Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

Số dư quỹ BOG đến hết quý 3 xấp xỉ 2,200 tỷ đồng

Ngày 11/11, Liên bộ Tài chính - Công thương công bố tổng hợp chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư quỹ BOG trong quý 3/2016 của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối. Theo đó, số dư quỹ BOG đến hết quý 3 (đến hết ngày 30/9/2016) là 2,175.134 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng số trích quỹ BOG trong quý 3 (từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016) là 1,242.1 tỷ đồng. Tổng số sử dụng quỹ BOG trong quý 3 (từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016) là 565 tỷ đồng.

Về lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG dương tương đương 2.8 tỷ đồng, trong khi đó lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG âm là 313 triệu đồng.

Trước đó, số dư quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2016 đạt 3,970 tỷ đồng, số dư quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2016 là 3,787.1 tỷ đồng và số dư quỹ BOG tại thời điểm 30/6/2016 là 1,495.4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hiện doanh nghiệp có số dư quỹ lớn nhất là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (OTC: PLX) với số tiền là 1,720 tỷ đồng. Tiếp theo là Tổng công ty xăng dầu Quân đội và Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM (Saigon petro) với số dư lần lượt xấp xỉ 277 tỷ đồng và 205 tỷ đồng.Nói thêm về Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, lũy kế 9 tháng đầu năm nay lãi ròng thu về của cổ đông công ty mẹ đạt 1,899 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm 2015, chủ yếu do giá vốn hàng bán trong kỳ giảm đáng kể mặc dù doanh thu lại giảm nhẹ, chỉ đạt 112,895 tỷ đồng. Tương tự cho quý 3/2016, PLX đạt lãi ròng hơn 489 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 3/2015 mặc dù doanh thu thuần giảm gần 40%, nguyên nhân cũng do hưởng lợi từ sự sụt giảm đáng kể giá vốn hàng bán.

Mặt khác, số dư quỹ âm lớn nhất thuộc về Công ty TNHH Hải Linh với số dư là âm hơn 49 tỷ đồng, ngoài ra còn có CTCP hóa dầu Quân đội với số dư là âm 34.5 tỷ đồng./.

Từ khóa: Số dư quỹ BOG, Liên bộ Tài chính - Công thương, quý 3/2016

Số dư quỹ BOG đến hết quý 3 xấp xỉ 2,200 tỷ đồng

Ngày 11/11, Liên bộ Tài chính - Công thương công bố tổng hợp chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư quỹ BOG trong quý 3/2016 của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối. Theo đó, số dư quỹ BOG đến hết quý 3 (đến hết ngày 30/9/2016) là 2,175.134 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng số trích quỹ BOG trong quý 3 (từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016) là 1,242.1 tỷ đồng. Tổng số sử dụng quỹ BOG trong quý 3 (từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016) là 565 tỷ đồng.

Về lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG dương tương đương 2.8 tỷ đồng, trong khi đó lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG âm là 313 triệu đồng.

Trước đó, số dư quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2016 đạt 3,970 tỷ đồng, số dư quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2016 là 3,787.1 tỷ đồng và số dư quỹ BOG tại thời điểm 30/6/2016 là 1,495.4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hiện doanh nghiệp có số dư quỹ lớn nhất là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (OTC: PLX) với số tiền là 1,720 tỷ đồng. Tiếp theo là Tổng công ty xăng dầu Quân đội và Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM (Saigon petro) với số dư lần lượt xấp xỉ 277 tỷ đồng và 205 tỷ đồng.Nói thêm về Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, lũy kế 9 tháng đầu năm nay lãi ròng thu về của cổ đông công ty mẹ đạt 1,899 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm 2015, chủ yếu do giá vốn hàng bán trong kỳ giảm đáng kể mặc dù doanh thu lại giảm nhẹ, chỉ đạt 112,895 tỷ đồng. Tương tự cho quý 3/2016, PLX đạt lãi ròng hơn 489 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 3/2015 mặc dù doanh thu thuần giảm gần 40%, nguyên nhân cũng do hưởng lợi từ sự sụt giảm đáng kể giá vốn hàng bán.

Mặt khác, số dư quỹ âm lớn nhất thuộc về Công ty TNHH Hải Linh với số dư là âm hơn 49 tỷ đồng, ngoài ra còn có CTCP hóa dầu Quân đội với số dư là âm 34.5 tỷ đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

  • HCM 40.7 -0.5 -1.09% 337,420
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán