Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

Tăng trưởng tín dụng đến cuối năm có thể đạt 17-18%

Tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 29/11, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, dư nợ tín dụng tính đến 22/11 tăng trưởng được khoảng 14.3%, trong đó tăng trưởng tín dụng bằng VNĐ khoảng 15.28% và tăng trưởng tín dụng ngoại tệ khoảng 2.8%.

Theo Phó Thống đốc, kế hoạch đầu năm đặt ra chỉ tiêu là 18-20% tăng trưởng tín dụng của năm 2016 là con số có tính chất định hướng trong chỉ đạo điều hành, không phải là con số mang tính chất pháp lệnh, hay kế hoạch phải đạt được. Bởi trong điều hành chính sách tiền tệ nói chung, đặc biệt là việc gia tăng tăng trưởng tín dụng nói riêng, việc tăng trưởng tín dụng đến mức độ nào, mục tiêu chủ yếu nhằm phục vụ trước hết cho việc tăng trưởng nền kinh tế và kiểm soát lạm phát. Vì vậy mức độ gia tăng tín dụng phải đáp ứng được yêu cầu, đó là mục tiêu cao nhất.

Thứ hai là phải bảo đảm việc gia tăng tăng trưởng tín dụng đồng thời với kiểm soát chất lượng tín dụng và đặc biệt trong năm 2016 cũng như những năm tiếp theo, kiểm soát chất lượng tín dụng để không phát sinh thêm nợ xấu trong khi đang phải xử lý nợ xấu những năm trước đây còn để lại.

Vì thế, ông Tú cho rằng với mức 14.03% hiện nay là hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu quan trọng đặt ra và  mục tiêu từ 14% tăng lên 18% có thể đạt được bởi tín dụng thời điểm cuối năm tăng rất nhanh. Tuy nhiên, vì yêu cầu kiểm soát lạm phát, bảo đảm giữ mặt bằng lãi suất cũng như xu hướng giảm lãi suất, bảo đảm thanh khoản của các ngân hàng thương mại thì chúng tôi xác định tỷ lệ tăng trưởng dư nợ khoảng 14% ở thời điểm hiện nay, cũng như 17-18% vào cuối năm là hợp lý và có thể đạt được.

Theo đó, dòng vốn cuối năm sẽ ưu tiên 5 lĩnh vực mà Chính phủ đã chỉ đạo và đặc biệt quan tâm đến các gói tín dụng chính sách hiện nay cho khắc phục khó khăn do thiên tai, do vấn đề môi trường đặt ra vừa qua cũng như tập trung vào một số lĩnh vực cần thiết để tạo giá trị gia tăng và tăng trưởng kinh tế.

 Bài viết cùng chủ đề (73) : Tổng kết 2016 

Tăng trưởng tín dụng đến cuối năm có thể đạt 17-18%

Tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 29/11, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, dư nợ tín dụng tính đến 22/11 tăng trưởng được khoảng 14.3%, trong đó tăng trưởng tín dụng bằng VNĐ khoảng 15.28% và tăng trưởng tín dụng ngoại tệ khoảng 2.8%.

Theo Phó Thống đốc, kế hoạch đầu năm đặt ra chỉ tiêu là 18-20% tăng trưởng tín dụng của năm 2016 là con số có tính chất định hướng trong chỉ đạo điều hành, không phải là con số mang tính chất pháp lệnh, hay kế hoạch phải đạt được. Bởi trong điều hành chính sách tiền tệ nói chung, đặc biệt là việc gia tăng tăng trưởng tín dụng nói riêng, việc tăng trưởng tín dụng đến mức độ nào, mục tiêu chủ yếu nhằm phục vụ trước hết cho việc tăng trưởng nền kinh tế và kiểm soát lạm phát. Vì vậy mức độ gia tăng tín dụng phải đáp ứng được yêu cầu, đó là mục tiêu cao nhất.

Thứ hai là phải bảo đảm việc gia tăng tăng trưởng tín dụng đồng thời với kiểm soát chất lượng tín dụng và đặc biệt trong năm 2016 cũng như những năm tiếp theo, kiểm soát chất lượng tín dụng để không phát sinh thêm nợ xấu trong khi đang phải xử lý nợ xấu những năm trước đây còn để lại.

Vì thế, ông Tú cho rằng với mức 14.03% hiện nay là hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu quan trọng đặt ra và  mục tiêu từ 14% tăng lên 18% có thể đạt được bởi tín dụng thời điểm cuối năm tăng rất nhanh. Tuy nhiên, vì yêu cầu kiểm soát lạm phát, bảo đảm giữ mặt bằng lãi suất cũng như xu hướng giảm lãi suất, bảo đảm thanh khoản của các ngân hàng thương mại thì chúng tôi xác định tỷ lệ tăng trưởng dư nợ khoảng 14% ở thời điểm hiện nay, cũng như 17-18% vào cuối năm là hợp lý và có thể đạt được.

Theo đó, dòng vốn cuối năm sẽ ưu tiên 5 lĩnh vực mà Chính phủ đã chỉ đạo và đặc biệt quan tâm đến các gói tín dụng chính sách hiện nay cho khắc phục khó khăn do thiên tai, do vấn đề môi trường đặt ra vừa qua cũng như tập trung vào một số lĩnh vực cần thiết để tạo giá trị gia tăng và tăng trưởng kinh tế.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán