Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

PLC điều chỉnh giảm mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2016

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Trong đó, riêng Công ty mẹ và công ty con – Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex - đều không thay đổi kế hoạch SXKD năm 2016 đã phê duyệt. Nhưng công ty con Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex - công ty chuyên về mảng nhựa đường thì lại điều chỉnh đáng kể.

Cụ thể, đối với công ty Nhựa đường Petrolimex, kế hoạch doanh thu điều chỉnh giảm từ gần 2,480 tỷ đồng xuống còn 1,481 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 40%. Trong đó, sản lượng tiêu thụ năm 2016 điều chỉnh giảm từ 230,000 tấn xuống còn 204,000 tấn. Đồng thời kéo theo lợi nhuận sau thuế điều chỉnh giảm từ 120 tỷ đồng xuống còn hơn 7 tỷ đồng tương ứng mức giảm mạnh đến 94%.

Những điều chỉnh từ công ty con Nhựa đường Petrolimex dẫn đến kế hoạch SXKD hợp nhất bị điều chỉnh giảm doanh thu từ 5,982.7 tỷ đồng xuống 4,983.8 tỷ đồng tương ứng giảm 17%; lợi nhuận sau thuế giảm từ 311 tỷ đồng xuống còn 198 tỷ đồng tương ứng giảm 37%. Trong đó, riêng lợi nhuận mảng nhựa đường điều chỉnh giảm trên 141 tỷ đồng.

PLC điều chỉnh giảm mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2016

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Trong đó, riêng Công ty mẹ và công ty con – Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex - đều không thay đổi kế hoạch SXKD năm 2016 đã phê duyệt. Nhưng công ty con Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex - công ty chuyên về mảng nhựa đường thì lại điều chỉnh đáng kể.

Cụ thể, đối với công ty Nhựa đường Petrolimex, kế hoạch doanh thu điều chỉnh giảm từ gần 2,480 tỷ đồng xuống còn 1,481 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 40%. Trong đó, sản lượng tiêu thụ năm 2016 điều chỉnh giảm từ 230,000 tấn xuống còn 204,000 tấn. Đồng thời kéo theo lợi nhuận sau thuế điều chỉnh giảm từ 120 tỷ đồng xuống còn hơn 7 tỷ đồng tương ứng mức giảm mạnh đến 94%.

Những điều chỉnh từ công ty con Nhựa đường Petrolimex dẫn đến kế hoạch SXKD hợp nhất bị điều chỉnh giảm doanh thu từ 5,982.7 tỷ đồng xuống 4,983.8 tỷ đồng tương ứng giảm 17%; lợi nhuận sau thuế giảm từ 311 tỷ đồng xuống còn 198 tỷ đồng tương ứng giảm 37%. Trong đó, riêng lợi nhuận mảng nhựa đường điều chỉnh giảm trên 141 tỷ đồng.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán