Tiểu My

Smile!

MSN chia cp thưởng và trả cổ tức tiền mặt với tổng tỷ lệ 80%

CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 80%; đi cùng với kế hoạch phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu không chuyển đổi tại nước ngoài.

Cụ thể, MSN dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 50%. Đồng thời thực hiện chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền với tỷ lệ 30%.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan chia sẻ Công ty luôn quan tâm đến việc mang lại giá trị bền vững cho cổ đông qua việc xây dựng các nền tảng kinh doanh với tầm nhìn dài hạn. Trong ba năm qua, MSN đã nỗ lực để tiếp tục đưa các doanh nghiệp chuyển mình sang giai đoạn tăng trưởng tiếp theo trong các lĩnh vực như thực phẩm và đồ uống, nông nghiệp tiêu dùng (consumer agri), tài nguyên và dịch vụ tài chính. Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng tiền khiến cổ đông tin tưởng vào tiềm năng và giá trị của Masan đã có thể cùng chia sẻ thành công của Công ty.

Công ty luôn duy trì lượng tiền mặt lớn như một chính sách cẩn trọng, đảm bảo nguồn lực tài chính cho các kế hoạch phát triển chiến lược và dài hạn trong một thị trường luôn thiếu nguồn vốn trung dài hạn. Tuy nhiên, hiện tại Masan tin rằng mức độ thành công và uy tín cho phép Công ty tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn. Đó chính là lý do tại sao Masan cũng đồng thời đề nghị các cổ đông thông qua việc phát hành 12 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư MRC Ltd., một quỹ đầu tư được đồng quản lý bởi Tập đoàn Đầu tư Fortress và Mount Kellett với mức giá 95,000 đồng cho mỗi cổ phần và khi thị trường thuận lợi thì có thể chào bán trái phiếu quốc tế, dự kiến niêm yết tại nước ngoài.

Về trình tự thực hiện, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN), Công ty sẽ phát hành riêng lẻ 12 triệu cổ phiếu phổ thông trước. Tiếp theo, Công ty sẽ thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, theo đó mỗi cổ phần theo danh sách chốt sẽ được nhận cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 2:1 và được nhận cổ tức bằng tiền 3,000 đồng.

Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 1 năm 2017. Kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế của Masan sẽ tùy thuộc vào các điều kiện thị trường và phù hợp với các kế hoạch đầu tư chiến lược tổng thể của Công ty. Tất cả các kế hoạch này đều phụ thuộc vào việc hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và chấp thuận của cổ đông.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi tại nước ngoài với tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa 300 triệu USD.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2016, MSN ghi nhận hơn 30,000 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 58%; lãi ròng của chủ sở hữu công ty đạt 1,847 tỷ, gấp 3.2 lần cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận ròng sau lợi ích cổ đông thiểu số đã được điều chỉnh tăng 25% ở mức 2,400 tỷ đồng, MSN đã thực hiện 77% kế hoạch năm.

Tài liệu đính kèm:

MSN-NQHDQT-2311.pdf

Từ khóa: MSN, Masan, cổ tức, trái phiếu nước ngoài

MSN chia cp thưởng và trả cổ tức tiền mặt với tổng tỷ lệ 80%

CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 80%; đi cùng với kế hoạch phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu không chuyển đổi tại nước ngoài.

Cụ thể, MSN dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 50%. Đồng thời thực hiện chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền với tỷ lệ 30%.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan chia sẻ Công ty luôn quan tâm đến việc mang lại giá trị bền vững cho cổ đông qua việc xây dựng các nền tảng kinh doanh với tầm nhìn dài hạn. Trong ba năm qua, MSN đã nỗ lực để tiếp tục đưa các doanh nghiệp chuyển mình sang giai đoạn tăng trưởng tiếp theo trong các lĩnh vực như thực phẩm và đồ uống, nông nghiệp tiêu dùng (consumer agri), tài nguyên và dịch vụ tài chính. Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng tiền khiến cổ đông tin tưởng vào tiềm năng và giá trị của Masan đã có thể cùng chia sẻ thành công của Công ty.

Công ty luôn duy trì lượng tiền mặt lớn như một chính sách cẩn trọng, đảm bảo nguồn lực tài chính cho các kế hoạch phát triển chiến lược và dài hạn trong một thị trường luôn thiếu nguồn vốn trung dài hạn. Tuy nhiên, hiện tại Masan tin rằng mức độ thành công và uy tín cho phép Công ty tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn. Đó chính là lý do tại sao Masan cũng đồng thời đề nghị các cổ đông thông qua việc phát hành 12 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư MRC Ltd., một quỹ đầu tư được đồng quản lý bởi Tập đoàn Đầu tư Fortress và Mount Kellett với mức giá 95,000 đồng cho mỗi cổ phần và khi thị trường thuận lợi thì có thể chào bán trái phiếu quốc tế, dự kiến niêm yết tại nước ngoài.

Về trình tự thực hiện, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN), Công ty sẽ phát hành riêng lẻ 12 triệu cổ phiếu phổ thông trước. Tiếp theo, Công ty sẽ thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, theo đó mỗi cổ phần theo danh sách chốt sẽ được nhận cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 2:1 và được nhận cổ tức bằng tiền 3,000 đồng.

Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 1 năm 2017. Kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế của Masan sẽ tùy thuộc vào các điều kiện thị trường và phù hợp với các kế hoạch đầu tư chiến lược tổng thể của Công ty. Tất cả các kế hoạch này đều phụ thuộc vào việc hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và chấp thuận của cổ đông.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi tại nước ngoài với tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa 300 triệu USD.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2016, MSN ghi nhận hơn 30,000 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 58%; lãi ròng của chủ sở hữu công ty đạt 1,847 tỷ, gấp 3.2 lần cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận ròng sau lợi ích cổ đông thiểu số đã được điều chỉnh tăng 25% ở mức 2,400 tỷ đồng, MSN đã thực hiện 77% kế hoạch năm.

Tài liệu đính kèm:

MSN-NQHDQT-2311.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • MSN 41.2 +0.2 +0.49% 416,160

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TDG 3.53 7.22 - -
 • DAH 14.81 19.65 - 5.9
 • TTH 9.72 10.63 - 2
 • PMB 4.16 11.54 - 8.9
 • PCE 1.39 7.98 - 5.1
 • LDG 80.91 136.01 - 5.6
 • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
 • CSV 62.68 114.68 - 7.8
 • CDN 34.06 67.68 - 11.9
 • PBP 3.44 7.43 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán