Nguyên Phương

Chỉ có duy nhất một điều được định đoạt trước trong cuộc đời. Đó là một ngày nào đó người ta sẽ chết

Sẽ nâng mức ký quỹ tối thiểu hoạt động bán hàng đa cấp lên 10 tỷ đồng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo đó, dự thảo dự kiến mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng cho cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Đồng thời, dự thảo còn bổ sung quy định bảo đảm khả năng kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, cụ thể:

 • Yêu cầu doanh nghiệp xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý nhà phân phối để nhà phân phối có thể truy cập và truy xuất các thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của họ. Máy chủ quản lý phải được đặt tại Việt Nam và cung cấp quyền truy cập tài khoản quản lý khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
 • Yêu cầu doanh nghiệp xây dựng và vận hành website để thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, kế hoạch trả thưởng, quy tắc hoạt động và Chương trình đào tạo cơ bản của doanh nghiệp, danh sách đào tạo viên. Phải công bố, cập nhật giá bán của sản phẩm, nêu rõ giá bán do doanh nghiệp tự công bố và chịu trách nhiệm, không phải do cơ quan có thẩm quyền thẩm định và xác nhận. Doanh nghiệp phải công bố công khai thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp, quy trình thực hiện các giao dịch với người tham gia bán hàng đa cấp, việc xử lý vi phạm, chấm dứt hợp đồng của người tham gia bán hàng đa cấp.
 • Có đường dây nóng để giải đáp thắc mắc, khiếu nại của nhà phân phối và người tiêu dùng.
 • Phải xuất hóa đơn bán hàng cho từng nhà phân phối, khách hàng. Yêu cầu này để đảm bảo quyền lợi của nhà phân phối, khách hàng trong trường hợp có yêu cầu doanh nghiệp mua lại hàng, trả lại tiền.
 • Yêu cầu thanh toán hoa hồng, tiền thưởng thông qua chuyển khoản.
 • Khi quảng cáo về thu nhập của nhà phân phối, doanh nghiệp cần cung cấp kèm theo các thông tin sau: Tên tuổi, địa chỉ, cấp bậc; Quy mô mạng lưới tuyến dưới; Thời gian để đạt được thu nhập và Bản sao các chứng từ chứng minh thu nhập của nhà phân phối (cung cấp khi được yêu cầu).
 • Bổ sung các quy định về nội dung cần thiết của hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng và chương trình đào tạo cơ bản.

Đáng chú ý, về ký quỹ, để bảo vệ quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp khi phát sinh tranh chấp, Dự thảo Nghị định nâng cao mức ký quỹ tối thiểu lên 10 tỷ đồng và hàng năm cần có quy định để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện ký quỹ tương ứng với quy mô mạng lưới hoặc doanh thu của doanh nghiệp./.

* Tài liệu đính kèm

20161114 Du thao Nghi dinh.docx

20161114 Du thao To trinh CP.DOC

Từ khóa: hoạt động bán hàng đa cấp, mức ký quỹ tối thiểu, Dự thảo Nghị định

Sẽ nâng mức ký quỹ tối thiểu hoạt động bán hàng đa cấp lên 10 tỷ đồng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo đó, dự thảo dự kiến mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng cho cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Đồng thời, dự thảo còn bổ sung quy định bảo đảm khả năng kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, cụ thể:

 • Yêu cầu doanh nghiệp xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý nhà phân phối để nhà phân phối có thể truy cập và truy xuất các thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của họ. Máy chủ quản lý phải được đặt tại Việt Nam và cung cấp quyền truy cập tài khoản quản lý khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
 • Yêu cầu doanh nghiệp xây dựng và vận hành website để thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, kế hoạch trả thưởng, quy tắc hoạt động và Chương trình đào tạo cơ bản của doanh nghiệp, danh sách đào tạo viên. Phải công bố, cập nhật giá bán của sản phẩm, nêu rõ giá bán do doanh nghiệp tự công bố và chịu trách nhiệm, không phải do cơ quan có thẩm quyền thẩm định và xác nhận. Doanh nghiệp phải công bố công khai thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp, quy trình thực hiện các giao dịch với người tham gia bán hàng đa cấp, việc xử lý vi phạm, chấm dứt hợp đồng của người tham gia bán hàng đa cấp.
 • Có đường dây nóng để giải đáp thắc mắc, khiếu nại của nhà phân phối và người tiêu dùng.
 • Phải xuất hóa đơn bán hàng cho từng nhà phân phối, khách hàng. Yêu cầu này để đảm bảo quyền lợi của nhà phân phối, khách hàng trong trường hợp có yêu cầu doanh nghiệp mua lại hàng, trả lại tiền.
 • Yêu cầu thanh toán hoa hồng, tiền thưởng thông qua chuyển khoản.
 • Khi quảng cáo về thu nhập của nhà phân phối, doanh nghiệp cần cung cấp kèm theo các thông tin sau: Tên tuổi, địa chỉ, cấp bậc; Quy mô mạng lưới tuyến dưới; Thời gian để đạt được thu nhập và Bản sao các chứng từ chứng minh thu nhập của nhà phân phối (cung cấp khi được yêu cầu).
 • Bổ sung các quy định về nội dung cần thiết của hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng và chương trình đào tạo cơ bản.

Đáng chú ý, về ký quỹ, để bảo vệ quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp khi phát sinh tranh chấp, Dự thảo Nghị định nâng cao mức ký quỹ tối thiểu lên 10 tỷ đồng và hàng năm cần có quy định để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện ký quỹ tương ứng với quy mô mạng lưới hoặc doanh thu của doanh nghiệp./.

* Tài liệu đính kèm

20161114 Du thao Nghi dinh.docx

20161114 Du thao To trinh CP.DOC

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 5/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 1,900 9,400 8.57
 • Giày da 1,300 5,500 13.04
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 600 2,920 3.45
 • Thủy sản 650 2,790 12.07
 • Dầu thô 215 1,137 7.50
 • Than đá 40 129 263.64
 • Gạo 250 1,027 4.17
 • Café 267 1,622 -9.80
 • Điện tử máy tính 2,000 8,950 53.85
 • Máy móc thiết bị 1,100 5,100 46.67
 • TỔNG CỘNG 17,200 77,800 17.81
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 14,450 47.83
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,900 12,900 31.82
 • Xăng dầu 480 2,410 -1.03
 • Hóa chất 350 1,580 16.67
 • Sản phẩm hóa chất 380 1,730 15.15
 • Sắt thép 830 4,169 16.08
 • Vải 1,100 4,550 0.00
 • Ô tô 467 2,335 -9.32
 • Thức ăn gia súc 300 1,500 20.00
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 80 325 14.29
 • TỔNG CỘNG 18,000 81,800 20.00
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán