Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

QPH: Điện lực Trung Sơn đăng ký mua hơn 10 triệu cp

CTCP Điện lực Trung Sơn đăng ký mua 10,213,173 cp của CTCP Thủy điện Quế Phong nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của Điện lực Trung Sơn tại QPH sẽ tăng từ 22.01% (4 triệu cp) lên 76.97% (14.3 triệu cp).

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 29/11 đến 09/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Điện lực Trung Sơn
- Mã chứng khoán: QPH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,089,907 CP (tỷ lệ 22.01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Thái Hưng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Thái Phong Nhã
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,989,673 CP (tỷ lệ 16.09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,213,173 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/11/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/12/2016.

 

Từ khóa: QPH, Điện lực Trung Sơn

QPH: Điện lực Trung Sơn đăng ký mua hơn 10 triệu cp

CTCP Điện lực Trung Sơn đăng ký mua 10,213,173 cp của CTCP Thủy điện Quế Phong nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của Điện lực Trung Sơn tại QPH sẽ tăng từ 22.01% (4 triệu cp) lên 76.97% (14.3 triệu cp).

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 29/11 đến 09/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Điện lực Trung Sơn
- Mã chứng khoán: QPH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,089,907 CP (tỷ lệ 22.01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Thái Hưng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Thái Phong Nhã
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,989,673 CP (tỷ lệ 16.09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,213,173 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/11/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/12/2016.

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu20/07 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.3 -0.38 -4.94% 15,340,210
 • HQC 3.3 -0.07 -2.11% 12,195,370
 • OGC 2.7 +0.17 +6.80% 9,622,280
 • HAI 9.5 +0.62 +6.98% 5,913,980
 • HPG 31.7 -0.15 -0.47% 5,852,240

VS - Index20/07 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán