Nguyên Khôi

“Life is short. Smile while you still have teeth.” ― Mallory Hopkins

Long An sẽ là một trong ba trung tâm kinh tế của khu vực

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Long An tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2016, tạo bước phát triển mới cho những năm tiếp theo. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, tỉnh Long An phải là một trong ba trung tâm kinh tế của khu vực.

Đồng thời, Long An cần tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế; thực hiện đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh, xây dựng thương hiệu; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển vườn ươm công nghệ, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tỉnh Long An phải phấn đấu tự cân đối ngân sách vào năm 2018.

Bên cạnh đó rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phù hợp với tình hình mới, nhất là quy hoạch giao thông kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, cảng Long An và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá, công trình trọng điểm gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường hợp tác giữa các địa phương trong vùng để sản xuất các sản phẩm hàng hóa chủ lực, hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn theo chuỗi giá trị. Huy động, sử dụng các nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng bằng các hình thức đầu tư phù hợp; phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh để cùng đầu tư kết nối các trục giao thông với vùng và cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Long An triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động của Tỉnh thực hiện các Nghị quyết số 19, 35, 60 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, tăng cường thu hút doanh nghiệp trong nước và vốn FDI đầu tư, kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản ứng dụng công nghệ cao./.

Từ khóa: Long An, trung tâm kinh tế

Long An sẽ là một trong ba trung tâm kinh tế của khu vực

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Long An tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2016, tạo bước phát triển mới cho những năm tiếp theo. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, tỉnh Long An phải là một trong ba trung tâm kinh tế của khu vực.

Đồng thời, Long An cần tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế; thực hiện đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh, xây dựng thương hiệu; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển vườn ươm công nghệ, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tỉnh Long An phải phấn đấu tự cân đối ngân sách vào năm 2018.

Bên cạnh đó rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phù hợp với tình hình mới, nhất là quy hoạch giao thông kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, cảng Long An và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá, công trình trọng điểm gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường hợp tác giữa các địa phương trong vùng để sản xuất các sản phẩm hàng hóa chủ lực, hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn theo chuỗi giá trị. Huy động, sử dụng các nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng bằng các hình thức đầu tư phù hợp; phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh để cùng đầu tư kết nối các trục giao thông với vùng và cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Long An triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động của Tỉnh thực hiện các Nghị quyết số 19, 35, 60 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, tăng cường thu hút doanh nghiệp trong nước và vốn FDI đầu tư, kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản ứng dụng công nghệ cao./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán