Tiểu My

Smile!

SGN: 05/12 GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2016, tỷ lệ 15%

CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (UPCoM: SGN) thông báo ngày 05/12/2016 là ngày GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thực hiện dự kiến 20/12/2016.

Từ khóa: SGN, cổ tức, 2016

SGN: 05/12 GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2016, tỷ lệ 15%

CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (UPCoM: SGN) thông báo ngày 05/12/2016 là ngày GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thực hiện dự kiến 20/12/2016.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2016

  • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
  • DGW 11.47 67.44 - 7
  • LDG 90.49 158.74 - 3.1
  • KPF 4.13 9.65 - 14.5
  • SKG 35.42 212.91 - 10.7
  • DHM 2.02 12.75 - 8.6
  • SMN 0.81 8.07 - 4.9
  • ASA 0.11 0.49 - 11.9
  • DRL 16.46 34.66 - 10.7
  • GAS 3,066.69 7,075.44 - 15.9
  • DTA 1.69 0.2 - 134.2
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán