Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

TPHCM: Hướng dẫn tạm thời thủ tục lập dự án bồi thường sử dụng vốn NSNN

Trong thời gian chờ ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và nội dung lập dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn TP, UBND TPHCM vừa giao Thủ trưởng các sở - ngành và Chủ tịch UBND các quận - huyện lập, báo cáo thẩm định và trình duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.

Theo đó, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được phê duyệt theo Luật Đầu tư công trước khi trình thẩm, định phê dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc chuẩn bị hồ sơ lập dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thực hiện cùng lúc với hồ sơ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để công việc không trùng lặp. Thời điểm lập, báo cáo thẩm định và trình duyệt sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để lấy ý kiến người có đất bị thu hồi./.

Từ khóa: TPHCM, trình tự, thủ tục, vốn ngân sách nhà nước

TPHCM: Hướng dẫn tạm thời thủ tục lập dự án bồi thường sử dụng vốn NSNN

Trong thời gian chờ ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và nội dung lập dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn TP, UBND TPHCM vừa giao Thủ trưởng các sở - ngành và Chủ tịch UBND các quận - huyện lập, báo cáo thẩm định và trình duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.

Theo đó, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được phê duyệt theo Luật Đầu tư công trước khi trình thẩm, định phê dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc chuẩn bị hồ sơ lập dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thực hiện cùng lúc với hồ sơ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để công việc không trùng lặp. Thời điểm lập, báo cáo thẩm định và trình duyệt sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để lấy ý kiến người có đất bị thu hồi./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán