Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

THW: SII đăng ký thoái toàn bộ 28.66% vốn

Từ 22/11 đến 21/12/2016, CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (HOSE: SII) đăng ký thoái toàn bộ 28.66% vốn (1,432,900 cp) của CTCP Cấp nước Tân Hòa (UPCoM: THW) nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Bên cạnh đó, ông Trần Hữu Năm - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc THW đăng ký giao dịch ở chiều ngược lại với cùng số lượng 1,432,900 cp nhằm đầu tư dài hạn trong khoảng thời gian tương đương. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Năm tại THW sẽ tăng lên 30.72% (tương đương 1,537,500 cp).

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn

- Mã chứng khoán: THW

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,432,900 CP (tỷ lệ 28.66%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trương Khắc Hoành

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,432,900 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/11/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/12/2016.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Hữu Năm

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc

- Mã chứng khoán: THW

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 104,600 CP (tỷ lệ 2.09%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,432,900 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư dài hạn

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/11/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/12/2016.

Từ khóa: THW, SII, Trần Hữu Năm

THW: SII đăng ký thoái toàn bộ 28.66% vốn

Từ 22/11 đến 21/12/2016, CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (HOSE: SII) đăng ký thoái toàn bộ 28.66% vốn (1,432,900 cp) của CTCP Cấp nước Tân Hòa (UPCoM: THW) nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Bên cạnh đó, ông Trần Hữu Năm - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc THW đăng ký giao dịch ở chiều ngược lại với cùng số lượng 1,432,900 cp nhằm đầu tư dài hạn trong khoảng thời gian tương đương. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Năm tại THW sẽ tăng lên 30.72% (tương đương 1,537,500 cp).

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn

- Mã chứng khoán: THW

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,432,900 CP (tỷ lệ 28.66%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trương Khắc Hoành

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,432,900 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/11/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/12/2016.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Hữu Năm

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc

- Mã chứng khoán: THW

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 104,600 CP (tỷ lệ 2.09%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,432,900 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư dài hạn

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/11/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/12/2016.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SII 22.2 0.0 0.00% 0

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán