Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

SAP: Vợ Chủ tịch HĐQT Trần Nhân Tâm đăng ký mua 260,000 cp

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - vợ ông Trần Nhân Tâm, Chủ tịch HĐQT CTCP In Sách giáo khoa Tp.HCM đăng ký mua 260,000 cp nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu giao dịch thành công, số lượng cp nắm giữ tăng lên 315,200 cp (24.5%) và trở thành cổ đông lớn. 

Thời gian giao dịch dự kiến từ 25/11 đến 14/12/2016, với phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Ánh Hồng
- Mã chứng khoán: SAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 55,200 CP (tỷ lệ 4.29%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Nhân Tâm
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 260,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/11/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/12/2016.

 

Từ khóa: SAP, Trần Nhân Tâm

SAP: Vợ Chủ tịch HĐQT Trần Nhân Tâm đăng ký mua 260,000 cp

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - vợ ông Trần Nhân Tâm, Chủ tịch HĐQT CTCP In Sách giáo khoa Tp.HCM đăng ký mua 260,000 cp nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu giao dịch thành công, số lượng cp nắm giữ tăng lên 315,200 cp (24.5%) và trở thành cổ đông lớn. 

Thời gian giao dịch dự kiến từ 25/11 đến 14/12/2016, với phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Ánh Hồng
- Mã chứng khoán: SAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 55,200 CP (tỷ lệ 4.29%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Nhân Tâm
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 260,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/11/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/12/2016.

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SAP 11.8 0.0 0.00% 0

Biến động cổ phiếu26/07 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.6 +0.43 +6.01% 20,768,820
 • VHG 2.2 +0.08 +3.79% 13,231,230
 • DXG 17.8 +1.15 +6.93% 8,128,320
 • HQC 3.4 +0.05 +1.52% 8,079,370
 • OGC 2.5 +0.12 +5.04% 7,721,980

VS - Index26/07 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán