Tiểu My

Smile!

Tầm nhìn Masan chào mua công khai hơn 180 triệu cp MSR với giá 15,500 đồng/cp

CTCP Tầm nhìn Masan – Công ty mẹ vừa có công bố thông tin về đợt chào mua công khai cổ phiếu CTCP Tài nguyên Masan (UPCoM: MSR).

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua công khai hơn 180 triệu cp có quyền biểu quyết (được tự do chuyển nhượng), tương đương 25.05% vốn điều lệ MSR, giá chào mua 15,500 đồng/cp.

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự kiến nắm giữ sau khi chào mua là 703.5 triệu cp, chiếm 97.79% vốn điều lệ và 100% trên tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của MSR.

Nguồn vốn thực hiện chào mua được lấy từ vốn chủ sở hữu bao gồm vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2016 (6,808 tỷ đồng), nguồn tiền mặt tại ngày 30/06/2016 (339 tỷ đồng) và vốn góp của cổ đông để tăng vốn điều lệ.

Mục đích của đợt chào mua là nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại MSR. Thời gian dự kiến hoàn tất đợt chào mua từ ngày 11/11 đến 12/12/2016.

Tài liệu đính kèm:
MSR_2016.11.11_5c1294e_20143_bn_2016_11_10_1441_1.PDF

Từ khóa: MSR, Masan, chào mua

Tầm nhìn Masan chào mua công khai hơn 180 triệu cp MSR với giá 15,500 đồng/cp

CTCP Tầm nhìn Masan – Công ty mẹ vừa có công bố thông tin về đợt chào mua công khai cổ phiếu CTCP Tài nguyên Masan (UPCoM: MSR).

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua công khai hơn 180 triệu cp có quyền biểu quyết (được tự do chuyển nhượng), tương đương 25.05% vốn điều lệ MSR, giá chào mua 15,500 đồng/cp.

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự kiến nắm giữ sau khi chào mua là 703.5 triệu cp, chiếm 97.79% vốn điều lệ và 100% trên tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của MSR.

Nguồn vốn thực hiện chào mua được lấy từ vốn chủ sở hữu bao gồm vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2016 (6,808 tỷ đồng), nguồn tiền mặt tại ngày 30/06/2016 (339 tỷ đồng) và vốn góp của cổ đông để tăng vốn điều lệ.

Mục đích của đợt chào mua là nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại MSR. Thời gian dự kiến hoàn tất đợt chào mua từ ngày 11/11 đến 12/12/2016.

Tài liệu đính kèm:
MSR_2016.11.11_5c1294e_20143_bn_2016_11_10_1441_1.PDF

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu29/06 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • OGC 2.0 +0.13 +6.99% 16,760,420
 • FLC 7.2 -0.11 -1.51% 14,175,740
 • HQC 3.2 -0.04 -1.23% 9,939,640
 • DLG 4.4 +0.14 +3.33% 5,966,180
 • BID 20.3 +0.35 +1.75% 5,414,500

VS - Index29/06 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán