Tiểu My

Smile!

PVA: Lãi 9 tháng hơn 60 tỷ, vượt xa kế hoạch năm nhờ giá vốn giảm đột biến

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2016 của CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (UPCoM: PVA), mặc dù doanh thu thuần 9 tháng giảm 38% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn đạt hơn 60 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch năm 2016 (4.5 tỷ đồng) nhờ giá vốn giảm đột biến.

Tính riêng quý 3/2016, PVA ghi nhận hơn 67 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp đôi cùng kỳ. Lãi gộp theo đó xấp xỉ doanh thu thuần nhờ giá vốn giảm sâu, chỉ còn 241 triệu đồng so với 28 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Kết quả, PVA đạt gần 65 tỷ đồng lãi ròng quý 3, trong khi cùng kỳ lỗ 20 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, mặc dù doanh thu thuần chỉ hơn 67 tỷ đồng, giảm 38%; song lợi nhuận gộp vẫn gấp 5 lần cùng kỳ nhờ giá vốn giảm đột biến từ mức 96 tỷ xuống còn 648 triệu đồng.

Chi phí tài chính cũng ghi nhận mức giảm mạnh từ 18 tỷ về còn 1.2 tỷ đồng, đi cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 78%, dừng ở mức 7 tỷ đồng. Do đó, PVA kết thúc 9 tháng đầu năm với lãi ròng hơn 60 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ gần 28 tỷ đồng), bỏ xa mức lãi 4.5 tỷ đồng kế hoạch năm 2016.

Tài liệu đính kèm:
PVA_2016.11.21_a3f3a0b_BAO_CA_TAI_CHINH_CTY_ME_Q3_2016.rar
PVA_2016.11.21_42b7254_BAO_CAO_TAI_CHINH_HOP_NHAT_Q3_2016.rar

Từ khóa: PVA, Dầu khí Nghệ An, quý 3, 2016

 Bài viết cùng chủ đề (83) : Vượt kế hoạch 2016 

PVA: Lãi 9 tháng hơn 60 tỷ, vượt xa kế hoạch năm nhờ giá vốn giảm đột biến

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2016 của CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (UPCoM: PVA), mặc dù doanh thu thuần 9 tháng giảm 38% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn đạt hơn 60 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch năm 2016 (4.5 tỷ đồng) nhờ giá vốn giảm đột biến.

Tính riêng quý 3/2016, PVA ghi nhận hơn 67 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp đôi cùng kỳ. Lãi gộp theo đó xấp xỉ doanh thu thuần nhờ giá vốn giảm sâu, chỉ còn 241 triệu đồng so với 28 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Kết quả, PVA đạt gần 65 tỷ đồng lãi ròng quý 3, trong khi cùng kỳ lỗ 20 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, mặc dù doanh thu thuần chỉ hơn 67 tỷ đồng, giảm 38%; song lợi nhuận gộp vẫn gấp 5 lần cùng kỳ nhờ giá vốn giảm đột biến từ mức 96 tỷ xuống còn 648 triệu đồng.

Chi phí tài chính cũng ghi nhận mức giảm mạnh từ 18 tỷ về còn 1.2 tỷ đồng, đi cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 78%, dừng ở mức 7 tỷ đồng. Do đó, PVA kết thúc 9 tháng đầu năm với lãi ròng hơn 60 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ gần 28 tỷ đồng), bỏ xa mức lãi 4.5 tỷ đồng kế hoạch năm 2016.

Tài liệu đính kèm:
PVA_2016.11.21_a3f3a0b_BAO_CA_TAI_CHINH_CTY_ME_Q3_2016.rar
PVA_2016.11.21_42b7254_BAO_CAO_TAI_CHINH_HOP_NHAT_Q3_2016.rar

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán