Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

TPHCM: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng 3.18%

Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê TPHCM, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng trưởng khá so với tháng trước và so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tính tăng 3.18% so tháng trước.

Trong đó, một số ngành có chỉ số sản xuất tăng so với tháng trước như: sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (tăng 5.28%); sản xuất giường, tủ, bàn, ghế ( tăng 8.40%); sản xuất trang phục (tăng 10.52%); dệt (tăng 6.84%); sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (tăng 1.65%); hóa chất (tăng 4.39%); thuốc, hóa dược (tăng 16.99%); giấy và sản phẩm từ giấy (tăng 15.33%)...

Một số ngành có chỉ số sản xuất giảm: sản xuất thuốc lá (giảm 7.67%); sản xuất kim loại (giảm 5.9%); sản xuất sản phẩm điện tử (giảm 0.14%); sản xuất thiết bị điện giảm (7.13%)...

So với tháng 11/2015, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8.67%. Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 7.23% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7.18% đóng góp 6.96 điểm phần trăm; sản xuất phân phối điện tăng 10.18% đóng góp 0.09 điểm phần trăm; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 14.89% đóng góp 0.28 điểm phần trăm; ngành công nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm 39.37% làm giảm 0.1 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Ngành công nghiệp cấp 2 có 22/26 ngành tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao như: ngành sản xuất đồ uống (tăng 1.99%), trong đó chế biến sữa tăng 11.9%; ngành sản xuất chế biến thực phẩm (tăng 9.92%). Nguyên nhân các đơn vị sản xuất chuẩn bị lượng hàng phục vụ Tết đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Bên cạnh đó thị trường bất động sản đang ấm dần đã kích thích ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng mạnh (tăng 20.21%), trong đó: sản xuất xi măng (tăng 20.51%), sản xuất bê tông (tăng 21.29%); ngành sản xuất thiết bị điện (tăng 10.89%); sản xuất giấy (tăng 10.45%); sản xuất xe có động cơ (tăng 10.34%)…Một số ngành có mức tăng khá như: sản xuất kim loại (tăng 7.98%); sản xuất trang phục (tăng 7.45%); dệt (tăng 6.44%)…Một số ngành có chỉ số sản xuất giảm: sản xuất thuốc, hóa dược (giảm 2.87%); sản xuất da (tăng 5.3%); sản xuất phương tiện vận tải khác (tăng 15.47%)…

Chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm ước tháng 11 tăng 0.87% so với tháng trước; tăng 7.59% so với tháng 11/2015. Tính chung 11 tháng tăng 7.36% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng chung toàn ngành.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10 tăng 0.86% so tháng trước và tăng 10.35% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 10 tháng đầu năm tăng 6.91% so với cùng kỳ. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao như: sản xuất đồ uống; sản xuất chế biến thực phẩm; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại; trang phục; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản phẩm điện tử… Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng thấp như: sản xuất da giày; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất thuốc lá…/.

Từ khóa: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11, TPHCM, công nghiệp chế biến

TPHCM: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng 3.18%

Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê TPHCM, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng trưởng khá so với tháng trước và so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tính tăng 3.18% so tháng trước.

Trong đó, một số ngành có chỉ số sản xuất tăng so với tháng trước như: sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (tăng 5.28%); sản xuất giường, tủ, bàn, ghế ( tăng 8.40%); sản xuất trang phục (tăng 10.52%); dệt (tăng 6.84%); sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (tăng 1.65%); hóa chất (tăng 4.39%); thuốc, hóa dược (tăng 16.99%); giấy và sản phẩm từ giấy (tăng 15.33%)...

Một số ngành có chỉ số sản xuất giảm: sản xuất thuốc lá (giảm 7.67%); sản xuất kim loại (giảm 5.9%); sản xuất sản phẩm điện tử (giảm 0.14%); sản xuất thiết bị điện giảm (7.13%)...

So với tháng 11/2015, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8.67%. Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 7.23% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7.18% đóng góp 6.96 điểm phần trăm; sản xuất phân phối điện tăng 10.18% đóng góp 0.09 điểm phần trăm; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 14.89% đóng góp 0.28 điểm phần trăm; ngành công nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm 39.37% làm giảm 0.1 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Ngành công nghiệp cấp 2 có 22/26 ngành tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao như: ngành sản xuất đồ uống (tăng 1.99%), trong đó chế biến sữa tăng 11.9%; ngành sản xuất chế biến thực phẩm (tăng 9.92%). Nguyên nhân các đơn vị sản xuất chuẩn bị lượng hàng phục vụ Tết đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Bên cạnh đó thị trường bất động sản đang ấm dần đã kích thích ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng mạnh (tăng 20.21%), trong đó: sản xuất xi măng (tăng 20.51%), sản xuất bê tông (tăng 21.29%); ngành sản xuất thiết bị điện (tăng 10.89%); sản xuất giấy (tăng 10.45%); sản xuất xe có động cơ (tăng 10.34%)…Một số ngành có mức tăng khá như: sản xuất kim loại (tăng 7.98%); sản xuất trang phục (tăng 7.45%); dệt (tăng 6.44%)…Một số ngành có chỉ số sản xuất giảm: sản xuất thuốc, hóa dược (giảm 2.87%); sản xuất da (tăng 5.3%); sản xuất phương tiện vận tải khác (tăng 15.47%)…

Chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm ước tháng 11 tăng 0.87% so với tháng trước; tăng 7.59% so với tháng 11/2015. Tính chung 11 tháng tăng 7.36% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng chung toàn ngành.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10 tăng 0.86% so tháng trước và tăng 10.35% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 10 tháng đầu năm tăng 6.91% so với cùng kỳ. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao như: sản xuất đồ uống; sản xuất chế biến thực phẩm; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại; trang phục; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản phẩm điện tử… Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng thấp như: sản xuất da giày; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất thuốc lá…/.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 9/2016 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,300 18,050 4.55
 • Giày da 900 9,400 5.88
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 600 5,050 9.09
 • Thủy sản 630 4,910 8.62
 • Dầu thô 185 1,602 -40.32
 • Than đá 7 62 16.67
 • Gạo 177 1,830 -14.49
 • Café 236 2,342 34.86
 • Điện tử máy tính 1,750 13,000 20.69
 • Máy móc thiết bị 920 6,910 35.29
 • TỔNG CỘNG 15,000 126,700 5.63
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 2,300 18,720 -4.17
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,600 20,250 23.81
 • Xăng dầu 340 3,253 26.39
 • Hóa chất 300 2,370 11.11
 • Sản phẩm hóa chất 320 2,710 6.67
 • Sắt thép 693 7,084 1.91
 • Vải 850 7,840 6.25
 • Ô tô 449 4,221 -1.32
 • Thức ăn gia súc 300 2,700 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 70 560 -22.22
 • TỔNG CỘNG 15,100 126,900 5.59
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán