Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

SHB: Chị gái Chủ tịch Đỗ Quang Hiển đã mua hơn 2 triệu cp

Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt, chị gái ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chỉ mua được 2,032,400 cp trong tổng số 20 triệu cp đăng ký mua từ ngày 25/10 đến 22/11/2016, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên 7,382,400 cp (0.78%).

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là vì biến động giá chưa phù hợp.

Được biết ông Hiển đang nắm giữ 28,556,346 cp, tương đương 3.01% vốn điều lệ của SHB.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Minh Nguyệt
- Mã chứng khoán: SHB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,350,000 CP (tỷ lệ 0.56%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Quang Hiển
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 28,556,346 CP (tỷ lệ 3.01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,032,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,382,400 CP (tỷ lệ 0.78%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Biến động giá chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/10/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/11/2016./.

Từ khóa: SHB, Đỗ Quang Hiển

SHB: Chị gái Chủ tịch Đỗ Quang Hiển đã mua hơn 2 triệu cp

Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt, chị gái ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chỉ mua được 2,032,400 cp trong tổng số 20 triệu cp đăng ký mua từ ngày 25/10 đến 22/11/2016, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên 7,382,400 cp (0.78%).

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là vì biến động giá chưa phù hợp.

Được biết ông Hiển đang nắm giữ 28,556,346 cp, tương đương 3.01% vốn điều lệ của SHB.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Minh Nguyệt
- Mã chứng khoán: SHB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,350,000 CP (tỷ lệ 0.56%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Quang Hiển
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 28,556,346 CP (tỷ lệ 3.01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,032,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,382,400 CP (tỷ lệ 0.78%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Biến động giá chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/10/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/11/2016./.

Thảo luận

Đăng nhập x



Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SHB 7.8 -0.2 -2.50% 6,528,861

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán