Hoài Xuân

lời nói đi đôi với hành động

Nợ xấu được đấu giá, sân bay, cảng biển thì chưa!

Tranh cãi về việc có nên cho đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm các khoản nợ xấu của VAMC đã khép lại chiều 17-11, khi 84% đại biểu Quốc hội nhấn nút thông qua Luật Đấu giá tài sản.

Quốc hội thông qua Luật Đấu giá tài sản

Cho đấu giá nợ xấu

Theo đó, Quốc hội đã đồng ý đưa vào luật các quy định về đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) – một tổ chức do Chính phủ thành lập (Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ) để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Mặc dù, trước khi Luật Đấu giá tài sản thông qua, có không ít ý kiến đề nghị không đưa vào luật quy định về việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cũng như các quyền, nghĩa vụ liên quan đến đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu để đảm bảo cơ chế thị trường và nguyên tắc đấu giá theo quy định của luật này.

Nhưng ý kiến trái chiều đã không được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, bởi Nghị quyết (số 05) của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 (về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng…), đã nhấn mạnh việc giao thẩm quyền và nâng cao năng lực của VAMC trong mua bán nợ… để xử lý nhanh và dứt điểm nợ xấu trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, các quy định bán đấu giá nợ xấu trong dự thảo luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung lại cho chặt chẽ, minh bạch, khách quan... tránh thất thoát tài sản Nhà nước (trong quá trình đấu giá). Theo đó, luật không cho phép VAMC bán đấu giá theo trình tự, thủ tục rút gọn; Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn…

Chưa đấu giá cảng biển, sân bay…

Được biết, trước khi Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội thông qua, cũng có rất nhiều ý kiến đề nghị bổ sung vào dự thảo một số loại tài sản (khác) phải bán thông qua đấu giá như biển số xe, quyền sở hữu trí tuệ, quyền khai thác cảng biển, sân bay, tài sản của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 30% vốn điều lệ... nhưng đã không được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp nhận.

Theo Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình (về dự luật) của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh thì, Luật Đấu giá tài sản là luật hình thức, quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; còn việc quy định loại tài sản phải bán thông qua đấu giá là thuộc quy định của luật nội dung.

Việc quy định các loại tài sản phải bán thông qua đấu giá hiện nay đã được quy định cụ thể trong pháp luật chuyên ngành (luật nội dung). Nên, trên cơ sở rà soát quy định tại pháp luật chuyên ngành, dự thảo luật (khoản 1 Điều 4) đã quy định cụ thể các loại tài sản phải bán thông qua đấu giá theo quy định của pháp luật.

Cho nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định tài sản cố định của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 30% vốn điều lệ hoặc quy định biển số xe, quyền sở hữu trí tuệ, quyền khai thác cảng biển, sân bay hoặc các tài sản khác... phải bán thông qua đấu giá thì tài sản đó sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục của Luật Đấu giá tài sản.

Mặc dù hiện tại pháp luật chuyên ngành chưa quy định tài sản là quyền khai thác cảng biển, sân bay… phải bán đấu giá nhưng để đảm bảo tính thống nhất, ổn định, lâu dài của Luật Đấu giá tài sản, điều khoản về “Tài sản đấu giá” có quy định: “Các tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá” - sau khi liệt kê một số loại tài sản đấu giá cụ thể, chi tiết.

Tài sản phải bán thông qua đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản (Điều 4.1):

- Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật;

- Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;

- Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;

- Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

- Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;

- Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

- Tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

- Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện;

- Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;

- Các tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

http://www.thesaigontimes.vn/154057/No-xau-duoc-dau-gia-san-bay-cang-bien-thi-chua.html

Từ khóa: Nợ xấu, đấu giá, sân bay, cảng biển

 Bài viết cùng chủ đề (362) : Nợ xấu ngân hàng 

Nợ xấu được đấu giá, sân bay, cảng biển thì chưa!

Tranh cãi về việc có nên cho đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm các khoản nợ xấu của VAMC đã khép lại chiều 17-11, khi 84% đại biểu Quốc hội nhấn nút thông qua Luật Đấu giá tài sản.

Quốc hội thông qua Luật Đấu giá tài sản

Cho đấu giá nợ xấu

Theo đó, Quốc hội đã đồng ý đưa vào luật các quy định về đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) – một tổ chức do Chính phủ thành lập (Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ) để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Mặc dù, trước khi Luật Đấu giá tài sản thông qua, có không ít ý kiến đề nghị không đưa vào luật quy định về việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cũng như các quyền, nghĩa vụ liên quan đến đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu để đảm bảo cơ chế thị trường và nguyên tắc đấu giá theo quy định của luật này.

Nhưng ý kiến trái chiều đã không được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, bởi Nghị quyết (số 05) của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 (về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng…), đã nhấn mạnh việc giao thẩm quyền và nâng cao năng lực của VAMC trong mua bán nợ… để xử lý nhanh và dứt điểm nợ xấu trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, các quy định bán đấu giá nợ xấu trong dự thảo luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung lại cho chặt chẽ, minh bạch, khách quan... tránh thất thoát tài sản Nhà nước (trong quá trình đấu giá). Theo đó, luật không cho phép VAMC bán đấu giá theo trình tự, thủ tục rút gọn; Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn…

Chưa đấu giá cảng biển, sân bay…

Được biết, trước khi Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội thông qua, cũng có rất nhiều ý kiến đề nghị bổ sung vào dự thảo một số loại tài sản (khác) phải bán thông qua đấu giá như biển số xe, quyền sở hữu trí tuệ, quyền khai thác cảng biển, sân bay, tài sản của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 30% vốn điều lệ... nhưng đã không được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp nhận.

Theo Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình (về dự luật) của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh thì, Luật Đấu giá tài sản là luật hình thức, quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; còn việc quy định loại tài sản phải bán thông qua đấu giá là thuộc quy định của luật nội dung.

Việc quy định các loại tài sản phải bán thông qua đấu giá hiện nay đã được quy định cụ thể trong pháp luật chuyên ngành (luật nội dung). Nên, trên cơ sở rà soát quy định tại pháp luật chuyên ngành, dự thảo luật (khoản 1 Điều 4) đã quy định cụ thể các loại tài sản phải bán thông qua đấu giá theo quy định của pháp luật.

Cho nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định tài sản cố định của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 30% vốn điều lệ hoặc quy định biển số xe, quyền sở hữu trí tuệ, quyền khai thác cảng biển, sân bay hoặc các tài sản khác... phải bán thông qua đấu giá thì tài sản đó sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục của Luật Đấu giá tài sản.

Mặc dù hiện tại pháp luật chuyên ngành chưa quy định tài sản là quyền khai thác cảng biển, sân bay… phải bán đấu giá nhưng để đảm bảo tính thống nhất, ổn định, lâu dài của Luật Đấu giá tài sản, điều khoản về “Tài sản đấu giá” có quy định: “Các tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá” - sau khi liệt kê một số loại tài sản đấu giá cụ thể, chi tiết.

Tài sản phải bán thông qua đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản (Điều 4.1):

- Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật;

- Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;

- Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;

- Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

- Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;

- Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

- Tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

- Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện;

- Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;

- Các tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

http://www.thesaigontimes.vn/154057/No-xau-duoc-dau-gia-san-bay-cang-bien-thi-chua.html

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán