Nguyên Phương

Chỉ có duy nhất một điều được định đoạt trước trong cuộc đời. Đó là một ngày nào đó người ta sẽ chết

Sẽ thanh tra việc sử dụng đất tại 24 tỉnh thành đến năm 2020

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 07 ngày 7/11/2016 thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020.

Theo kế hoạch của Bộ TN&MT, trong 5 năm 2016 - 2020, Bộ sẽ tiến hành thanh tra tại 24 tỉnh, thành phố theo các chuyên đề.

Cụ thể, năm 2016, 2017, thanh tra việc chấp hành việc pháp luật trong quản lý đất đai các cấp huyện, xã tại 3 tỉnh, mỗi tỉnh 1 đơn vị cấp huyện và 2 đơn vị cấp xã là thành phố Việt Trì, Phú Thọ; Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hóa. Riêng các tỉnh Lâm Đồng, An Giang và Bình Phước sẽ kế thừa kết quả thanh tra trong năm 2016 để tổng hợp, đánh giá. Đồng thời, sẽ thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính đất đai tại 5 tỉnh, thành phố; mỗi tỉnh, thành thanh tra thủ tục hành chính do cấp tỉnh và 2 đơn vị cấp huyện thực hiện.

Năm 2018, thanh tra việc quản lý và sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế tại 6 tỉnh, thành phố là Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, mỗi tỉnh sẽ thanh tra 3 Khu Công Nghiệp, Khu Kinh tế có dấu hiệu vi phạm.

Năm 2019, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài Khu công nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai tại 6 tỉnh là Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương và Tây Ninh. Mỗi tỉnh thanh tra 6 cơ sở sản xuất kinh doanh.

Năm 2020, thanh tra việc cấp hành pháp luật đất đai trong quản lý sử dụng đất trồng lúa tại tỉnh Hương Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Long An và Hậu Giang.

Các đối tượng thực hiện thanh tra trong các năm trên sẽ do Sở TN&MT căn cứ vào tình hình thực tế để đề xuất danh sách gửi về Tổng cục trước ngày 15/8 của năm trước năm thực hiện thanh tra. Tổng cục còn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hàng năm việc thực hiện các kết luận thanh tra đã thực hiện tại các địa phương từ năm 2013 đến trước năm 2013; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả hàng năm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ…

Mặt khác, UBND các tỉnh, thành phố (kể cả các địa phương đã có trong kế hoạch thanh kiểm tra của Bộ), năm 2016, 2017 sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND cấp huyện, xã và việc thực hiện các thủ tục hành chính đất đai ở các cấp từ 1/7/2014 đến thời điểm thanh, kiểm tra. Trong đó, cấp tỉnh thanh kiểm tra tại 5 huyện và 2 xã; UBND cấp huyện thanh kiểm tra tối thiểu 5 xã thuộc mỗi huyện.

Năm 2018, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với khu kinh tế và 2 Khu công nghiệp (nếu có), 2 cụm công nghiệp, chú trọng các khu, cụm có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai. Năm 2019, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại 20 cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai. Năm 2020, thanh tra việc quản lý sử dụng đất trồng lúa của cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai cấp tỉnh và 5 huyện trực thuộc./.

Từ khóa: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,hành thanh tra sử dụng đất

Sẽ thanh tra việc sử dụng đất tại 24 tỉnh thành đến năm 2020

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 07 ngày 7/11/2016 thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020.

Theo kế hoạch của Bộ TN&MT, trong 5 năm 2016 - 2020, Bộ sẽ tiến hành thanh tra tại 24 tỉnh, thành phố theo các chuyên đề.

Cụ thể, năm 2016, 2017, thanh tra việc chấp hành việc pháp luật trong quản lý đất đai các cấp huyện, xã tại 3 tỉnh, mỗi tỉnh 1 đơn vị cấp huyện và 2 đơn vị cấp xã là thành phố Việt Trì, Phú Thọ; Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hóa. Riêng các tỉnh Lâm Đồng, An Giang và Bình Phước sẽ kế thừa kết quả thanh tra trong năm 2016 để tổng hợp, đánh giá. Đồng thời, sẽ thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính đất đai tại 5 tỉnh, thành phố; mỗi tỉnh, thành thanh tra thủ tục hành chính do cấp tỉnh và 2 đơn vị cấp huyện thực hiện.

Năm 2018, thanh tra việc quản lý và sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế tại 6 tỉnh, thành phố là Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, mỗi tỉnh sẽ thanh tra 3 Khu Công Nghiệp, Khu Kinh tế có dấu hiệu vi phạm.

Năm 2019, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài Khu công nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai tại 6 tỉnh là Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương và Tây Ninh. Mỗi tỉnh thanh tra 6 cơ sở sản xuất kinh doanh.

Năm 2020, thanh tra việc cấp hành pháp luật đất đai trong quản lý sử dụng đất trồng lúa tại tỉnh Hương Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Long An và Hậu Giang.

Các đối tượng thực hiện thanh tra trong các năm trên sẽ do Sở TN&MT căn cứ vào tình hình thực tế để đề xuất danh sách gửi về Tổng cục trước ngày 15/8 của năm trước năm thực hiện thanh tra. Tổng cục còn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hàng năm việc thực hiện các kết luận thanh tra đã thực hiện tại các địa phương từ năm 2013 đến trước năm 2013; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả hàng năm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ…

Mặt khác, UBND các tỉnh, thành phố (kể cả các địa phương đã có trong kế hoạch thanh kiểm tra của Bộ), năm 2016, 2017 sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND cấp huyện, xã và việc thực hiện các thủ tục hành chính đất đai ở các cấp từ 1/7/2014 đến thời điểm thanh, kiểm tra. Trong đó, cấp tỉnh thanh kiểm tra tại 5 huyện và 2 xã; UBND cấp huyện thanh kiểm tra tối thiểu 5 xã thuộc mỗi huyện.

Năm 2018, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với khu kinh tế và 2 Khu công nghiệp (nếu có), 2 cụm công nghiệp, chú trọng các khu, cụm có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai. Năm 2019, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại 20 cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai. Năm 2020, thanh tra việc quản lý sử dụng đất trồng lúa của cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai cấp tỉnh và 5 huyện trực thuộc./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán