Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Tổng tài sản có toàn hệ thống tín dụng vượt 8 triệu tỷ sau 9 tháng đầu năm

Tính đến cuối tháng 9/2016, tổng tài sản có toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) tăng 10.55% so với đầu năm, vượt mức 8 triệu tỷ đồng.

Cụ thể, tổng tài sản có của tất cả các TCTD trong hệ thống đều tăng trưởng so với đầu năm. Trong đó, tổng tài sản có của các NHTM Nhà nước và NHTM cổ phần tăng lần lượt 11.70% (lên 3,690,463 tỷ đồng) và 9.23% (lên 3,198,341 tỷ đồng). Con số này tại ngân hàng liên doanh, nước ngoài tăng 9.42% lên 826,789 tỷ đồng; còn tại các công ty tài chính, cho thuê tài chính tăng đến 18.23% lên 103,851 tỷ đồng.

Vốn điều lệ toàn hệ thống các TCTD tăng 2.96% so với đầu năm lên 478,399 tỷ đồng. Vốn điều lệ tại các NHTM Nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội, NHTM cổ phần, Công ty tài chính - cho thuê và Ngân hàng hợp tác xã gần như không đổi hoặc tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Tại các ngân hàng liên doanh, nước ngoài, vốn điều lệ tăng 10.18%, đạt mức 103,517 tỷ đồng. Ngoài ra, quỹ tín dụng nhân dân cũng ghi nhận sự gia tăng 9.02% trong vốn điều lệ so với đầu năm, đạt 3,382 tỷ đồng.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn toàn hệ thống ở mức 34.48%, trong đó tỷ lệ này tại các NHTM Nhà nước là 36% và NHTM cổ phần trên 41%; tại các công ty tài chính, cho thuê tài chính xấp xỉ 53%.

Thống kê một số chỉ tiêu cơ bản (đến 30/09/2016)
tỷ đồng, %
 Bài viết cùng chủ đề (73) : Tổng kết 2016 

Tổng tài sản có toàn hệ thống tín dụng vượt 8 triệu tỷ sau 9 tháng đầu năm

Tính đến cuối tháng 9/2016, tổng tài sản có toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) tăng 10.55% so với đầu năm, vượt mức 8 triệu tỷ đồng.

Cụ thể, tổng tài sản có của tất cả các TCTD trong hệ thống đều tăng trưởng so với đầu năm. Trong đó, tổng tài sản có của các NHTM Nhà nước và NHTM cổ phần tăng lần lượt 11.70% (lên 3,690,463 tỷ đồng) và 9.23% (lên 3,198,341 tỷ đồng). Con số này tại ngân hàng liên doanh, nước ngoài tăng 9.42% lên 826,789 tỷ đồng; còn tại các công ty tài chính, cho thuê tài chính tăng đến 18.23% lên 103,851 tỷ đồng.

Vốn điều lệ toàn hệ thống các TCTD tăng 2.96% so với đầu năm lên 478,399 tỷ đồng. Vốn điều lệ tại các NHTM Nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội, NHTM cổ phần, Công ty tài chính - cho thuê và Ngân hàng hợp tác xã gần như không đổi hoặc tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Tại các ngân hàng liên doanh, nước ngoài, vốn điều lệ tăng 10.18%, đạt mức 103,517 tỷ đồng. Ngoài ra, quỹ tín dụng nhân dân cũng ghi nhận sự gia tăng 9.02% trong vốn điều lệ so với đầu năm, đạt 3,382 tỷ đồng.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn toàn hệ thống ở mức 34.48%, trong đó tỷ lệ này tại các NHTM Nhà nước là 36% và NHTM cổ phần trên 41%; tại các công ty tài chính, cho thuê tài chính xấp xỉ 53%.

Thống kê một số chỉ tiêu cơ bản (đến 30/09/2016)
tỷ đồng, %

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán