Tiểu My

Smile!

IDI: Hủy phương án phát hành 95 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

CTCP Đầu tư & PT Đa quốc gia (HOSE: IDI) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ một phần phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 11/06/2016.

Cụ thể, IDI sẽ hủy phương án phát hành hơn 95 triệu cp cho các cổ đông hiện hữu và giữ lại phương án phát hành 9 triệu cp để chi trả cổ tức năm 2015.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, các cổ đông của Công ty đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với số lượng cổ phần dự kiến phát hành hơn 104 triệu cp, thời gian dự kiến phát hành vào quý 3/2016. Đây là lần tăng vốn điều lệ thứ 9 kể từ khi Công ty thành lập đến nay.

Trong đó, hơn 95 triệu cp là chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 50% với giá chào bán 10,000 đồng/cp và hơn 9 triệu cp để trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện 5%. Số tiền thu được từ đợt chào bán nhằm đầu tư vào công ty con, công ty liên kết; đầu tư khu đô thị cao cấp Sao Mai tại quận Thốt Nốt, Cần Thơ và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tài liệu đính kèm:
20161115_20161114 - IDI - NQ va BB DHDCD bat thuong lay y kien bang van ban nam 2016.pdf

Từ khóa: IDI, hủy phát hành, cổ phiếu

IDI: Hủy phương án phát hành 95 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

CTCP Đầu tư & PT Đa quốc gia (HOSE: IDI) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ một phần phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 11/06/2016.

Cụ thể, IDI sẽ hủy phương án phát hành hơn 95 triệu cp cho các cổ đông hiện hữu và giữ lại phương án phát hành 9 triệu cp để chi trả cổ tức năm 2015.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, các cổ đông của Công ty đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với số lượng cổ phần dự kiến phát hành hơn 104 triệu cp, thời gian dự kiến phát hành vào quý 3/2016. Đây là lần tăng vốn điều lệ thứ 9 kể từ khi Công ty thành lập đến nay.

Trong đó, hơn 95 triệu cp là chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 50% với giá chào bán 10,000 đồng/cp và hơn 9 triệu cp để trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện 5%. Số tiền thu được từ đợt chào bán nhằm đầu tư vào công ty con, công ty liên kết; đầu tư khu đô thị cao cấp Sao Mai tại quận Thốt Nốt, Cần Thơ và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tài liệu đính kèm:
20161115_20161114 - IDI - NQ va BB DHDCD bat thuong lay y kien bang van ban nam 2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • IDI 6.6 +0.0 +0.31% 553,960

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.7
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán