Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

IJC nhập nhằng ngày chốt quyền hoàn trả vốn góp, nhà đầu tư thót tim

Theo thông báo từ CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) thì ngày hôm nay (11/11) là ngày GDKHQ nhận hoàn trả vốn góp nhưng tiếc rằng đây vẫn chưa phải là ngày chính thức. Vậy khi nào mới là ngày chính thức IJC chốt quyền và tại sao vấn đề này lại gặp nhiều rắc rối như vậy?

Câu chuyện của IJC bắt đầu từ đầu tháng 3/2016 khi Công ty đưa ra kế hoạch chưa có tiền lệ trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đó là giảm vốn điều lệ từ 2,742 tỷ đồng xuống còn 1,350 tỷ đồng. Phương án khi đó được IJC đưa ra (và cổ đông đã thông qua) là sẽ thực hiện chào mua công khai từ các cổ đông tối đa 139,194,525 cp (tương ứng với 50.76%) trong năm 2016. Giá mua là 10,000 đồng/cp, tương đương với số tiền dự kiến để thực hiện gần 1,400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thì IJC đã gặp một số vướng mắc về quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014. Và để phù hợp với kế hoạch giảm vốn, IJC đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ. Cụ thể, IJC sẽ thực hiện hoàn trả 50% vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Giá trị hoàn trả vốn góp vẫn là 10,000 đồng/cp, nguồn vốn thực hiện từ chuyển nhượng các tài sản của Công ty. Bản chất việc điều chỉnh này chỉ là về mặt câu từ còn nội dung thì vẫn không thay đổi so với phương án cũ.

Bên cạnh đó, để đảm bảo vốn điều lệ sau khi giảm xuống 1,350 tỷ đồng, IJC cũng xin ý kiến cổ đông mua lại hơn 2 triệu cp quỹ để hủy. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển. Hình thức mua lại là thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn với giá theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện mua.

Khi đó, trao đổi cùng đơn vị tư vấn, đơn vị này cho biết hiện nay nguồn tài chính để dành cho phương án hoàn trả vốn góp cũng như chi trả cổ tức theo Nghị quyết HĐQT đã được IJC chuẩn bị xong. Vấn đề chỉ còn lại ở khâu kỹ thuật bởi việc hoàn trả vốn góp này không phổ biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mọi chuyện diễn vẫn ra suôn sẻ sau đó và đến ngày 26/10, IJC có thông báo số 206/TB-IJC (đi kèm Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT) về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện hoàn trả vốn góp gửi lên Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với nội dung ngày 08/11/2016 là ngày GDKHQ nhận hoàn trả vốn góp theo tỷ lệ 50%, giá trị hoàn trả là 10,000 đồng/cp. Từ ngày 08/ - 17/11/2016, toàn bộ số cổ phần IJC đang niêm yết tại Sở GDCK TP.HCM sẽ tạm ngừng giao dịch để thực hiện việc chốt danh sách hoàn trả 50% vốn góp cho cổ đông. Sau thời gian tạm ngừng, 50% số lượng cổ phần còn lại của các cổ đông sẽ được giao dịch trở lại bình thường từ ngày 18/11/2016.

Nhưng chỉ hai ngày sau đó (28/10), IJC lại có thông báo 212/TB-IJC (thay thế thông báo số 206) về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện hoàn trả vốn góp gửi lên VSD. Theo đó, ngày 11/11/2016 mới là ngày GDKHQ nhận hoàn trả vốn góp thay vì ngày 08/11/2016 như công bố trước đây. Thông báo này cũng được đính kèm với Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT để thay thế Nghị quyết 08/NQ-HĐQT.

Cũng theo thông báo 212, từ ngày 11 - 21/11/2016, toàn bộ số cổ phần IJC đang niêm yết sẽ tạm ngừng giao dịch để thực hiện việc chốt danh sách hoàn trả 50% vốn góp cho cổ đông. Sau thời gian tạm ngừng, 50% số lượng cổ phần còn lại của các cổ đông sẽ được giao dịch trở lại bình thường từ ngày 22/11/2016. Để đảm bảo việc thực hiện hoàn trả vốn góp cho cổ đông, IJC sẽ thực hiện phong tỏa 50% số lượng cổ phiếu hoàn trả từ ngày 21/11/2016 đến khi hoàn tất việc hoàn trả vốn góp và hủy đăng ký lưu ký chứng khoán.

Nhưng cho đến hôm nay (11/11) cổ phiếu IJC vẫn giao dịch bình thường và cũng không phải là ngày GDKHQ như IJC đã thông báo. Trao đổi với đại diện từ IJC, vị này cho biết, vấn đề này là do VSD chưa đồng ý với thông báo mà Công ty đã gửi do việc hoàn trả vốn góp là chưa có tiền lệ nên vẫn gặp khó khăn ở khâu kỹ thuật.

Như vậy ngày 11/11 vẫn chưa phải là ngày GDKHQ mà nhà đầu tư nên chờ đợi thông báo cuối cùng từ VSD.

Mặc dù vậy, trong việc công bố thông tin của IJC có một điểm rất dễ gây hiểu nhầm khi ấn định ngày chốt quyền cụ thể cũng như ngày ngừng giao dịch, trong khi đó nhà đầu tư trên thị trường thường đưa ra quyết định dựa trên các thông báo từ Công ty.

Ngoài ra, một thắc mắc nữa là tại sao IJC lại công bố thông tin có ngày giờ cụ thể mà thông tin đó lại chưa nhận được sự đồng ý từ cơ quan quản lý? Tại sao IJC không đưa ra một khoảng thời gian dự kiến như các doanh nghiệp niêm yết vẫn hay làm để tránh hiểu nhầm?

Trên sàn, giá cổ phiếu IJC trong 1 tháng qua không có biến động nhiều, chỉ quanh vùng 8,200 - 8,800 đồng/cp và khối lượng giao dịch trung bình hơn 432,000 đơn vị/phiên.

Nếu hôm qua (10/11) là hạn chót cho những ai muốn mua IJC để được hưởng quyền hoàn tiền đối với 50% lượng cổ phiếu với giá 10,000 đồng/cp, thì với mức giá giao dịch quanh 8,000 đồng/cp, người mua có cơ hội đạt lợi nhuận khoảng hơn 11% cho 50% số cổ phần mua. Bởi trong trường hợp hủy 50% lượng cổ phiếu IJC sẽ không dẫn đến việc điều chỉnh giá trên sàn.

 Bài viết cùng chủ đề (287) : Cổ phiếu nóng 

IJC nhập nhằng ngày chốt quyền hoàn trả vốn góp, nhà đầu tư thót tim

Theo thông báo từ CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) thì ngày hôm nay (11/11) là ngày GDKHQ nhận hoàn trả vốn góp nhưng tiếc rằng đây vẫn chưa phải là ngày chính thức. Vậy khi nào mới là ngày chính thức IJC chốt quyền và tại sao vấn đề này lại gặp nhiều rắc rối như vậy?

Câu chuyện của IJC bắt đầu từ đầu tháng 3/2016 khi Công ty đưa ra kế hoạch chưa có tiền lệ trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đó là giảm vốn điều lệ từ 2,742 tỷ đồng xuống còn 1,350 tỷ đồng. Phương án khi đó được IJC đưa ra (và cổ đông đã thông qua) là sẽ thực hiện chào mua công khai từ các cổ đông tối đa 139,194,525 cp (tương ứng với 50.76%) trong năm 2016. Giá mua là 10,000 đồng/cp, tương đương với số tiền dự kiến để thực hiện gần 1,400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thì IJC đã gặp một số vướng mắc về quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014. Và để phù hợp với kế hoạch giảm vốn, IJC đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ. Cụ thể, IJC sẽ thực hiện hoàn trả 50% vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Giá trị hoàn trả vốn góp vẫn là 10,000 đồng/cp, nguồn vốn thực hiện từ chuyển nhượng các tài sản của Công ty. Bản chất việc điều chỉnh này chỉ là về mặt câu từ còn nội dung thì vẫn không thay đổi so với phương án cũ.

Bên cạnh đó, để đảm bảo vốn điều lệ sau khi giảm xuống 1,350 tỷ đồng, IJC cũng xin ý kiến cổ đông mua lại hơn 2 triệu cp quỹ để hủy. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển. Hình thức mua lại là thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn với giá theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện mua.

Khi đó, trao đổi cùng đơn vị tư vấn, đơn vị này cho biết hiện nay nguồn tài chính để dành cho phương án hoàn trả vốn góp cũng như chi trả cổ tức theo Nghị quyết HĐQT đã được IJC chuẩn bị xong. Vấn đề chỉ còn lại ở khâu kỹ thuật bởi việc hoàn trả vốn góp này không phổ biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mọi chuyện diễn vẫn ra suôn sẻ sau đó và đến ngày 26/10, IJC có thông báo số 206/TB-IJC (đi kèm Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT) về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện hoàn trả vốn góp gửi lên Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với nội dung ngày 08/11/2016 là ngày GDKHQ nhận hoàn trả vốn góp theo tỷ lệ 50%, giá trị hoàn trả là 10,000 đồng/cp. Từ ngày 08/ - 17/11/2016, toàn bộ số cổ phần IJC đang niêm yết tại Sở GDCK TP.HCM sẽ tạm ngừng giao dịch để thực hiện việc chốt danh sách hoàn trả 50% vốn góp cho cổ đông. Sau thời gian tạm ngừng, 50% số lượng cổ phần còn lại của các cổ đông sẽ được giao dịch trở lại bình thường từ ngày 18/11/2016.

Nhưng chỉ hai ngày sau đó (28/10), IJC lại có thông báo 212/TB-IJC (thay thế thông báo số 206) về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện hoàn trả vốn góp gửi lên VSD. Theo đó, ngày 11/11/2016 mới là ngày GDKHQ nhận hoàn trả vốn góp thay vì ngày 08/11/2016 như công bố trước đây. Thông báo này cũng được đính kèm với Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT để thay thế Nghị quyết 08/NQ-HĐQT.

Cũng theo thông báo 212, từ ngày 11 - 21/11/2016, toàn bộ số cổ phần IJC đang niêm yết sẽ tạm ngừng giao dịch để thực hiện việc chốt danh sách hoàn trả 50% vốn góp cho cổ đông. Sau thời gian tạm ngừng, 50% số lượng cổ phần còn lại của các cổ đông sẽ được giao dịch trở lại bình thường từ ngày 22/11/2016. Để đảm bảo việc thực hiện hoàn trả vốn góp cho cổ đông, IJC sẽ thực hiện phong tỏa 50% số lượng cổ phiếu hoàn trả từ ngày 21/11/2016 đến khi hoàn tất việc hoàn trả vốn góp và hủy đăng ký lưu ký chứng khoán.

Nhưng cho đến hôm nay (11/11) cổ phiếu IJC vẫn giao dịch bình thường và cũng không phải là ngày GDKHQ như IJC đã thông báo. Trao đổi với đại diện từ IJC, vị này cho biết, vấn đề này là do VSD chưa đồng ý với thông báo mà Công ty đã gửi do việc hoàn trả vốn góp là chưa có tiền lệ nên vẫn gặp khó khăn ở khâu kỹ thuật.

Như vậy ngày 11/11 vẫn chưa phải là ngày GDKHQ mà nhà đầu tư nên chờ đợi thông báo cuối cùng từ VSD.

Mặc dù vậy, trong việc công bố thông tin của IJC có một điểm rất dễ gây hiểu nhầm khi ấn định ngày chốt quyền cụ thể cũng như ngày ngừng giao dịch, trong khi đó nhà đầu tư trên thị trường thường đưa ra quyết định dựa trên các thông báo từ Công ty.

Ngoài ra, một thắc mắc nữa là tại sao IJC lại công bố thông tin có ngày giờ cụ thể mà thông tin đó lại chưa nhận được sự đồng ý từ cơ quan quản lý? Tại sao IJC không đưa ra một khoảng thời gian dự kiến như các doanh nghiệp niêm yết vẫn hay làm để tránh hiểu nhầm?

Trên sàn, giá cổ phiếu IJC trong 1 tháng qua không có biến động nhiều, chỉ quanh vùng 8,200 - 8,800 đồng/cp và khối lượng giao dịch trung bình hơn 432,000 đơn vị/phiên.

Nếu hôm qua (10/11) là hạn chót cho những ai muốn mua IJC để được hưởng quyền hoàn tiền đối với 50% lượng cổ phiếu với giá 10,000 đồng/cp, thì với mức giá giao dịch quanh 8,000 đồng/cp, người mua có cơ hội đạt lợi nhuận khoảng hơn 11% cho 50% số cổ phần mua. Bởi trong trường hợp hủy 50% lượng cổ phiếu IJC sẽ không dẫn đến việc điều chỉnh giá trên sàn.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • IJC 10.5 -0.2 -1.41% 256,660

Biến động cổ phiếu28/07 09:49

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • HAI 13.0 -0.25 -1.89% 3,203,440
 • DLG 4.5 0.00 0.00% 1,765,340
 • OGC 2.4 -0.03 -1.25% 1,403,830
 • MBB 22.6 +0.40 +1.80% 1,260,830
 • ROS 90.8 +0.30 +0.33% 1,102,380

VS - Index28/07 09:49

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán