Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

KTL: Lãi ròng quý 3 giảm 84% do chi phí hoạt động tăng mạnh

Theo BCTC riêng lẻ quý 3/2016 của CTCP Kim khí Thăng Long , lãi ròng trong quý giảm mạnh xuống 288 triệu đồng so với mức 1.8 tỷ đồng cùng kỳ chủ yếu do chi phí hoạt động tăng mạnh.

  

Cụ thể, doanh thu quý 3 xấp xỉ cùng kỳ, đạt 240 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của Công ty cũng không thay đổi nhiều, ở mức 35.6 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm mạnh 90% còn 93 triệu đồng do lãi tiền gửi giảm.

Chi phí tài chính giảm 17% còn 8.7 tỷ đồng; trong khi chi phí bán hàng tăng 62% lên 1,357 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 11% lên 25.5 tỷ đồng. Theo đó, lãi ròng giảm mạnh còn 288 triệu đồng, cùng kỳ có lãi tới 1.8 tỷ đồng.

Vào thời điểm 30/09/2016, khoản phải thu của Công ty giảm 50 tỷ đồng, còn 151 tỷ đồng, do giảm phải thu ngắn hạn của khách hàng, trả trước cho người bán và phải thu ngắn hạn khác./.

Tài liệu đính kèm:
KTL_2016.11.11_4fa70a8_Bao_cao_TC_quy_3_16_signed.pdf

 

Từ khóa: KTL, quý 3/2016

KTL: Lãi ròng quý 3 giảm 84% do chi phí hoạt động tăng mạnh

Theo BCTC riêng lẻ quý 3/2016 của CTCP Kim khí Thăng Long , lãi ròng trong quý giảm mạnh xuống 288 triệu đồng so với mức 1.8 tỷ đồng cùng kỳ chủ yếu do chi phí hoạt động tăng mạnh.

  

Cụ thể, doanh thu quý 3 xấp xỉ cùng kỳ, đạt 240 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của Công ty cũng không thay đổi nhiều, ở mức 35.6 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm mạnh 90% còn 93 triệu đồng do lãi tiền gửi giảm.

Chi phí tài chính giảm 17% còn 8.7 tỷ đồng; trong khi chi phí bán hàng tăng 62% lên 1,357 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 11% lên 25.5 tỷ đồng. Theo đó, lãi ròng giảm mạnh còn 288 triệu đồng, cùng kỳ có lãi tới 1.8 tỷ đồng.

Vào thời điểm 30/09/2016, khoản phải thu của Công ty giảm 50 tỷ đồng, còn 151 tỷ đồng, do giảm phải thu ngắn hạn của khách hàng, trả trước cho người bán và phải thu ngắn hạn khác./.

Tài liệu đính kèm:
KTL_2016.11.11_4fa70a8_Bao_cao_TC_quy_3_16_signed.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán