Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

TPHCM: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân hàng năm từ 8 - 8.5%

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 - 2020.

Kế hoạch nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế TP cao và ổn định, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, trọng tâm là phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng xanh, chuyến dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, nâng cao tỷ trọng yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP); sử dụng toàn diện và hiệu quả các nguồn lực, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Cụ thể, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) bình quân hàng năm tăng từ 8% - 8.5%, trong đó khu vực dịch vụ tăng bình quân hàng năm từ 9% - 9.6%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hàng năm từ 7.6% - 7.8%, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân hàng năm từ 5.8% - 6%, chuyến dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp và thủy sản, trong đó tỷ trọng của dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% đến 58%. Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm từ 36% trở lên.

Hệ số sử dụng vốn (ICOR) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 dưới 3.45. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân giai đoạn 2016 - 2020 từ 6.5%/năm trở lên. Đến năm 2020 có ít nhất 25,000 hộ kinh doanh cá thể chuyển sang doanh nghiệp và có ít nhất 500,000 doanh nghiệp hoạt động; hằng năm, có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, trong năm 2016 và các năm tiếp theo, phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp kê khai nộp thuế điện tử đạt 98%, tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 90%; giảm 50% thời gian tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hải quan, giảm 50% thời gian tiếp nhận, kiểm tra thực tế hàng hóa; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đăng ký quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất từ 57 ngày xuống 14 ngày đối với tố chức và doanh nghiệp; thời gian giải quyết đăng ký đầu tư giảm 30% so với quy định; thời gian giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục thông báo mẫu dấu và thủ tục đăng ký cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng giảm 50% so quy định; tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử đạt tối thiểu 30%; đảm bảo tỷ lệ nhà đầu tư thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư qua mạng điện tử đạt tối thiểu 10%; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm./.

Từ khóa: tốc độ tăng trưởng, TPHCM, Hệ số sử dụng vốn

TPHCM: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân hàng năm từ 8 - 8.5%

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 - 2020.

Kế hoạch nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế TP cao và ổn định, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, trọng tâm là phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng xanh, chuyến dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, nâng cao tỷ trọng yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP); sử dụng toàn diện và hiệu quả các nguồn lực, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Cụ thể, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) bình quân hàng năm tăng từ 8% - 8.5%, trong đó khu vực dịch vụ tăng bình quân hàng năm từ 9% - 9.6%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hàng năm từ 7.6% - 7.8%, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân hàng năm từ 5.8% - 6%, chuyến dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp và thủy sản, trong đó tỷ trọng của dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% đến 58%. Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm từ 36% trở lên.

Hệ số sử dụng vốn (ICOR) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 dưới 3.45. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân giai đoạn 2016 - 2020 từ 6.5%/năm trở lên. Đến năm 2020 có ít nhất 25,000 hộ kinh doanh cá thể chuyển sang doanh nghiệp và có ít nhất 500,000 doanh nghiệp hoạt động; hằng năm, có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, trong năm 2016 và các năm tiếp theo, phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp kê khai nộp thuế điện tử đạt 98%, tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 90%; giảm 50% thời gian tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hải quan, giảm 50% thời gian tiếp nhận, kiểm tra thực tế hàng hóa; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đăng ký quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất từ 57 ngày xuống 14 ngày đối với tố chức và doanh nghiệp; thời gian giải quyết đăng ký đầu tư giảm 30% so với quy định; thời gian giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục thông báo mẫu dấu và thủ tục đăng ký cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng giảm 50% so quy định; tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử đạt tối thiểu 30%; đảm bảo tỷ lệ nhà đầu tư thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư qua mạng điện tử đạt tối thiểu 10%; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán