Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Những khoản cổ tức chốt quyền nửa cuối tháng 11

Theo thống kê của Vietstock tính đến ngày 14/11/2016 đã có 35 công ty thông báo chốt quyền thanh toán cổ tức trong nửa cuối tháng 11/2016. Đa số các khoản cổ tức được thanh toán bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nổi bật nhất, CTCP Xây dựng số 7 (HNX: VC7) sẽ phát hành 3 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 37.5%. Nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11/2016. Để đảm bảo phát hành đủ số lượng 3 triệu cp, tăng đủ vốn lên 110 tỷ đồng, phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ được Công ty mua lại từ các cổ đông làm cổ phiếu quỹ với giá mua 10,000 đồng/cp, nguồn mua cổ phiếu quỹ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tiếp đó, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%. Ngày giao dịch không hưởng quyền 24/11/2016 và Công ty sẽ tiến hành thanh toán vào ngày 23/12/2016. Được biết, DVP đã chia cổ tức năm 2015 cho cổ đông với tổng tỷ lệ lên tới 70%, kế hoạch cổ tức năm 2016 của Công ty là 30%.

CTCP Bột giặt Lix (HOSE: LIX) và CTCP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016, CTCP Dược phẩm Hà Tây  tạm ứng cổ tức năm 2016 với cùng tỷ lệ 20%, chi trả hoàn toàn bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền lần lượt là 23/11, 24/11 và 30/11/2016; ngày thanh toán tương ứng 08/12, 12/12 và 15/12/2016.

Số đông các doanh nghiệp còn lại công bố chi cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trong khoảng từ 3% - 19%.

Những khoản cổ tức chốt quyền nửa cuối tháng 11

Từ khóa: cổ tức, chốt quyền, thanh toán, VC7, DVP, LIX, BFC, DHT

Những khoản cổ tức chốt quyền nửa cuối tháng 11

Theo thống kê của Vietstock tính đến ngày 14/11/2016 đã có 35 công ty thông báo chốt quyền thanh toán cổ tức trong nửa cuối tháng 11/2016. Đa số các khoản cổ tức được thanh toán bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nổi bật nhất, CTCP Xây dựng số 7 (HNX: VC7) sẽ phát hành 3 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 37.5%. Nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11/2016. Để đảm bảo phát hành đủ số lượng 3 triệu cp, tăng đủ vốn lên 110 tỷ đồng, phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ được Công ty mua lại từ các cổ đông làm cổ phiếu quỹ với giá mua 10,000 đồng/cp, nguồn mua cổ phiếu quỹ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tiếp đó, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%. Ngày giao dịch không hưởng quyền 24/11/2016 và Công ty sẽ tiến hành thanh toán vào ngày 23/12/2016. Được biết, DVP đã chia cổ tức năm 2015 cho cổ đông với tổng tỷ lệ lên tới 70%, kế hoạch cổ tức năm 2016 của Công ty là 30%.

CTCP Bột giặt Lix (HOSE: LIX) và CTCP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016, CTCP Dược phẩm Hà Tây  tạm ứng cổ tức năm 2016 với cùng tỷ lệ 20%, chi trả hoàn toàn bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền lần lượt là 23/11, 24/11 và 30/11/2016; ngày thanh toán tương ứng 08/12, 12/12 và 15/12/2016.

Số đông các doanh nghiệp còn lại công bố chi cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trong khoảng từ 3% - 19%.

Những khoản cổ tức chốt quyền nửa cuối tháng 11

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (5)

 • BFC 39.5 -0.9 -2.23% 106,240
 • DHT 86.9 +1.0 +1.16% 68,898
 • DVP 69.0 -0.9 -1.29% 2,050
 • LIX 47.2 -0.3 -0.63% 28,450
 • VC7 23.6 -0.4 -1.67% 25,356

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán