Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp: Chỉ 0.11% lượng cổ phiếu đấu giá được đăng ký mua

Sở GDCK Hà Nội đã thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp (MIE). Theo đó, chỉ gần 170,000 cp trong tổng số hơn 140 triệu cp đấu giá (0.11%) được 12 nhà đầu tư đăng ký mua.

Được biết, trong lần IPO này, MIE sẽ chào bán hơn 140 triệu cp, tương đương 99,18% vốn, với giá khởi điểm là 10,020 đồng/cp.

* IPO Tổng công ty Máy & Thiết bị Công nghiệp: Đấu giá ra công chúng hơn 99% vốn điều lệ

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là hơn 1.419 tỷ đồng. Hơn 1,1 triệu cổ phần, tương đương 0,82% vốn điều lệ, dành để bán cho người lao động và hơn 140,8 triệu cổ phần, tương đương 99,18% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho công chúng đầu tư tại Sở GDCK Hà Nội vào ngày 21/11/2016.

Tuy nhiên, hiện chỉ có 160,900 cp của Tổng công ty được đăng ký mua, trong đó 1 nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua 20,000 cp và 11 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 140,900 cp.

Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cơ khí; xuất nhập khẩu trực tiếp tư liệu sản xuất và tiêu dùng; trực tiếp đầu tư hoặc liên doanh đầu tư các nhà máy.

1.     Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp

2.     Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.     Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 1,419,915,000,000 đồng (Một nghìn bốn trăm mười chín tỷ chín trăm mười lăm triệu đồng)

4.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 140,831,900 cổ phần

5.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 12 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 01 NĐT                    Cá nhân: 11 NĐT

6.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 160,900 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 20,000 CP               Cá nhân: 140,900 CP

7.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/11/2016

8.     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 21/11/2016

 

Từ khóa: Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp, MIE, IPO

Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp: Chỉ 0.11% lượng cổ phiếu đấu giá được đăng ký mua

Sở GDCK Hà Nội đã thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp (MIE). Theo đó, chỉ gần 170,000 cp trong tổng số hơn 140 triệu cp đấu giá (0.11%) được 12 nhà đầu tư đăng ký mua.

Được biết, trong lần IPO này, MIE sẽ chào bán hơn 140 triệu cp, tương đương 99,18% vốn, với giá khởi điểm là 10,020 đồng/cp.

* IPO Tổng công ty Máy & Thiết bị Công nghiệp: Đấu giá ra công chúng hơn 99% vốn điều lệ

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là hơn 1.419 tỷ đồng. Hơn 1,1 triệu cổ phần, tương đương 0,82% vốn điều lệ, dành để bán cho người lao động và hơn 140,8 triệu cổ phần, tương đương 99,18% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho công chúng đầu tư tại Sở GDCK Hà Nội vào ngày 21/11/2016.

Tuy nhiên, hiện chỉ có 160,900 cp của Tổng công ty được đăng ký mua, trong đó 1 nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua 20,000 cp và 11 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 140,900 cp.

Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cơ khí; xuất nhập khẩu trực tiếp tư liệu sản xuất và tiêu dùng; trực tiếp đầu tư hoặc liên doanh đầu tư các nhà máy.

1.     Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp

2.     Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.     Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 1,419,915,000,000 đồng (Một nghìn bốn trăm mười chín tỷ chín trăm mười lăm triệu đồng)

4.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 140,831,900 cổ phần

5.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 12 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 01 NĐT                    Cá nhân: 11 NĐT

6.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 160,900 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 20,000 CP               Cá nhân: 140,900 CP

7.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/11/2016

8.     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 21/11/2016

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • HKT 1.28 - - -
 • BFC 110.97 167.98 - 7.1
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.4
 • PPI 0.12 - - (812.5)
 • TV1 1.38 3.15 - 14.9
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • BTT 9.43 17.32 - 14.5
 • LHC 12.02 16.84 - 7.7
 • PHC 6.51 12.52 - 7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán