Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Năm 2017 sẽ không "ồn ào" về giá điện

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại cuộc họp với đại diện Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị thuộc Bộ về tình hình cung cấp điện 2017, sáng ngày 22/11/2016.

Tại cuộc họp, ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc EVN đã báo cáo về tình hình cung ứng điện của Tập đoàn năm 2016 cũng như kế hoạch năm 2017.

Theo đó, năm 2016, EVN lập kế hoạch với sản lượng điện sản xuất và mua ngoài là 175.9 tỷ kWh. Trong đó, điện sản xuất là 81.6 tỷ kWh, điện mua là 94.27 tỷ kWh và điện thương phẩm là 19.1 tỷ kWh.

Tính đến tháng 10 năm 2016, tổng công suất ngành điện đạt 40,823 MW, trong đó thuỷ điện 15,368 MW (37.7%), nhiệt điện than 13.826 MW (33.9%), nhiệt điện dầu 875 MW (2.1%), nhiệt điện khí 7997 MW (19.6%), thuỷ điện nhỏ 2209 MW (5.4%), gió 135 mw (0.3%), nhập khẩu 395 MW (1%).

Ngoài ra, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, sản lượng cung cấp khí năm 2017 dự kiến thấp hơn 2016. PVN sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị để điều chỉnh lượng khí cung ứng trong năm 2017, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất điện.

Đại diện TKV, Phó Tổng Giám đốc TKV Nguyễn Văn Biên bàn về vấn đề vận chuyển than. Theo ông Nguyễn Văn Biên, hiện TKV và Tổng công ty Đông Bắc đang nghiên cứu, thiết kế tàu mới, phục vụ nhu cầu vận chuyển tốt hơn. Theo đó, sang đầu năm 2017 sẽ có 1 tàu và đến giữa năm sẽ có thêm 2 tàu nữa. Tập đoàn cũng đã làm việc với 3 đơn vị vận tải giúp cho quá trình vận chuyển than được thuận lợi và thông suốt hơn.

Tổng công ty Đông Bắc cũng cho biết, năm 2016, Tổng công ty đã cung cấp cho các nhà máy điện của EVN xấp xỉ 4.8 triệu tấn than, dự kiến năm 2017 là trên 5 triệu tấn. Riêng với Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, Tổng công ty cung cấp khoảng 1 triệu tấn. Do điều kiện bốc dỡ hàng tại Duyên Hải ko phù hợp nên Tổng công ty đã đầu tư hệ thống tàu mới, dự kiến sang năm 2017, sản lượng do Tổng công ty cung cấp sẽ cao hơn.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khẳng định, thực tế của năm 2016 có thay đổi so với kế hoạch, tuy nhiên thay đổi này không lớn, có thể chấp nhận được. Đồng thời, Thứ trưởng cũng nhận định, năm 2017 cũng sẽ không "ồn ào" về giá điện.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị các đơn vị trong toàn hệ thống quan tâm bảo dưỡng nhà máy điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn vì năm 2016 vẫn còn nhiều sự cố, có những sự cố nghiêm trọng.

Đối với PVN, Thứ trưởng đề nghị cần đảm bảo cung cấp đủ khí cho sản xuất điện. Vấn đề bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy cung cấp khí cần đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian để cung ứng kịp thời.

Đối với TKV và Tổng công ty Đông Bắc, Thứ trưởng đề nghị cung cấp than đủ cho 22 nhà máy điện theo các Hợp đồng. Đối với các nhà máy nhiệt điện, rà soát lại nguồn than để tình hình cung ứng ổn định. Đối với việc khai thác than tại Thái Bình, phương án vận chuyển bằng xà lan không kinh tế, giá đội lên cao. Thứ trưởng đề nghị TKV cần tính toán lại chi phí và các phương án, nên thống nhât với UBND tỉnh Thái Bình phương án chọn đơn vị vận chuyển để giảm chi phí. Vấn đề này TKV cần báo cáo Bộ Công Thương trong Quý 1 năm 2017.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết thêm, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường phối hợp, hợp tác với Lào trong việc cung ứng điện. Sau khi thống nhất giá điện với Lào, nếu mức giá thấp hơn chi phí sản xuất điện trong nước thì Việt Nam sẽ xúc tiến việc nhập khẩu điện từ Lào./.

Từ khóa: giá điện, EVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Năm 2017 sẽ không "ồn ào" về giá điện

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại cuộc họp với đại diện Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị thuộc Bộ về tình hình cung cấp điện 2017, sáng ngày 22/11/2016.

Tại cuộc họp, ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc EVN đã báo cáo về tình hình cung ứng điện của Tập đoàn năm 2016 cũng như kế hoạch năm 2017.

Theo đó, năm 2016, EVN lập kế hoạch với sản lượng điện sản xuất và mua ngoài là 175.9 tỷ kWh. Trong đó, điện sản xuất là 81.6 tỷ kWh, điện mua là 94.27 tỷ kWh và điện thương phẩm là 19.1 tỷ kWh.

Tính đến tháng 10 năm 2016, tổng công suất ngành điện đạt 40,823 MW, trong đó thuỷ điện 15,368 MW (37.7%), nhiệt điện than 13.826 MW (33.9%), nhiệt điện dầu 875 MW (2.1%), nhiệt điện khí 7997 MW (19.6%), thuỷ điện nhỏ 2209 MW (5.4%), gió 135 mw (0.3%), nhập khẩu 395 MW (1%).

Ngoài ra, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, sản lượng cung cấp khí năm 2017 dự kiến thấp hơn 2016. PVN sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị để điều chỉnh lượng khí cung ứng trong năm 2017, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất điện.

Đại diện TKV, Phó Tổng Giám đốc TKV Nguyễn Văn Biên bàn về vấn đề vận chuyển than. Theo ông Nguyễn Văn Biên, hiện TKV và Tổng công ty Đông Bắc đang nghiên cứu, thiết kế tàu mới, phục vụ nhu cầu vận chuyển tốt hơn. Theo đó, sang đầu năm 2017 sẽ có 1 tàu và đến giữa năm sẽ có thêm 2 tàu nữa. Tập đoàn cũng đã làm việc với 3 đơn vị vận tải giúp cho quá trình vận chuyển than được thuận lợi và thông suốt hơn.

Tổng công ty Đông Bắc cũng cho biết, năm 2016, Tổng công ty đã cung cấp cho các nhà máy điện của EVN xấp xỉ 4.8 triệu tấn than, dự kiến năm 2017 là trên 5 triệu tấn. Riêng với Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, Tổng công ty cung cấp khoảng 1 triệu tấn. Do điều kiện bốc dỡ hàng tại Duyên Hải ko phù hợp nên Tổng công ty đã đầu tư hệ thống tàu mới, dự kiến sang năm 2017, sản lượng do Tổng công ty cung cấp sẽ cao hơn.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khẳng định, thực tế của năm 2016 có thay đổi so với kế hoạch, tuy nhiên thay đổi này không lớn, có thể chấp nhận được. Đồng thời, Thứ trưởng cũng nhận định, năm 2017 cũng sẽ không "ồn ào" về giá điện.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị các đơn vị trong toàn hệ thống quan tâm bảo dưỡng nhà máy điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn vì năm 2016 vẫn còn nhiều sự cố, có những sự cố nghiêm trọng.

Đối với PVN, Thứ trưởng đề nghị cần đảm bảo cung cấp đủ khí cho sản xuất điện. Vấn đề bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy cung cấp khí cần đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian để cung ứng kịp thời.

Đối với TKV và Tổng công ty Đông Bắc, Thứ trưởng đề nghị cung cấp than đủ cho 22 nhà máy điện theo các Hợp đồng. Đối với các nhà máy nhiệt điện, rà soát lại nguồn than để tình hình cung ứng ổn định. Đối với việc khai thác than tại Thái Bình, phương án vận chuyển bằng xà lan không kinh tế, giá đội lên cao. Thứ trưởng đề nghị TKV cần tính toán lại chi phí và các phương án, nên thống nhât với UBND tỉnh Thái Bình phương án chọn đơn vị vận chuyển để giảm chi phí. Vấn đề này TKV cần báo cáo Bộ Công Thương trong Quý 1 năm 2017.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết thêm, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường phối hợp, hợp tác với Lào trong việc cung ứng điện. Sau khi thống nhất giá điện với Lào, nếu mức giá thấp hơn chi phí sản xuất điện trong nước thì Việt Nam sẽ xúc tiến việc nhập khẩu điện từ Lào./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán