Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

TPHCM: Đề xuất các khu vực cần điều chỉnh quy hoạch

UBND TPHCM đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn TP và báo cáo kết quả cho HĐND TP chậm nhất là cuối tháng 11/2016.

Đồng thời, lập danh mục các khu vực cần điều chỉnh do quy hoạch thiếu tính khả thi, kéo dài thời gian thực hiện, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân trong khu vực.

Cơ quan này cũng được giao thực hiện rà soát quy hoạch lộ giới đường trên địa bàn TP song song với việc đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn TP; đề xuất danh mục các tuyến đường không thực hiện theo lộ giới quy hoạch, giữ nguyên theo đường hiện trạng hiện hữu, điều chỉnh lộ giới hoặc hủy bỏ không thực hiện các đường dự phóng.

Riêng đối với công tác rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận 11 (trong đó có nội dung rà soát quy hoạch lộ giới đường trên địa bàn quận), Sở Quy hoạch - Kiến trúc cần đề xuất danh mục điều chỉnh quy hoạch chậm nhất vào cuối tháng 12/2016.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí đường ngang qua đường sắt trên địa bàn TP, UBND TP cũng kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm thực hiện nâng cấp các tuyến đường ngang qua đường sắt gồm các vị trí: đường ngang Trần Khắc Chân (Km1723+991), Trạm hỏa xa (Km1723+009), Trần Hữu Trang (Km1724+815), Nguyễn Xí (Km1720+015) và Bình Thạnh (Km1719+630) theo hình thức phòng vệ có người gác./.

Từ khóa: điều chỉnh quy hoạch, TPHCM, hiện trạng hiện hữu

TPHCM: Đề xuất các khu vực cần điều chỉnh quy hoạch

UBND TPHCM đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn TP và báo cáo kết quả cho HĐND TP chậm nhất là cuối tháng 11/2016.

Đồng thời, lập danh mục các khu vực cần điều chỉnh do quy hoạch thiếu tính khả thi, kéo dài thời gian thực hiện, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân trong khu vực.

Cơ quan này cũng được giao thực hiện rà soát quy hoạch lộ giới đường trên địa bàn TP song song với việc đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn TP; đề xuất danh mục các tuyến đường không thực hiện theo lộ giới quy hoạch, giữ nguyên theo đường hiện trạng hiện hữu, điều chỉnh lộ giới hoặc hủy bỏ không thực hiện các đường dự phóng.

Riêng đối với công tác rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận 11 (trong đó có nội dung rà soát quy hoạch lộ giới đường trên địa bàn quận), Sở Quy hoạch - Kiến trúc cần đề xuất danh mục điều chỉnh quy hoạch chậm nhất vào cuối tháng 12/2016.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí đường ngang qua đường sắt trên địa bàn TP, UBND TP cũng kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm thực hiện nâng cấp các tuyến đường ngang qua đường sắt gồm các vị trí: đường ngang Trần Khắc Chân (Km1723+991), Trạm hỏa xa (Km1723+009), Trần Hữu Trang (Km1724+815), Nguyễn Xí (Km1720+015) và Bình Thạnh (Km1719+630) theo hình thức phòng vệ có người gác./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán