Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Quỹ TVAM đăng ký mua 200,000 cp ACB

Sau khi mua 300,000 cp của Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) từ 29/09 đến 27/10/2016, Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM tiếp tục đăng ký mua 200,000 cp của Ngân hàng này nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Thời gian giao dịch dự kiến từ 22/11 đến 21/12/2016 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM
- Mã chứng khoán: ACB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 300,000 CP (tỷ lệ 0.03%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Thị Hoa
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 13,833 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/11/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/12/2016.

Quỹ TVAM đăng ký mua 200,000 cp ACB

Sau khi mua 300,000 cp của Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) từ 29/09 đến 27/10/2016, Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM tiếp tục đăng ký mua 200,000 cp của Ngân hàng này nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Thời gian giao dịch dự kiến từ 22/11 đến 21/12/2016 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM
- Mã chứng khoán: ACB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 300,000 CP (tỷ lệ 0.03%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Thị Hoa
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 13,833 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/11/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/12/2016.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • ACB 25.0 -0.2 -0.79% 357,297

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán