Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

LGL: 07/12 GDKHQ  thực hiện quyền mua cp phát hành thêm và nhận cp thưởng, tổng tỷ lệ 70%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày 07/12/2016 là ngày GDKHQ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu thưởng của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (HOSE: LGL), tổng tỷ lệ 70%.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành gần 10 triệu cp chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10,000 đồng, tỷ lệ 50%. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 19/12/2016 đến ngày 17/01/2017.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu các nhà đầu tư không đặt mua hết (nếu có) sẽ được HĐQT LGL phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo số cổ phiếu được chào bán hết và số cổ phiếu được phân phối lại nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Ngoài ra, Công ty còn phát hành gần 4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 20%. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2015.

Từ khóa: LGL, GDKHQ, phát hành thêm, cổ phiếu thưởng

LGL: 07/12 GDKHQ  thực hiện quyền mua cp phát hành thêm và nhận cp thưởng, tổng tỷ lệ 70%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày 07/12/2016 là ngày GDKHQ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu thưởng của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (HOSE: LGL), tổng tỷ lệ 70%.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành gần 10 triệu cp chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10,000 đồng, tỷ lệ 50%. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 19/12/2016 đến ngày 17/01/2017.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu các nhà đầu tư không đặt mua hết (nếu có) sẽ được HĐQT LGL phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo số cổ phiếu được chào bán hết và số cổ phiếu được phân phối lại nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Ngoài ra, Công ty còn phát hành gần 4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 20%. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2015.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • LGL 9.4 -0.1 -0.95% 7,510

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán