Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

MSN: CTCP Masan đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

CTCP Masan, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT, TGĐ CTCP Tập đoàn Masan đăng ký mua 2 triệu cp nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 01/12 đến 12/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Trước khi giao dịch, CTCP Masan nắm gần 243 triệu cổ phiếu MSN, tương đương 32.53% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và đang là cổ đông lớn nhất của MSN. Dự kiến sau giao dịch CTCP Masan sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 32.79%.

Mới đây, HĐQT MSN đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 80%; đi cùng với kế hoạch phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu không chuyển đổi tại nước ngoài.

Cụ thể, MSN dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 50%. Đồng thời thực hiện chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền với tỷ lệ 30%.

Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 1 năm 2017. Kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế của Masan sẽ tùy thuộc vào các điều kiện thị trường và phù hợp với các kế hoạch đầu tư chiến lược tổng thể của Công ty. Tất cả các kế hoạch này đều phụ thuộc vào việc hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và chấp thuận của cổ đông.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2016, MSN ghi nhận hơn 30,000 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 58%; lãi ròng của chủ sở hữu công ty đạt 1,847 tỷ, gấp 3.2 lần cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận ròng sau lợi ích cổ đông thiểu số đã được điều chỉnh tăng 25% ở mức 2,400 tỷ đồng, MSN đã thực hiện 77% kế hoạch năm.

Tài liệu đính kèm:
20161129_20161129 - MSN - TB GD CP cua to chuc CLQ-CTCP Masan.pdf

Từ khóa: MSN

MSN: CTCP Masan đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

CTCP Masan, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT, TGĐ CTCP Tập đoàn Masan đăng ký mua 2 triệu cp nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 01/12 đến 12/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Trước khi giao dịch, CTCP Masan nắm gần 243 triệu cổ phiếu MSN, tương đương 32.53% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và đang là cổ đông lớn nhất của MSN. Dự kiến sau giao dịch CTCP Masan sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 32.79%.

Mới đây, HĐQT MSN đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 80%; đi cùng với kế hoạch phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu không chuyển đổi tại nước ngoài.

Cụ thể, MSN dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 50%. Đồng thời thực hiện chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền với tỷ lệ 30%.

Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 1 năm 2017. Kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế của Masan sẽ tùy thuộc vào các điều kiện thị trường và phù hợp với các kế hoạch đầu tư chiến lược tổng thể của Công ty. Tất cả các kế hoạch này đều phụ thuộc vào việc hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và chấp thuận của cổ đông.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2016, MSN ghi nhận hơn 30,000 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 58%; lãi ròng của chủ sở hữu công ty đạt 1,847 tỷ, gấp 3.2 lần cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận ròng sau lợi ích cổ đông thiểu số đã được điều chỉnh tăng 25% ở mức 2,400 tỷ đồng, MSN đã thực hiện 77% kế hoạch năm.

Tài liệu đính kèm:
20161129_20161129 - MSN - TB GD CP cua to chuc CLQ-CTCP Masan.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • MSN 41.2 0.0 0.00% 1,107,560

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán