Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

SRA: Lãi ròng quý 3 sau điều chỉnh giảm 5 lần

Theo thông báo từ CTCP Sara Việt Nam , do bộ phận kế toán nhập nhầm số liệu nên doanh thu thuần quý 3/2016 của Công ty giảm 7 lần, ở mức 3 tỷ đồng; lãi ròng giảm 5 lần còn 1.1 tỷ đồng.

    

Như vậy, sau điều chỉnh, doanh thu thuần quý 3/2016 của Công ty là 3 tỷ đồng, cùng kỳ không có doanh thu. Chi phí quản lý 686 triệu đồng, cùng kỳ chỉ ở mức 93 triệu đồng. Lãi ròng giảm hơn 5 lần xuống 1.1 tỷ đồng so với trước điều chỉnh (quý 3/2015 lỗ ròng 74 triệu đồng).

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của SRA đạt 3.1 tỷ đồng, cùng kỳ không phát sinh doanh thu thuần. Lỗ sau thuế hơn 1.5 tỷ đồng do lợi nhuận khác bị lỗ 3.6 tỷ đồng.

 

 

Trong vòng 3 tháng gần đây, giá cp SRA tăng gần 3 lần từ 1,300 đồng lên 3,300 đồng/cp.

Giá cp SRA từ tháng 08/2016
Nguồn: Vietstock Finance
Tài liệu đính kèm:
SRA_2016.11.11_4bd24f8_BCTC_Q3_Dinhchinh.pdf
SRA_2016.11.11_8cdd6b0_CV_CBTT_DinhchinhBCTC_Q3.pdf
SRA_2016.11.11_1f590be_CV_CBTT_DinhchinhBCTC_Q3.pdf

 

Từ khóa: SRA

SRA: Lãi ròng quý 3 sau điều chỉnh giảm 5 lần

Theo thông báo từ CTCP Sara Việt Nam , do bộ phận kế toán nhập nhầm số liệu nên doanh thu thuần quý 3/2016 của Công ty giảm 7 lần, ở mức 3 tỷ đồng; lãi ròng giảm 5 lần còn 1.1 tỷ đồng.

    

Như vậy, sau điều chỉnh, doanh thu thuần quý 3/2016 của Công ty là 3 tỷ đồng, cùng kỳ không có doanh thu. Chi phí quản lý 686 triệu đồng, cùng kỳ chỉ ở mức 93 triệu đồng. Lãi ròng giảm hơn 5 lần xuống 1.1 tỷ đồng so với trước điều chỉnh (quý 3/2015 lỗ ròng 74 triệu đồng).

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của SRA đạt 3.1 tỷ đồng, cùng kỳ không phát sinh doanh thu thuần. Lỗ sau thuế hơn 1.5 tỷ đồng do lợi nhuận khác bị lỗ 3.6 tỷ đồng.

 

 

Trong vòng 3 tháng gần đây, giá cp SRA tăng gần 3 lần từ 1,300 đồng lên 3,300 đồng/cp.

Giá cp SRA từ tháng 08/2016
Nguồn: Vietstock Finance
Tài liệu đính kèm:
SRA_2016.11.11_4bd24f8_BCTC_Q3_Dinhchinh.pdf
SRA_2016.11.11_8cdd6b0_CV_CBTT_DinhchinhBCTC_Q3.pdf
SRA_2016.11.11_1f590be_CV_CBTT_DinhchinhBCTC_Q3.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SRA 10.5 0.0 0.00% 7,800

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 21
 • DGW 8.59 17.17 - 10.5
 • LDG 80.91 136.01 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (14.9)
 • AMD 5.95 13.18 - 22.1
 • DGL 39.37 66.85 - 12.8
 • HAR 8.88 - - (1,183.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán