Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

NamABank ra mắt sản phẩm Thư tín dụng trả chậm thanh toán trả ngay - UPAS L/C

Nhằm tháo gỡ những khó khăn về nguồn ngoại tệ thanh toán cho đối tác nước ngoài của các công ty nhập khẩu, NamABank đã cho ra mắt sản phẩm Thư tín dụng trả chậm thanh toán trả ngay - UPAS L/C.

Theo NamABank, đây là giải pháp tài chính tối ưu dành cho các các doanh nghiệp nhập khẩu, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ổn định nguồn hàng nhập khẩu, đồng thời đảm bảo uy tín thanh toán cho đối tác nước ngoài và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ưu điểm của UPAS L/C là cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu có thể thương lượng được giá tốt trong hợp đồng mua bán với nhà xuất khẩu, nhà xuất khẩu sẽ nhận được tiền thanh toán ngay của L/C từ Ngân hàng chiết khấu (NHCK). Đồng thời doanh nghiệp sẽ được NamABank tài trợ vốn dưới hình thức L/C trả chậm lên tới 180 ngày với mức lãi suất cạnh tranh. Lợi thế này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao tính thanh khoản, cải thiện dòng tiền, duy trì, mở rộng mối quan hệ với đối tác nước ngoài./.

NamABank ra mắt sản phẩm Thư tín dụng trả chậm thanh toán trả ngay - UPAS L/C

Nhằm tháo gỡ những khó khăn về nguồn ngoại tệ thanh toán cho đối tác nước ngoài của các công ty nhập khẩu, NamABank đã cho ra mắt sản phẩm Thư tín dụng trả chậm thanh toán trả ngay - UPAS L/C.

Theo NamABank, đây là giải pháp tài chính tối ưu dành cho các các doanh nghiệp nhập khẩu, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ổn định nguồn hàng nhập khẩu, đồng thời đảm bảo uy tín thanh toán cho đối tác nước ngoài và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ưu điểm của UPAS L/C là cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu có thể thương lượng được giá tốt trong hợp đồng mua bán với nhà xuất khẩu, nhà xuất khẩu sẽ nhận được tiền thanh toán ngay của L/C từ Ngân hàng chiết khấu (NHCK). Đồng thời doanh nghiệp sẽ được NamABank tài trợ vốn dưới hình thức L/C trả chậm lên tới 180 ngày với mức lãi suất cạnh tranh. Lợi thế này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao tính thanh khoản, cải thiện dòng tiền, duy trì, mở rộng mối quan hệ với đối tác nước ngoài./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán