuống chỉ còn 16,700 đồng/cp và liên tục rơi giá trong những phiên tiếp đó, có thời điểm ngày chỉ còn 10,100 đồng/cp (phiên ngày 22/08).

Biến động giao dịch cổ phiếu CI5 từ ngày 30/06 đến 12/07/2016

Trong văn bản gửi CI5, UBCKNN đã chấp nhận việc hủy kết quả chào bán cổ phiếu của Công ty. Tuy nhiên, UBCKNN cũng nêu rõ, CI5 sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan.

Mới đây, ngày 09/11, CI5 đã có thông báo về việc hủy quyền mua và hoàn trả tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành. Bên cạnh đó, CI5 cũng cam kết thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phiếu và các chi phí phát sinh liên quan cho người sở hữu đặt mua cổ phiếu và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh tranh chấp.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • CIG 2.8 -0.2 -6.73% 5,810

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • DAH 4.84 4.84 - 8.1
 • MBG 0.87 0.87 - 4.2
 • PDB 3.2 3.2 - 6
 • CDO 0.96 0.96 - 4.6
 • AMD 7.23 7.23 - 16.6
 • TVC 9.53 9.53 - 8.3
 • NDX 3.59 3.59 - 5.4
 • SMN (0.51) (0.51) - 5
 • GSP 13.39 13.39 - 7.5
 • ITQ 0.68 0.68 - 61.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán